HOTĂRÂRE nr. 216 din 20 februarie 2004pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 5 martie 2004
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 20 februarie 2004.
  Nr. 216.

  ANEXĂ

  NORME
  privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare