ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 august 2001
pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 7 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Alineatul 1 al articolului 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Curtea Suprema de Justiţie se compune din: un preşedinte, un vicepreşedinte, 4 presedinti de secţii şi 100 de judecători."


  Articolul 2

  Pentru anul 2001 prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în limita bugetului aprobat Curţii Supreme de Justiţie.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  ---------