HOTĂRÂRE nr. 6 din 26 mai 2016
pentru revocarea Hotărârii Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016  Având în vedere desfăşurarea lucrărilor celui de-al XV-lea Congres al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în localitatea Iaşi în perioada 26-27 mai 2016,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 30 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  luând în considerare dispozitivul Sentinţei nr. 51 din 18 mai 2016, respectiv al Încheierii nr. 38 din 19 mai 2016, pronunţate de Curtea de Apel Târgu Mureş, în Dosarul nr. 155/43/2016, şi al Sentinţei nr. 1.737 din 25 mai 2016, pronunţată de Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în Dosarul nr. 2.883/2/2016, potrivit căruia s-a admis cererea reclamanţilor de suspendare a executării dispoziţiilor art. I pct. 1, 2 şi 3 din Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere admiterea de către membrii Congresului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti a plângerilor prealabile formulate de către domnii executori judecătoreşti Marius Iacob Morari, Stelian Emil Dincă şi Marius Radu împotriva Hotărârii Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010,
  în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) şi g) şi alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (1) lit. a), l) şi alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
  Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti cu majoritate de voturi, în urma dezbaterilor din şedinţa din data de 26 mai 2016, adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se revocă Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi adusă la cunoştinţa tuturor Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel şi executorilor judecătoreşti prin grija Camerelor.


  Articolul 3

  Cabinetul preşedintelui şi Direcţia juridică vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


  Preşedintele Uniunii Naţionale a

  Executorilor Judecătoreşti,

  Stelian-Emil Dincă

  Bucureşti, 26 mai 2016.
  Nr. 6.
  ------