DECIZIE nr. 189 din 29 noiembrie 2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 16 decembrie 2013  În conformitate cu prevederile art. 131^4 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de Adresa Uniunii Producătorilor de Fonograme din România şi Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/10.276 din 25 noiembrie 2013, precum şi de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/10.482 din 29 noiembrie 2013,
  în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,
  directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  (1) Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.
  (2) Modificările prevăzute la alin. (1) devin efective începând cu luna următoare publicării.


  Articolul 2

  Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.


  Articolul 3

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă.
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Adriana Donţu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2013.
  Nr. 189.


  Anexa 1
  TABEL
  cuprinzând valoarea remuneraţiilor
  cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental
  (aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică)


      Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice

      A1. Restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-food, rotiserii, pizzerii,
  shaormerii, crame, cofetării, săli de jocuri, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

   
  Nr. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară (RON)
  crt.
  Producători Artişti inter- Artişti inter-
  de fonogramepreţi sau execu-preţi sau execu-
  (UPFR) tanţi fonograme tanţi pentru
  (CREDIDAM) audiovizual
  (CREDIDAM)
  1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 21 21 10
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 26 26 15
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 30 30 16
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 36 36 17
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 41 41 21
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 44 44 22
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 46 46 23
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 48 48 24
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 50 50 25
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 54 54 26
  11 Suprafaţă peste 500 mp 58 58 28      Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate

      A2. Restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-food, rotiserii, pizzerii,
  shaormerii, crame, cofetării, săli de jocuri, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

   
  Nr. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară (RON)
  crt.
  Producători Artişti inter- Artişti inter-
  de fonogramepreţi sau execu-preţi sau execu-
  (UPFR) tanţi fonograme tanţi pentru
  (CREDIDAM) audiovizual
  (CREDIDAM)
  1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 10 10 5
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 15 15 7
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 21 21 10
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 26 26 12
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 34 34 15
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 37 37 19
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 40 40 20
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 43 43 21
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 46 46 22
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 48 48 23
  11 Suprafaţă peste 500 mp 51 51 26      Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

      A3. Bar cu program, night club*) (fără ring de dans pentru public)

   
  Nr. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară (RON)
  crt.
  Producători Artişti interpreţi
  de fonograme sau executanţi
  (UPFR) fonograme
  (CREDIDAM)
  1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 51 51
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 77 77
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 82 82
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 87 87
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 93 93
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 98 98
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 103 103
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 108 108
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 113 113
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 118 118
  11 Suprafaţă peste 500 mp 154 154      Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

      B. Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, show room, supermarket, hipermarket,
  cabinete medicale, stomatologice, saloane de înfrumuseţare şi altele asimilate etc.*)**)

   
  Nr. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară (RON)
  crt.
  Producători Artişti inter- Artişti inter-
  de fonogramepreţi sau execu-preţi sau execu-
  (UPFR) tanţi fonograme tanţi pentru
  (CREDIDAM) audiovizual
  (CREDIDAM)
  1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 9 9 2
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 12 12 6
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 30 30 8
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 36 36 10
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 41 41 12
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 46 46 14
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 51 51 15
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 67 67 17
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 82 82 21
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 93 93 23
  11 Suprafaţă cuprinsă între 500-999 mp 103 103 26
  12 Suprafaţă peste 1000 mp 154 154 28      Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

      C1. Târguri şi expoziţii*)**)
    Nr. crt.ActivitateRemuneraţie zilnică(RON)
    Producători de fonograme(UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme(CREDIDAM)
    1Târguri rurale, iarmaroace, talciocuri1515
    Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asemenea
    2Suprafaţă până la 200 mp22
    3Suprafaţă peste 200 mp55
    4Târguri sau expoziţii (produse agroalimentare, industriale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.)124124
    5Banchet, masă festivă, petrecere (organizată cu ocazia unui colocviu, simpozion, congres, vernisaj, lansare carte sau CD etc.)3636

      Acţiuni desfăşurate în spaţii deschise situate în oraşe, staţiuni turistice,
  comune şi sate

      C2. Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile,
  remorci, mobile etc. (dotate sau însoţite de instalaţii de sonorizare)
    Nr. crt.Tip (activitate)Remuneraţie zilnică (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    1Vehicul auto/Remorcă publicitară2121
    2Stand, banner, ecran, machetă fixă, machetă gonflabilă55

      Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate

      C3. Spectacole diverse
          (pentru muzică difuzată înainte, în timpul şi după spectacol)
    Nr. crt.ActivitateRemuneraţie/spectacol (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    1Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu şi altele asimilate55

      Spaţii închise sau deschise situate în staţiuni turistice, comune şi sate

      D1. Unităţi hoteliere*)**)***)
    Nr. crt.Tip locaţieRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)
    1Pensiune agroturistică, popas turistic, han turistic121210
    2Pensiune urbană până la 3 stele121221
    3Sat vacanţă, camping, club de vacanţă121210
    4Motel121221
    5Pensiune urbană 4-5 stele414131
    6Tabere (tematice, acţiuni mondene, culturale sau asimilate)515141
    7Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare maximum 50 camere313110
    8Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare 51-100 camere414121
    9Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare peste 101 camere515131
    10Hotel 4-5 stele828282

      Spaţii închise sau deschise situate în oraşe

      D2. Unităţi hoteliere*)**)***)
    Nr. crt.Tip locaţieRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)
    1Pensiune turistică urbană până la 3 stele212121
    2Camping212121
    3Motel262626
    4Pensiune turistică urbană 4-5 stele515151
    5Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare până la 50 camere414141
    6Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare 51-100 camere515151
    7Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare peste 101 camere626262
    8Hotel 4-5 stele103103103

      E. Transporturi

      E1. Transporturi rutiere de pasageri****)
    Nr. crt.Mijloc de transport echipat cu instalaţie de sonorizareRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    1Vehicul de agrement (tractor, trenuleţ, remorcă, platformă)33
    2Autobuz, troleibuz, tramvai55
    3Autoturism până la 6 locuri (taxi)99
    4Microbuz până la 12 locuri1212
    5Autocar clasa până la 3 stele intern2121
    6Autocar clasa 3 stele intern3131
    7Autocar clasa 4 stele intern4141
    8Autocar transport internaţional5151
      E2. Autogări, spaţii de aşteptare pentru pasageri*)**)***)
   
  Nr. Spaţiu dotat cu instalaţie Remuneraţie lunară (RON)
  crt. de sonorizare
  Producători Artişti inter- Artişti inter-
  de fonogramepreţi sau execu-preţi sau execu-
  (UPFR) tanţi fonograme tanţi pentru
  (CREDIDAM) audiovizual
  (CREDIDAM)
  1 Autogară sală de aşteptare 12 12 6
  2 Autogară peroane 9 9 5
      E3. Transporturi feroviare de pasageri****)
    Nr. crt.Garnitură feroviară echipată cu instalaţie de sonorizareRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    1Tren de pasageri în trafic intern3030
    2Tren de pasageri în trafic internaţional4141
    3Vagon restaurant în trafic intern3030
    4Vagon restaurant în trafic internaţional4141

      E4. Gări, staţii de metrou şi spaţii de aşteptare*)**)***)
    Nr. crt.Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizareRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)
    1Gară în municipiu şi reşedinţe de judeţ212121
    2Gară în alte oraşe141414
    3Staţie de metrou212121
    4Sală de aşteptare clasa I999

      E5. Transporturi aeriene de pasageri****)
    Nr. crt.Aeronavă echipată cu instalaţie de sonorizareRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)
    1Aeronavă de pasageri cursă internă303010
    2Aeronavă de pasageri cursă continentală585821
    3Aeronavă de pasageri cursă transcontinentală11411451      E6. Aeroporturi, spaţii de aşteptare pentru pasageri*)**)***)
   
  Nr. Spaţiu dotat cu instalaţie Remuneraţie lunară (RON)
  crt. de sonorizare
  Producători Artişti inter- Artişti inter-
  de fonogramepreţi sau execu-preţi sau execu-
  (UPFR) tanţi fonograme tanţi pentru
  (CREDIDAM) audiovizual
  (CREDIDAM)
  1 Aeroport intern 31 31 15
  2 Sală aşteptare aeroport intern 36 36 19
  3 Aeroport internaţional 41 41 21
  4 Sală aşteptare aeroport internaţional 46 46 26      E7. Ambarcaţiuni navale pentru transportul de agrement dotate cu instalaţie de
  sonorizare****)
   
  Nr. Ambarcaţiune de agrement Remuneraţie lunară (RON)
  crt.
  Producători Artişti interpreţi
  de fonograme sau executanţi
  (UPFR) fonograme
  (CREDIDAM)
  1 Până la 50 de locuri 9 9
  2 Până la 100 de locuri 15 15
  3 Peste 100 de locuri 31 31      E8. Transport pe cablu dotat cu instalaţie de sonorizare
    Nr. crt.Tip de instalaţieRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    1Telecabine99
    2Spaţii de aşteptare pentru telecabine1515
    3Lifturi şi ascensoare3131
      Spaţii închise sau deschise
      E9. Parcări auto şi cinematografe (dotate cu instalaţie de sonorizare)
   
  Nr. Parcări auto şi cinematografe Remuneraţie lunară (RON)
  crt. în aer liber
  Producători Artişti interpreţi
  de fonograme sau executanţi
  (UPFR) fonograme
  (CREDIDAM)
  1 Parcare până la 500 mp 15 15
  2 Parcare peste 500 mp 26 26
  3 Cinematograf în aer liber 51 51
      F. Sport şi agrement
      Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
      F1. Stadioane, complexe sportive (dotate cu instalaţie de sonorizare)
    Nr. crt.Număr şi locuri ocupateRemuneraţie/manifestaţie (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    1Sub 10.000 de locuri4848
    2Peste 10.000 de locuri0.02/scaun, dar nu mai puţin de 103 RON0.02/scaun, dar nu mai puţin de 103 RON

      F2. Piscine, ştranduri, litoral, plaje, pârtii de schi şi patinoare deschise
  publicului (dotate cu instalaţie de sonorizare)
    Nr. crt.Piscină/categorieRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    Piscine
    1Piscină5151
    2Piscină hotel până la categoria 3 stele6262
    3Piscină hotel categoria 4-5 stele103103
    Plajă, ştrand în aer liber cu plajă
    4Plajă cu suprafaţă până la 99 mp99
    5Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 100-199 mp3131
    6Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 200-299 mp4141
    7Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 300-399 mp5151
    8Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 400-499 mp8282
    9Plajă cu suprafaţă peste 500 mp206206
    10Parc de distracţii şi/sau agrement515515
    Litoral
    11Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 100-199 mp5151
    12Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 200-299 mp7272
    13Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 300-399 mp9393
    14Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 400-499 mp113113
    15Plajă cu suprafaţă peste 500 mp309309
    Pârtii de schi şi alte sporturi de iarnă
    16Pârtie cu instalaţie de sonorizare206206
    Patinoar
    17Patinoar acoperit2121
    18Patinoar în aer liber5151
    Şcoli şi săli de profil
    19Şcoală de dans, balet2121
    20Sală gimnastică aerobică3131
    21Sală fitness2121
    22Sală fitness (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)3131
    23Sală fitness (în hotel categoria 4-5 stele)6262
    24Sală masaj4141
    25Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)5151
    26Sală masaj (în hotel categoria 4-5 stele)7272
    27Sală tratamente (diverse)4141
      G. Birouri şi spaţii de producţie
   
  Nr. Tip de spaţiu Remuneraţie lunară (RON)
  crt.
  Producători Artişti interpreţi
  de fonograme sau executanţi
  (UPFR) fonograme
  (CREDIDAM)
  1 Până la 30 de persoane 51 51
  2 Până la 100 de persoane 72 72
  3 Peste 100 de persoane 103 103
      H. Telecomunicaţii
    Nr. crt.TipRemuneraţie din valoarea de vânzare (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artişti interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    1Centrală telefonică cu apel în aşteptare1%1%

  ---------- Notă *) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, remuneraţiile cuvenite (organismelor de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme) pentru comunicarea publică/lucrativă, se vor achita pentru fiecare activitate în parte, indiferent de numărul acestora. Notă **) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spaţiile anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare). Notă ***) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere/spaţii. Notă ****) La încadrarea în tabel, pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar, nu se percepe remuneraţia cuvenită. Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport se face numai în cazul acelora înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.


  Anexa 2
  VALOAREA
  remuneraţiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim lucrativ
  (aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică, medie şi mare)
  14. Baza de calcul a remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor din comunicarea publică în scop lucrativ (tabelul I1) o reprezintă, după caz:
  1. încasările brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, programe, valoarea materialelor promoţionale etc., în lipsa acestora;
  2. bugetul de cheltuieli al manifestării;
  3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale.
  15. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări, dar care să nu depăşească 10% din totalul veniturilor brute (tabelele I2 şi I3).
  16. Evenimentele ocazionale unde se comunică public fonograme, în proporţie mai mare de 40%, vor fi cuantificate cu procente sau sume fixe, conform tabelului I1.
  17. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme licenţa neexclusivă pentru comunicarea publică în scop lucrativ, cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea evenimentului sau a manifestării organizate.
  18. Utilizatorii vor achita contravaloarea remuneraţiilor cuvenite la eliberarea licenţei neexclusive, în cazul sumelor fixe, şi în maximum 5 zile după încheierea evenimentului sau a manifestării, în cazul sumelor procentuale.
  19. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente care se repetă, aceştia pot achita remuneraţiile cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment.
  20. Utilizatorii au obligaţia să prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectivă, la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, informaţii şi documente financiar-contabile indispensabile stabilirii cuantumului remuneraţiei cuvenite.
  21. În vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă, utilizatorii au obligaţia să comunice lista pieselor muzicale utilizate, indicând titlul piesei, interpretul şi durata utilizării.
  Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
  I1*) Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc.
  (coloană sonoră)
    Nr. crt.Tipul manifestaţieiRemuneraţie/eveniment (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)
    Procent conform pct. 14Valoare minimăProcent conform pct. 14Valoare minimă
    1Spectacol/eveniment (festiv, paradă, istoric, sunet şi lumină, sportiv, nautic, aerian etc.)1,5%1081,5%108
    2Paradă modă, concurs frumuseţe1,5%1.2931,5%1.293
    3Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate1,5%1.9061,5%1.906
    4Spectacol caracter publicitar1,5%2.0001,5%2.000
    5Turneu publicitar (4 reprezentaţii)1,5%3.0621,5%3.062
    6Turneu publicitar (5-8 reprezentaţii)1,5%4.3241,5%4.324
    7Turneu publicitar (peste 9 reprezentaţii)1,5%5.1891,5%5.189
    8Campanie electorală1,5%6.0541,5%6.054
    9Manifestaţii/evenimente (neprecizate)negocierenegocierenegocierenegociere


  Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice
  I2*) Club, bar, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează tonomat, karaoke, jukebox, multimedia, asimilate*)
    Nr. crt.Suprafaţă utilăRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)
    Încasare brutăValoare minimăÎncasare brutăValoare minimăÎncasare brutăValoare minimă
    121212
    1Suprafaţă utilă până la 49 mp1,5%511,5%511,5%51
    2Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp1,5%671,5%671,5%67
    3Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp1,5%791,5%791,5%79
    4Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp1,5%981,5%981,5%98
    5Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp1,5%1131,5%1131,5%113
    6Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp1,5%1221,5%1221,5%122
    7Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp1,5%1291,5%1291,5%129
    8Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp1,5%1351,5%1351,5%135
    9Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp1,5%1411,5%1411,5%141
    10Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp1,5%1501,5%1501,5%150
    11Suprafaţă peste 500 mp1,5%1631,5%1631,5%163

  Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate
  I3*) Club, bar, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează tonomat, karaoke, jukebox, multimedia, asimilate*)
    Nr. crt.Suprafaţă utilăRemuneraţie lunară (RON)
    Producători de fonograme (UPFR)Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme (CREDIDAM)Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual (CREDIDAM)
    Încasare brutăValoare minimăÎncasare brutăValoare minimăÎncasare brutăValoare minimă
    121212
    1Suprafaţă utilă până la 49 mp1,5%261,5%261,5%26
    2Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp1,5%311,5%311,5%31
    3Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp1,5%371,5%371,5%37
    4Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp1,5%501,5%501,5%50
    5Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp1,5%571,5%571,5%57
    6Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp1,5%621,5%621,5%62
    7Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp1,5%671,5%671,5%67
    8Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp1,5%721,5%721,5%72
    9Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp1,5%771,5%771,5%77
    10Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp1,5%821,5%821,5%82
    11Suprafaţă peste 500 mp1,5%981,5%981,5%98

  ---------- Notă *) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii/manifestaţiei pe care o desfăşoară/organizează, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere.
  ------