ORDIN nr. 52 din 7 mai 2013 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice
(actualizat până la data de 24 septembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013; ORDINUL nr. 143 din 19 septembrie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 7 mai 2013.
  Nr. 52.


  Anexă

  REGULAMENT 07/05/2013