ORDIN nr. 6.093/C din 20 decembrie 2021pentru stabilirea valorii financiare a Normei de hrană nr. 12 C-1 - Supliment pentru zile festive, în ziua de 25 decembrie a anului 2021
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1211 din 21 decembrie 2021
  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În anul 2021, pentru ziua de 25 decembrie, valoarea financiară maximă pentru Norma de hrană nr. 12 C1 - Supliment pentru zile festive se stabilește în cuantum maxim de 5,50 lei/zi/persoană, exclusiv TVA.


  Articolul 2

  Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu

  București, 20 decembrie 2021.
  Nr. 6.093/C.
  -----