HOTĂRÂRE nr. 817 din 28 iulie 2021privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, județul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 4 august 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC
  (1) Se aprobă stema comunei Valcău de Jos, județul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Valcău de Jos, județul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán

  București, 28 iulie 2021.
  Nr. 817.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Valcău de Jos, județul Sălaj


  Anexa nr. 2

  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Valcău de Jos, județul Sălaj

  Descrierea stemei
  Stema comunei Valcău de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
  În primul cartier, în câmp albastru, se află un turn de cetate crenelat de argint cu intrare și două ferestre negre, asuprit de o cruce de aur.
  În al doilea cartier, în câmp roșu, se află 6 prune de aur cu codița și frunza dispuse 3:2:1.
  În al treilea cartier, în câmp roșu, se află o crenguță de stejar de aur cu două ghinde și trei frunze.
  În al patrulea cartier, în câmp albastru, se află un brâu undat de argint.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

  Semnificațiile elementelor însumate
  Turnul de cetate face referire la Cetatea Valcăului (ruină) din satul Subcetate, construcție din secolul al XIII-lea, monument istoric.
  Crucea simbolizează credința creștină a localnicilor.
  Prunele semnifică activitatea specifică zonei, pomicultura, iar numărul prunelor indică numărul satelor componente ale comunei.
  Crenguța de stejar reprezintă bogăția silvică a zonei.
  Brâul undat reprezintă hidrografia localității, râul Barcău.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

  -----