ORDIN nr. 1.024 din 12 iulie 2000
pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2000 a Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituită în baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 17 august 2000  Ministrul finanţelor,
  în baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente şi ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu unele state,
  ţinând seama de dispoziţiile art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 173/2000 privind constituirea Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe în cadrul Ministerului Finanţelor,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Decizia nr. 3/2000 referitoare la aplicarea legislaţiei privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.


  Articolul 2

  Direcţia acorduri fiscale internaţionale şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes

  DECIZIE 3 12/07/2000