DECRET nr. 213 din 18 mai 1957
pentru ratificarea unor convenţii internaţionale în materie de muncă adoptate de Organizaţia Internationala a Muncii
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 18 ianuarie 1958  Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:

  Articolul 1

  Se ratifica următoarele convenţii internaţionale în materie de muncă adoptate de Organizaţia Internationala a Muncii:
  - Convenţia nr. 29 din 1930, privind munca forţată sau obligatorie.
  - Convenţia nr. 87 din 1948, privind libertatea sindicala şi apărarea dreptului sindical.
  - Convenţia nr. 89, privind munca de noapte a femeilor care lucrează în industrie (revizuită în 1948).
  - Convenţia nr. 100 din 1951, privind egalitatea de remunerare a miinii de lucru masculina şi a miinii de lucru feminina, pentru o munca de valoare egala.


  Articolul 2

  Se denunta Convenţia nr. 4 din 1919, privind munca de noapte a femeilor, ratificată prin Decretul nr. 1990 din 17 mai 1921.
  Preşedintele Prezidiului        Secretarul Prezidiului
  Marii Adundri Naţionale        Marii Adundri Naţionale,
  PETRU GROZA,                  AVRAM BUNACIU,
  Bucureşti, 18 mai 1957.
  Nr. 213.
  ────────────────