HOTĂRÂRE nr. 78 din 23 ianuarie 2008privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2008 Notă
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 728 din 31 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 851 din 17 septembrie 2020, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în fondurile alocate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
  (2) Achiziționarea articolelor de echipament special se realizează eșalonat, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație.”

  (la 26-10-2009, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009 )
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 lit. b) și al art. 109 alin. (1) și (2) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului în timp de pace ale personalului din sectorul apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare, precum și al art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul noilor uniforme pentru personalul militar din cadrul Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(2) Uniforma și echipamentul special și de protecție se acordă gratuit, potrivit prevederilor legale în vigoare, în condițiile prezentei hotărâri.


  Articolul 2
  (1) Descrierea însemnelor pentru gradele militare și a culorilor articolelor din compunerea uniformelor personalului militar din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură personalului militar prevăzut la alin. (1), în baza normelor de echipare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Valoarea financiară a articolelor din compunerea uniformelor și accesoriilor pentru acestea la care are dreptul personalul militar potrivit art. 2 alin. (2) se stabilește anual în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele prevăzute în norme și se aprobă de ministrul internelor și reformei administrative.(2) Personalul militar care prin natura activității este obligat să poarte în majoritatea timpului ținută civilă poate primi drepturile de echipament și sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea și diferența în articolele de echipament pentru completarea uniformei.(3) Restanțele de echipament se pot acorda sub formă bănească și dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor de echipament se calculează în funcție de prețurile la care acestea sunt achiziționate pentru anul în care se acordă.(4) La trecerea în rezervă sau în retragere, personalul militar, precum și urmașii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului restantă pe ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecuți în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie.(5) La solicitarea urmașilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.


  Articolul 4

  Structura normelor de echipare prevăzute în anexa nr. 2 se poate modifica prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative. Valoarea articolelor prevăzute în norma de echipare nu va depăși valoarea articolelor scăzute din aceasta.


  Articolul 5
  (1) Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative poate constitui un stoc de siguranță la principalele articole de echipament prevăzute în normele de echipare a personalului militar, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în acestea, pentru un an calendaristic.(2) Echipamentul prevăzut de normele de echipare pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.


  Articolul 6

  Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.


  Articolul 7

  Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru personalul militar al Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.


  Articolul 8

  Articolele din compunerea uniformei personalului militar al Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, echipamentul specific și de protecție se achiziționează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9
  (1) Pentru activități culturale și filmări, uniforma poate fi închiriată persoanelor juridice numai cu respectarea reglementărilor în vigoare.(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.


  Articolul 10

  Sumele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare aprobate Ministerului Internelor și Reformei Administrative.


  Articolul 11

  Trecerea la noile uniforme ale personalului militar din Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative se va realiza eșalonat până la data de 31 decembrie 2011.


  Articolul 11^1

  Insigna și documentele de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  (la 26-10-2009, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009 )


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 26-10-2009, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 26 octombrie 2009 )

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 23 ianuarie 2008.
  Nr. 78.

  Anexa nr. 1

  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele militare și a culorilor articolelor din compunerea uniformelor personalului militar
  din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne

  Însemnul de grad al uniformelor militare are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofițeri și galoane pentru maiștri militari și subofițeri.
  Semnul de armă este realizat prin brodare, reprezentând un vultur de culoare alb-argintie.
  Acesta se aplică la mijlocul epoletului, pe lățime și la 5 mm de capătul interior al acestuia.

  Capitolul I Aplicarea însemnelor de grad militar și a semnelor de armă

  Secţiunea 1 Generali
  Însemnul de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, din material țesut cu fir metalizat de culoare alb-argintie, pe care se brodează însemnele specifice gradului, stea în 5 colțuri, încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm, cu fir metalizat de culoare galben-aurie, conturat cu fir de culoare roșie, astfel:
  a) pentru general de brigadă, general de flotilă aeriană - o stea;
  b) pentru general-maior - două stele;
  c) pentru general-locotenent - trei stele;
  d) pentru general - patru stele.


  Secţiunea a 2-a Ofițeri1. Personal aeronautic
  Însemnele de grad militar, umăr și mânecă, pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare neagră sau albă, pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleumarin, pentru uniformele de reprezentare și de serviciu, pe care se brodează transversal galoane și romburi din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:
  a) pentru gradul de sublocotenent - un galon cu romb;
  b) pentru gradul de locotenent - un galon cu romb și un galon;
  c) pentru gradul de căpitan - un galon cu romb și două galoane.

  Pentru ofițerii superiori se brodează transversal galoane cu lățimea de 20 mm și galoane cu romb având lățimea de 8 mm, astfel:
  a) pentru gradul de locotenent comandor - un galon cu romb de 8 mm și un galon de 20 mm;
  b) pentru gradul de căpitan comandor - un galon cu romb de 8 mm, un galon de 8 mm și un galon de 20 mm;
  c) pentru gradul de comandor - un galon cu romb de 8 mm, două galoane de 8 mm și un galon de 20 mm.
  2. Alte categorii de personal
  Însemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare neagră sau albă, pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleumarin, pentru uniformele de reprezentare și de serviciu, pe care se brodează transversal trese din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:
  a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;
  b) pentru gradul de locotenent - două trese;
  c) pentru gradul de căpitan - trei trese.

  Pentru ofițerii superiori se mai brodează longitudinal cu fir metalizat de culoare alb-argintie un galon cu lățimea de 20 mm, astfel:
  a) pentru gradul de maior - o tresă și un galon;
  b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese și un galon;
  c) pentru gradul de colonel - trei trese și un galon.


  Secţiunea a 3-a Maiștri militari1. Personal aeronautic
  Însemnul de grad militar, umăr și mânecă, pentru uniformele de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoanele din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:
  a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept și un galon în formă de unghi;
  b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte și un galon în formă de unghi;
  c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte și un galon în formă de unghi;
  d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte și un galon în formă de unghi;
  e) maistru militar principal - cinci galoane drepte și un galon în formă de unghi.
  2. Alte categorii de personal
  Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:
  a) maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi și un galon drept;
  b) maistru militar clasa a III-a - un galon în formă de unghi și două galoane drepte;
  c) maistru militar clasa a II-a - un galon în formă de unghi și trei galoane drepte;
  d) maistru militar clasa I - un galon în formă de unghi și patru galoane drepte;
  e) maistru militar principal - un galon în formă de unghi și cinci galoane drepte.


  Secţiunea a 4-a Subofițeri
  Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 16 mm și 10 mm, astfel:
  a) sergent-major - un galon cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;
  b) plutonier - două galoane cu lățimea de 16 mm;
  c) plutonier-major - două galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;
  d) plutonier-adjutant - trei galoane cu lățimea de 16 mm;
  e) plutonier-adjutant-șef - trei galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm.


  Capitolul II Embleme pentru coifură

  Secţiunea 1 Generali
  Emblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare neagră sau albă, pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleumarin, pentru uniformele de reprezentare și de serviciu, fiind formată dintr-o cunună cu câte 4 rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila cruciată încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.


  Secţiunea a 2-a Ofițeri, maiștri militari, subofițeri
  Emblema pentru coifură se realizează pe suport textil de culoare neagră sau albă, pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleumarin, pentru uniformele de reprezentare și de serviciu, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila cruciată încoronată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.


  Capitolul III Tabel cuprinzând culorile principalelor articole de echipament ale cadrelor militare din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne

  Categoria de personal

  Ținuta

  Articole de echipament

  Accesorii

  Șapcă, basc, căciulă

  Veston

  bluzon, bluză

  Pantalon

  Pulover

  Cămașă

  Cămașă-bluză

  Tricou

  Cravată

  Scurtă, pardesiu, manta

  Pantofi, bocanci, ghete

  Centură, curea

  Generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri

  Generali și ofițeri

  Ceremonie

  Negru/Alb

  Negru/Alb

  -

  Negru/Alb

  -

  -

  -

  -

  Negru/Alb

  Negru/Alb

  Negru/Alb

  Alb

  Alb/Argintiu

  Reprezentare

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleu/Alb

  Alb/Bleu

  -

  Bleumarin

  Bleumarin

  Negru

  Negru

  Alb/Argintiu

  Serviciu

  Bleumarin

  -

  Bleumarin

  Bleumarin

  -

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  -

  Bleumarin

  Negru

  Negru

  Alb/Argintiu

  Maiștri militari și subofițeri

  Reprezentare

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleu/Alb

  Alb/Bleu

  -

  Bleumarin

  Bleumarin

  Negru

  Negru

  Alb/Argintiu

  Serviciu

  Bleumarin

  -

  Bleumarin

  Bleumarin

  -

  Bleumarin

  Bleumarin

  Bleumarin

  -

  Bleumarin

  Negru

  Negru

  Alb/Argintiu

  (la 17-09-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 728 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 septembrie 2020 )


  Anexa nr. 2

  NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT
  NORMA Nr. 1
  pentru echiparea cu uniformă de ceremonie a generalilor și ofițerilor


  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitate

  Durată (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  A. Coifură

  1.

  Șapcă din stofă pentru ceremonie, cu emblemă

  buc.

  2

  8

  Se asigură una de vară și una de iarnă. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.

  B. Îmbrăcăminte

  1.

  Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)

  buc.

  2

  8

  Se asigură unul de vară și unul de iarnă. Se poate substitui cu frac și pantalon. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.

  2.

  Scurtă din stofă

  buc.

  1

  8

  Se poate substitui cu pardesiu.

  C. Lenjerie

  1.

  Cămașă albă

  buc.

  2

  4
   

  D. Încălțăminte

  1.

  Pantofi pentru ceremonie

  per.

  2

  8
   

  E. Echipament divers

  1.

  Cravată pentru ceremonie

  buc.

  1

  4

  Se poate asigura papion.

  2.

  Centură pentru ceremonie

  buc.

  1

  8

  Se poate asigura brâu pentru frac.

  F. Accesorii

  1.

  Suport/Epolet cu însemne de grad și semn de armă

  per.

  3

  4
   

  2.

  Suport de grad pentru mânecă

  gar.

  3

  4

  Numai pentru personalul aeronautic

  3.

  Eghilet dublu cu accesorii

  buc.

  1

  4
   

  4.

  Petlițe

  per.

  2

  4
   

  NOTE:1. De prevederile normei beneficiază generalii și ofițerii numiți în funcții de conducere, până la comandanți de companie/detașament (similari) inclusiv.2. Pentru pardesiu se poate asigura, contra cost, fular din mătase.
  NORMA Nr. 2
  pentru echiparea cu uniformă de reprezentare a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor

  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurată (ani)
  012345
  A. Coifură
  1.Șapcă din stofă de iarnă, cu emblemăbuc.13Femeile primesc pălărie în loc de șapcă. Șapca/Pălăria se poate substitui cu basc, cu emblemă.
  2.Șapcă din stofă de vară, cu emblemăbuc.13
  3.Căciulă din blană naturală, cu emblemăbuc.15 
  4.Căciulă din blană caracul, cu emblemăbuc.16Pentru generali și colonei
  B. Îmbrăcăminte
  1.Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru iarnăbuc.13Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.
  2.Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru varăbuc.13
  3.Scurtă cu mesadă și guler din blană naturalăbuc.15Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.
  4.Bluzon buc.13 
  5.Manta pentru ploaiebuc.14 
  C. Lenjerie
  1.Cămașăbuc.42 
  2.Cămașă albă buc.14Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.
  3.Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.22 
  4.Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.22 
  5.Ciorapiper.61Pentru femei se asigură șase perechi ciorapi dres.
  D. Încălțăminte
  1.Pantofi de iarnăper.12 
  2.Pantofi de varăper.11 
  3.Gheteper.14Pentru femei se distribuie cizme.
  E. Echipament divers
  1.Cravatăbuc.24 
  2.Fularbuc.15 
  3.Mănuși din pieleper.12Se distribuie alternativ o pereche pentru iarnă și o pereche pentru vară.
  4.Centură din pielebuc.16Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi.
  5.Curea de pantalonibuc.16 
  6.Puloverbuc.13 
  F. Accesorii
  1.Suport cu însemne de grad și semne de armăper.73 
  2.Suport de grad pentru mânecăgar.23Numai pentru personalul aeronautic
  3.Petlițeper.23 
  4.Eghilet cu accesoriibuc.14Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.
  5.Ecuson mânecăbuc.83 
  6.Centură pentru ceremoniebuc.18Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie.
  7.Ecuson nominalbuc.1-Se asigură contra cost.

  NOTĂ:
  La prima acordare a gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer se distribuie, în natură, o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă cu guler din blană naturală, patru cămăși, șase perechi ciorapi, patru cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură, o geantă pentru transport echipament și accesoriile aferente (suport cu însemne de grad și semne de armă, suport de grad pentru mânecă, petlițe și ecusoane).

  NORMA Nr. 3
  pentru echiparea cu uniformă de serviciu a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor


  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitate

  Durata (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  A. Coifură

  1.

  Basc, cu emblemă

  buc.

  1

  1

  Se poate asigura fes tricotat.

  2.

  Șapcă, cu emblemă

  buc.

  2

  2

  Se asigură una de vară și una de iarnă.

  B. Îmbrăcăminte

  1.

  Costum unic cu doi pantaloni

  buc.

  1

  1
   

  2.

  Costum izoterm

  buc.

  1

  3
   

  3.

  Costum de protecție contra intemperiilor

  buc.

  1

  4
   

  4.

  Scurtă cu mesadă detașabilă

  buc.

  1

  4
   

  C. Lenjerie

  1.

  Cămașă-bluză cu mânecă lungă

  buc.

  2

  3
   

  2.

  Cămașă-bluză cu mânecă scurtă

  buc.

  2

  3
   

  3.

  Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)

  buc.

  1

  2
   

  4.

  Tricou

  buc.

  2

  2
   

  5.

  Ciorapi

  per.

  6

  1
   

  D. Încălțăminte

  1.

  Bocanci unici

  per.

  1

  1

  Pentru femei se asigură ghete cu șiret.

  E. Accesorii

  1.

  Suport cu însemne de grad și semne de armă

  per.

  6

  3
   

  2.

  Ecuson mânecă

  buc.

  6

  3
   

  3.

  Ecuson nominal

  buc.

  3

  4
   

  NORMA Nr. 4
  pentru echiparea cadrelor militare în rezervă și în retragere

  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1.Șapcă din stofă pentru ceremonie, cu emblemăbuc.110Se asigură de vară sau de iarnă. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  2.Șapcă din stofă de iarnă, cu emblemăbuc.110
  3.Șapcă din stofă de vară, cu emblemăbuc.110
  4.Căciulă din blană naturală, cu emblemăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură din blană caracul.
  B. Îmbrăcăminte
  1.Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu pantalon lung)buc.110Se asigură de vară sau de iarnă. Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.
  2.Costum din stofă cu un pantalon lung de iarnăbuc.110
  3.Costum din stofă cu un pantalon lung de varăbuc.110
  4.Scurtă cu mesadă și guler din blană naturalăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.
  5.Manta pentru ploaiebuc.110 
  C. Lenjerie
  1.Cămașă buc.24Se poate distribui și de culoare albă.
  D. Încălțăminte
  1.Pantofi negri pentru ceremonieper.15 
  2.Pantofi per.13Se asigură de vară sau de iarnă.
  E. Echipament divers
  1.Cravată pentru ceremoniebuc.15 
  2.Cravatăbuc.13 
  3.Fularbuc.110 
  F. Accesorii
  1.Centură pentru ceremoniebuc.110 
  2.Eghilet cu accesoriibuc.110 

  NOTE:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea cadrelor militare în rezervă sau în retragere care au dreptul de a purta uniformă. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură, gratuit, după 8 ani de la trecerea în rezervă sau în retragere.2. Șapca din stofă/Pălăria pentru ceremonie, costumul din stofă pentru ceremonie, pantofii negri pentru ceremonie și cravata pentru ceremonie se asigură pentru generali și ofițerii care au deținut funcții de conducere la data trecerii în rezervă.3. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad aferente.4. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii în rezervă sau retragere, se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme. 5. Ofițerii în rezervă sau retragere avansați generali primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi suporți cu însemne de grad și semne de armă, 3 perechi suporți de grade pentru mânecă - numai pentru personalul aeronautic, 1 emblemă pentru căciulă, 3 perechi petlițe, 3 șepci (1 de ceremonie, 1 de vară și 1 de iarnă). 6. Articolele de echipament cuprinse în prezenta normă necesare pentru înlocuirea celor uzate/deteriorate, înainte de îndeplinirea duratei prevăzute de normă, se pot asigura la cerere, contra cost.7. În cazul când se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asigura începând cu anul introducerii lor, pe măsura achiziționării acestora.
  NORMA Nr. 5
  pentru asigurarea cu echipament special

  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateDurata (ani)
  012345
  I. Pentru personalul aeronautic
  1.Costum (combinezon) de vară, cu șapcă - pentru zborbuc.23 
  2.Costum (combinezon) de iarnă, cu șapcă - pentru zborbuc.23 
  3.Mănuși pentru zborper.13 
  4.Ghete pentru zborper.12Se asigură 1 pereche de iarnă și 1 pereche de vară.
  5.Geacă din piele cu mesadă și gulerbuc15 
  6.Geacă de varăbuc.15 
  7.Costum izoterm pentru zbor deasupra măriibuc.16 
  8.Ochelari de protecție pentru radiații solarebuc.13 
  9.Tricou inscripționatbuc.21 
  10.Lenjerie de corp termicăbuc.23 
  11.Ciorapi termiciper.42 
  12.Centură multifuncționalăbuc.1inv. 
  13.Cagulă/Capișonbuc.22 
  14.Mănuși pentru rapelper.12 
  15.Cască de protecție cu sistem de comunicare și vizorbuc.15 
  16.Costum de protecție condiții extreme (suprapantaloni și geacă cu membrană de protecție)buc.15 
  II. Pentru personalul tehnic de aviație
  1.Costum (combinezon) cu șapcă, cu elemente reflectorizante - pentru iarnăbuc.12
   
  2.Costum (combinezon) cu șapcă, cu elemente reflectorizante - pentru varăbuc.12 
  3.Tricou inscripționatbuc.21 
  4.Pantaloni scurțibuc.12 
  5.Mănuși de protecție - iarnă per.22 
  6.Mănuși de protecție - vară per.22 
  7.Pantofi din pieleper.12
   
  8.Pantofi de vară - sandaleper.12 
  9.Ghete (bocanci)per.12 
  10.Ochelari de protecție solară și antizăpadăbuc.13 
  11.Lenjerie de corp termicăbuc.23 
  12.Ciorapi termici per.21 
  13.Fes de protecție - iarnăbuc.12 
  14.Pălărie cu șnurbuc.12 
  15.Cagulă/Capișonbuc.22 
  16.Pelerină de ploaiebuc.15 
  III. Pentru personalul de însoțire - operare-căutare, salvare-evacuare
  1.Costum/Combinezon de vară, cu șapcăbuc.13 
  2.Costum/Combinezon de iarnă, cu șapcăbuc.13 
  3.Mănuși de protecție - iarnăper.12 
  4.Mănuși pentru rapelper.12 
  5.Cagulă/Capișonbuc.12 
  6.Ciorapi termici per.21 
  7.Tricou inscripționatbuc.21 
  8.Ochelari de protecție solară și antizăpadăbuc.12 
  9.Ghete pentru zbor per.12 
  10.Geantă de transport tip rucsac buc.1inv. 
  11.Cască de protecție buc.1inv.
   
  12.Costum de protecție condiții extreme (suprapantaloni și geacă cu membrană de protecție)buc.15 
  13.Costum complet de scafandrubuc.15
   
  14.Vestă multifuncțională salvatorbuc.15
   
  IV. Materiale pentru instrucție, aplicații, manevre și alte misiuni
  1.Foaie de cortbuc.1inv.Pentru executarea tragerilor în poligoane se asigură câte 1 bucată pentru fiecare loc de tragere.
  2.Sac de merindebuc.1inv. 
  3.Ranițăbuc.1inv. 
  4.Cască buc.1inv. 
  5.Corturi diferitecpl.-inv.Cantitatea, formatul și mărimea se stabilesc prin tabele de înzestrare.
  6.Sac pentru transport echipamentbuc.1inv.Pentru fiecare 50 de militari. La unitățile cu efective până la 50 de militari se asigură câte 2 bucăți.
  7.Sac de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  8.Geantă de corespondențăbuc.-inv.Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.
  9.Pelerină de protecțiebuc.1inv.Pentru efectivele care participă la limitarea și înlăturarea dezastrelor naturale.
  10.Cizme de cauciuc per.1inv.
  11.Vestă reflectorizantăbuc.15 
  12.Cască antifonicăbuc.15 
  13.Ochelari de protecțiebuc.15 
  V. Pentru personalul tehnic-auto din Biroul de asigurare tehnico-materială a zborului
  1.Costum de protecție de vară (salopetă sau pantalon, geacă și șapcă)buc.12 
  2.Costum de protecție de iarnă (salopetă sau pantalon, geacă și șapcă)buc.12 
  3.Tricou inscripționatbuc.21
   
  4.Bocanci/Pantofi de protecție de varăper.13 
  5.Bocanci/Pantofi de protecție de iarnăper.12 
  6.Pelerină de ploaiebuc.15 
  7.Cască de protecțiebuc.15 
  8.Ochelari de protecțiebuc.15 
  9.Vestă reflectorizantăbuc.15 
  10.Mănuși de protecție produse petroliereper.12 
  11.Mănuși de protecțieper.12 
  VI. Pentru personalul ce efectuează activități de instruire/pregătire în vederea brevetării ca personal aeronautic
  1.Costum (combinezon) de vară, cu șapcă - pentru zborbuc.23 
  2.Costum (combinezon) de iarnă, cu șapcă - pentru zborbuc.23 
  3.Cască de protecție cu sistem de comunicare și vizorbuc.15 
  4.Ghete pentru zbor per.12Se asigură 1 pereche de iarnă și 1 pereche de vară.

  NOTĂ CU CARACTER GENERAL:
  În situații justificate, directorul general al Direcției generale logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament special cu altele asemănătoare care să asigure aceleași condiții de protecție.

  (la 17-09-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 728 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 septembrie 2020 )


  Anexa nr. 3

  LEGITIMAȚIA DE SERVICIU ȘI INSIGNA
  personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne
  I. Descrierea legitimației de serviciu1. Legitimația de serviciu a personalului militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne este documentul oficial care atestă calitatea de cadru militar în activitate și va fi folosită pentru declinarea calității numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu.2. Legitimația de serviciu este confecționată în sistem duplex (față/verso), printr-o singură trecere pe sistemul DOCU PRINT HC 350, filigranată cu următorul conținut:
  a) față - în partea de sus, central, rândul întâi „ROMÂNIA“; rândul al doilea „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru, stema României; în partea de jos, stânga, se va înscrie titulatura documentului „LEGITIMAȚIE“, sub aceasta, unul sub celălalt, se vor înscrie gradul militar, numele, prenumele tatălui și prenumele titularului; în partea de jos, dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, executată color (în ținută de reprezentare);
  b) verso - în partea de sus, central, rândul întâi „INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE“; pe rândul al doilea, unitatea din care face parte titularul; pe rândul al treilea, central, data emiterii legitimației; în centru, însemnul heraldic al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, încadrat stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimației; sub numărul legitimației, după caz, în raport cu nivelul de acces aprobat pentru titularul legitimației, funcția „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ și semnătura scanată a ministrului afacerilor interne, pentru treapta de acces general, respectiv funcția „INSPECTOR GENERAL“ și semnătura scanată a inspectorului general, pentru treptele de acces limitat; în partea de jos, sub însemnul heraldic al structurii, central, se consemnează valabilitatea legitimației; pe rândul următor, codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, treapta de acces aprobată pentru titularul legitimației.
  3. Modelul legitimațiilor de serviciu, precum și cromatica specifică a acestora sunt prevăzute în figurile nr. 1-3.
  II. Descrierea insignei1. Insigna atestă împreună cu legitimația de serviciu prevăzută la pct. 1 calitatea de cadru militar în activitate din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.2. Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamelă metalică pe articolele de îmbrăcăminte, pe centura sau pe suportul de piele aferent, în care se poate introduce și legitimația de serviciu.3. Fața insignei conține următoarele elemente:
  a) elementele de identificare comune sunt următoarele:(i) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris „ROMÂNIA“;(ii) în partea din mijloc este prevăzută sigla Inspectoratului General de Aviație;(iii) în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară, sunt înscrise seria formată din 14 litere, care reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul, și numărul insignei format din maximum 4 cifre, care reprezintă identificarea numerică a cadrului militar;
  b) elementele de identificare specifice sunt următoarele:
  insigna este confecționată din aliaj neferos pe fond albastru, având înscris în partea de sus, central, „ROMÂNIA“, pe fondul galben al tricolorului; în partea centrală, sigla Inspectoratului General de Aviație, înconjurată pe părțile laterale cu frunza de laur și frunza de stejar, de culoare galbenă, și în partea de jos, „INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE“, de culoare galbenă.
  4. Modelul insignei este prevăzut în figura nr. 4.5. Figurile nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta anexă și au următoarea denumire:
  *) Figurile nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

  Figura nr. 1
  INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE (acces general)

  Figura nr. 2
  INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE (acces limitat)

  Figura nr. 3
  UNITĂȚI SUBORDONATE INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAȚIE (acces limitat)

  Figura nr. 4
  MODEL INSIGNĂ

  Figura nr. 1
  INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE
  (acces general)

  Figura nr. 2
  INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE
  (acces limitat)

  Figura nr. 3
  UNITĂȚI SUBORDONATE INSPECTORATULUI GENERAL DE AVIAȚIE
  (acces limitat)

  Figura nr. 4
  MODEL INSIGNĂ

  (la 17-09-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 728 din 31 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 septembrie 2020 )

  -----------