ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
(actualizat până la data de 31 octombrie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.498 din 15 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 655 din 20 iunie 2005; ORDINUL nr. 748 din 2 mai 2007; ORDINUL nr. 556 din 4 mai 2009; ORDINUL nr. 1.768 din 28 decembrie 2011; ORDINUL nr. 1.067 din 23 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei strategie şi structuri sanitare nr. O.B. 7.656 din 1 iulie 2004,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul regulament se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul nr. 67 din 9 martie 1982 privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 1 iulie 2004.
  Nr. 870.


  Anexă

  REGULAMENT 01/07/2004