HOTĂRÎRE Nr. 245 din 17 aprilie 1995
privind prelungirea valabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 729/1994 cu privire la negocierea preţurilor cu amănuntul la unele produse de baza în consumul populaţiei, din producţie interna, şi stabilirea de prime la carnea de porcine şi de pasare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se prelungeşte valabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 729/1994 cu privire la negocierea preţurilor cu amănuntul la unele produse de baza în consumul populaţiei, din producţie interna, şi stabilirea de prime la carnea de porcine şi de pasare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Valeriu Tabara
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul comerţului,
  Cristian Ionescu
  --------------------