ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
(actualizat până la data de 24 februarie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ---------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 februarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 180 din 23 februarie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,
  având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
  Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervenţiilor medicale în situaţii în care se realizează un cumul neobişnuit de cazuri şi situaţii de urgenţă colectivă cu impact asupra sănătăţii publice.
  (2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.


  Articolul 4

  Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul "Bunuri şi servicii", având ca sursă de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 5

  Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervă se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute cu această destinaţie.


  Articolul 6

  Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locaţiilor de depozitare, inclusiv în situaţii de calamitate sau de urgenţă, precum şi amplasarea unităţilor depozitare după criterii teritoriale.


  Articolul 7

  (1) Produsele şi bunurile din Rezervă existente în unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit şi se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unităţilor respective.
  (2) Produsele şi bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă şi se transmit unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea necesarului curent de consum.
  (3) Cantităţile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.


  Articolul 10

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 14 iunie 2011.
  Nr. 1.033.


  Anexa 1

  NORMA 14/06/2011


  Anexa 2

  NOMENCLATORUL
  de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,
  insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
  *Font 8*
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea produselor sau a Unitatea de măsură,
  crt. grupelor de produse forma farmaceutică, Cantitatea
                                                          concentraţia, ambalajul necesară
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   Medicamente
                           Antibiotice şi chimioterapice
   1. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g 3.000
   2. BENZYLPENICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. 9.000
   3. CIPROFLOXACINUM (DCI) compr. film. 500 mg 15.000
   4. CIPROFLOXACINUM (DCI) sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml 1.200
   5. DOXYCYCLINUM (DCI) cps. 100 mg 9.000
   6. ERYTHROMYCYNUM (DCI) compr. 200 mg 15.000
   7. ERYTHROMYCYNUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml 900
   8. RIFAMPICINUM (DCI) cps. 150 mg 3.000
   9. OXACILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg 6.000
  10. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 500.000 u.i. 9.000
  11. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 1.000.000 u.i. 9.000
  12. TETRACICLINUM (DCI) cps. 250 mg 6.000
  13. FURAZOLIDONUM (DCI) compr. 100 mg 24.000
  14. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM compr. 480 mg 9.000
  15. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml 900
  16. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml 1.800
                      Antiparazitare, antimalarice, antivirale
  17. METRONIDAZOLUM (DCI) drag. 250 mg 1.500
  18. MEFLOQUINUM (DCI) compr. 250 mg 600
  19. OSELTAMIVIRUM (DCI) cps. 75 mg 6.000
  20. OSELTAMIVIRUM (DCI) pulb. pentru susp. orală 1.800
  21. ZANAMIVIRUM (DCI) pulb. unidoză de inhalat 5 mg
                                                        flac. X 7 blistere tip Rotadisk x
                                                        4 doze + dispozitiv de administrare
                                                        Diskhaler 12 mg/ml flac 100 ml 900
                                     Glucocorticoizi
  22. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, pulbere pt. sol.
                                                        inj. flac.100 mg 51.000
  23. METHYLPREDNISOLONUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 15.000
                          Anestezice generale i.v., hipnotice
  24. THIOPENTALUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 6.000
  25. ETOMIDATUM (DCI) emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml 3.000
  26. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml 6.000
  27. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml 4.500
  28. KETAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 9.000
                                  Analgezice majore
  29. FENTANYLUM (DCI) sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml 6.000
  30. MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole de 5 ml 6.000
  30^1 MORPHYNUM compr. film., de 10 mg 84.000
  30^2 MORPHYNUM compr. film., de 20 mg 140.000
  31. NALOXONUM (DCI) în canamed sunt numai fiole 1 ml cu 0,4 mg
  32. TRAMADOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 3.000
                                  Anestezice locale
  33. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 1% fiole 10 ml 9.000
  34. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 2% fiole 5 ml 3.000
  35. BUPIVACAINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml 3.000
                            Analgezice şi antipiretice
  36. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 250 mg 3.000
  37. PARACETAMOLUM (DCI) suspensie orală flac. 100 ml 900
                           Neuroleptice şi psiholeptice
  38. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
                                     Sedative
  39. DIAZEPAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 6.000
  40. MIDAZOLAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
  41. DIAZEPAMUM (DCI) compr. 10 mg 3.000
  42. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x
                                                        1 tub x 2,5 ml plus canulă 3.000
                                 Anticonvulsivante
  43. PHENYTOINUM (DCI) sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml 3.000
                                 Simpaticomimetice
  44. EPINEPHRINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 45.000
  45. NORADRENALINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml 6.000
                    Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice
  46. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) sol. inj.10 mg/ml fiole 1 ml 3.000
  47. ATROPINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 15.000
  48. NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml 15.000
                                     Curarizante
  49. SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml 9.000
  50. VECURONIUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac.10 mg 6.000
  51. PANCURONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml 15.000
                                   Antiinflamatoare
  52. ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) compr. 500 mg 6.000
  53. PARACETAMOLUM (DCI) compr. 500 mg 3.000
                                     Antiaritmice
  54. AMIODARONUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 3 ml 1.500
  55. METOPROLOL (DCI) sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml 600
                                   Antihipertensive
  56. ENALAPRILUM (DCI) sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml 600
                                     Antianginoase
  57. NITROGLYCERINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000
  58. NITROGLYCERINUM (DCI) compr. subling. 0,5 mg 6.000
                                       Diuretice
  59. FUROSEMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml 9.000
  60. FUROSEMIDUM (DCI) compr. 40 mg 6.000
  61. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 20% flacoane 250 ml 3.000
                           Anticoagulante şi trombolitice
  62. HEPARINUM (DCI) sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml 15.000
  63. ACENOCOUMAROLUM (DCI) compr. 2 mg 6.000
  64. ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute 900
                           Inhibitori ai secreţiei gastrice
  65. OMEPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 9.000
  66. OMEPRAZOLUM (DCI) compr. film. gastrorezist. 40 mg 9.000
                                       Antiemetice
  67. METOCLOPRAMIDUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 9.000
                                   Bronhodilatatoare
  68. SALBUTAMOLUM (DCI) aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză,
                                                        flac. 10 ml 3.000
  69. AMINOPHYLLINUM (DCI) sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml 300
                                  Substanţe vasoactive
  70. DOPAMINUM (DCI) conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml 15.000
  71. DOBUTAMINUM (DCI) sol. perf. 250 mg/50 ml, fiole 50 ml 5.000
                                 Antitoxice şi antidoturi
  72. TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) flac. 1,2 mg 1.000
                                                        liof. pt. sol. inj. i.v.
  73. DMPS flac. adm. i.v. 100
  74. DIMERCAPROL 5% tub unguent 100
                                                        flac. colir 100
  75. DIMERCAPROL 10% flac. adm. i.v. 100
  76. PENICILLAMINUM (DCI) compr. film. 250 mg 200
  77. ATROPINUM (DCI) fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m. 15.000
  78. PRALIDOXIME fiole adm. i.v. şi i.m. 500
  79. OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) fiole adm. i.v. şi i.m. 500
  80. HI-6 fiole adm. i.v. 200
  81. HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. 1.000
  82. DICOBALT - EDTA fiole adm. i.v. 4.000
  83. AMYL NITRITE fiole adm. i.v. 1.000
  84. SODIUM NITRITE 3% fiole adm. i.v. 1.000
  85. 4-DMAP-HCL 5% fiole adm. i.v. 100
  86. Na-THIOSULPHATE fiole adm. i.v. 2.000
  87. NALOXONUM (DCI) sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml
                                                        adm. i.v. şi i.m. 500
  88. NALMEFENE fiole adm. i.v. 500
                      Substanţe cu acţiune asupra echilibrului
                          hidroelectrolitic şi acidobazic
  89. NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) sol. perf. 8,4% flac. 250 ml 4.500
  90. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. perf. 0,9% flac. 500 ml 30.000
  91. Soluţie Ringer sol. perf. flac. 500 ml 30.000
  92. Soluţie Ringer lactat sol. perf. flac. 500 ml 12.000
  93. Soluţii coloidale sol. perf. flac. 500 ml 12.000
  94. SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ pulbere comb. săruri plic 15 g 51.000
                          Insuline umane cu acţiune rapidă
  95. INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 sol/susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml 900
      sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04
      sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05
      sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06
                          Produse utilizate în dermatologie
  96. COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) tub 40 g 1.800
                              Solvenţi pentru diluţii
  97. APĂ DISTILATĂ sol. inj. fiole 10 ml 18.000
  98. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 0,9% fiole 10 ml 150.000
                               Produse iodoterapice
  99. KALIUM IODIDUM (DCI) compr. 65 mg 2.500.000
                              Seruri terapeutice (DCI)
  100. SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
  101. SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 99
  102. SER ANTIBOTULINIC TIP A sol. inj., fiole 99
  103. SER ANTIBOTULINIC TIP B sol. inj., fiole 99
  104. SER ANTIBOTULINIC TIP E sol. inj., fiole 99
  105. SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. fiole 99
  106. SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51
  107. SER ANTIVIPERINIC sol. inj. fiole 51
  108. SER ANTICĂRBUNOS sol. inj. fiole 18
                                     Vaccinuri
  109. VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) susp. inj. doze 9.000
  110. VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT susp. inj. doze 900
  111. VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE
       CELULE DIPLOIDE UMANE liofilizat şi solvent doze 900
  112. VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN doze 4.500
  113. VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) tip adult doze 9.000
  114. VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C pulb. liof./solv. doze 180
  115. VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT doze 9.000
               Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare
  116. SĂPUN DEZINFECTANT buc. 9.000
  117. SĂPUN DEZINFECTANT l, soluţie în ambalaj de 100 ml 600
  118. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA l, soluţie hidroalcoolică 60% alcool,
       IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE în ambalaj de 100 sau 250 ml 9.000
  119. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA
       PIELII INTACTE l, în amb. a 1.000 ml 2.100
  120. DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE
       NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE l 9.000
  121. DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA
       PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE -
       APARATE MEDICALE CRITICE l 900
  122. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE l sau kg 5.100
  123. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE l sau kg 5.100
  124. DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ
       (FÂNTÂNI) CLORIGENE compr. 1.800.000
  125. DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL,
       INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE
       (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE) compr. 600.000
                                   Insecticide
  126. UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL
       PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI,
       CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE
       SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP
       "FOG" SAU "ULV" l, soluţie 9.000
  127. SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ l, soluţie 300
                               Dispozitive medicale
  128. MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi L buc. 90.000
  129. MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8 buc. 60.000
  130. MĂŞTI CHIRURGICALE buc. 30.000
  131. MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT buc. 120.000
  132. MĂŞTI FP2 TIP buc. 3.000
  133. CALOTE CHIRURGICALE buc. 30.000
  134. HALATE CHIRURGICALE buc. 30.000
  135. CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE buc. 9.000
  136. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile
       pentru a se putea efectua 5.000 de
       intervenţii chirurgicale abdominale şi
       2.500 de intervenţii ortopedice
  137. FEŞI - 10/10 cm buc. 15.000
            - 10/15 cm buc. 15.000
            - 10/20 cm buc. 15.000
  138. FEŞI TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC buc. 600.000
  139. TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN
       AMBALAJ INDIVIDUAL buc. 9.000
  140. COMPRESE STERILE - 10/10 cm buc. 30.000
                        - 20/20 cm buc. 30.000
  141. PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL buc. 15.000
  142. TIFON buc. 9.000
  143. MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL
       - ace cu fir buc.
       - ace de 3 mărimi diferite buc.
       - fire neresorbabile buc. 8.100
       - fire resorbabile buc. 900
  144. DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR
       AERIENE (împachetate steril, cu excepţia
       laringoscoapelor şi a baloanelor de ventilaţie)
       - sonde de intubaţie orotraheală mărimi de
       la Ch 2,5 la Ch 8,5 buc. 9.000
       - fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală
       (adult şi pediatric) buc. 9.000
       - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4 buc. 3.000
       - sonde de aspiraţie pentru sondele IOT
       mărimi de la Ch6 la Ch18 buc. 27.000
       - laringoscop cu 5 lame curbe şi 2 lame drepte,
       cu baterii buc. 150
       - pense Magill uz adulţi buc. 150
       - pense Magill uz pediatric buc. 150
       - baloane de ventilaţie adulţi, cu set de
       3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 300
       - baloane de ventilaţie uz pediatric, cu set
       de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 150
       - sonde nasogastrice mărimi de la Ch6 la Ch 21 buc. 6.000
       - măşti pentru administrare noninvazivă a
       oxigenului adulţi buc. 6.000
       - măşti pentru administrare noninvazivă a
       oxigenului, uz pediatric buc. 2.100
       - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie
       şi administrare a oxigenului, plus husa de
       transport 5 litri buc. 900
       - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie
       şi administrare a oxigenului, plus husa de
       transport 10 litri buc. 600
  145. DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI
       - gulere cervicale adulţi cu minim 3
       mărimi reglabile buc. 1.500
       - gulere cervicale pediatrice, cu minim
       3 mărimi reglabile buc. 300
       - kit atele vacuum, cu minim 3 atele mărimi
       diferite, pompă şi kit reparaţie buc. 150
       - saltele vacuum cu pompă şi kit reparaţie buc. 60
       - targă lopată cu chingi buc. 60
       - feşi gipsate 10 cm buc. 6.000
       - feşi gipsate 15 cm buc. 9.000
       - feşi gipsate 20 cm buc. 9.000
       - vată hidrofilă pachete 500 g 15.000
       - leucoplast role 5 cm 9.000
  146. PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE
       - perfuzoare şi transfuzoare buc. 12.000
       - transfuzoare buc. 3.000
  147. SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU
       ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC
       - seringi de insulină de 1 ml buc. 900
       - seringi de 5 ml buc. 30.000
       - seringi de 10 ml buc. 30.000
       - seringi de 20 ml buc. 15.000
       - seringi de 50 ml buc. 3.600
       - robineţi 3 căi buc. 3.600
       - prelungitor pentru seringile de 50 ml
       pentru utilizare cu seringa automată buc. 3.600
       - vacutainere cu kituri de recoltare buc. 9.000
       - canulă de acces venos periferic, cu valvă
       unidirecţională pentru administrarea
       medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G,
       22G, 24G buc. 30.000
       - cateter pentru acces venos central tip
       Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
       24G, adulţi buc. 420
       - cateter pentru acces venos central tip
       Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,
       24G, uz pediatric buc. 30
  148. DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR
       - sonde urinare Foley mărime 8CH buc. 300
       - sonde urinare Foley mărime 10CH buc. 300
       - sonde urinare Foley mărime 14CH buc. 3.000
       - sonde urinare Foley mărime 16CH buc. 1.800
       - sonde urinare Foley mărime 18CH buc. 1.800
       - pungi urinare buc. 6.000
  149. KIT DRENAJ TORACIC buc. 900
  150. KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE buc. 3.000
  151. KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente
       de dimensiuni diferite şi câte o pătură
       pentru arşi) buc. 60
  152. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ,
       MĂRIMI DIFERITE set 300
  153. CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE perechi 300
  154. FOLII IZOTERME buc. 3.000
  155. MATERIALE OSTEOSINTEZĂ buc. 1.800
  156. TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCĂ
       TIP RUCSAC buc. 1.500
                    Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri
                            contaminate/necontaminate
  157. CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE buc. 3.000
  158. SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE 3.000
  159. CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/TĂIETOARE buc. 3.000
  160. SACI CADAVRE buc. 6.000
       Alte materiale specifice
  161. FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA
       PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE buc. 15.000
  162. ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l litri 500
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ---------------
  Pct. 30^1 şi 30^2 din anexa 2 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 180 din 23 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2012.


  Anexa 3

  CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI BUNURI
  aflate în păstrarea Companiei Naţionale
  "Unifarm" - S.A. Bucureşti care nu sunt cuprinse
  în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri,
  dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi
  alte materiale specifice aprobat prin ordin, care
  se scot din Rezerva Ministerului Sănătăţii cu titlu
  gratuit şi se transmit unor unităţi sanitare cu paturi
  din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea
  necesarului curent de consum
  ┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐
  │Nr. │ │ │Canti-│
  │crt.│ Denumirea produsului │ U.M. │ tate │
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 1.│Metoprolol │cutii x 100 compr. de 50 mg │ 100│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 2.│Taver │cutii x 50 compr. de 200 mg │ 200│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 3.│Hemosfere microporoase polizaharidice│buc. │ 2.000│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 4.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 │ │ │
  │ │18G x 20 CM │buc. │ 90│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 5.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 │ │ │
  │ │14G x 20 CM │buc. │ 10│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 6.│Cateter arteră radială cod AKS 2205 │ │ │
  │ │22G x 5 CM │buc. │ 45│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 7.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ │
  │ │1812 18G x 12 CM │buc. │ 80│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 8.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ │
  │ │2005 20G x 5 CM │buc. │ 21│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 9.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ │
  │ │2008 20G x 8 CM │buc. │ 74│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 10.│Rezerve cutter liniar de 55 mm cod │ │ │
  │ │TCR55 │cutii x 12 rezerve │ 4│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 11.│Rezerve cutter liniar de 75 mm cod │ │ │
  │ │TCR75 │cutii x 12 rezerve │ 2│
  ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
  │ 12.│Ligaclipuri medium/large cod LT300, │ │ │
  │ │6 clipuri/cartuş │cutii x 18 cartuşe │ 3│
  └────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘

  --------