HOTĂRÂRE nr. 203 din 20 februarie 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Normele metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 20 februarie 2003.
  Nr. 203.


  Anexa 1

  REGULAMENT 20/02/2003


  Anexa 2

  NORMA 20/02/2003