HOTĂRÂRE nr. 784 din 7 septembrie 2000
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 58 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Preşedintele Autorităţii
  Naţionale de Reglementare
  în Domeniul Gazelor Naturale,
  Iulian Iancu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  REGULAMENT 07/09/2000