HOTĂRÎRE Nr. 2 din 4 aprilie 1995
privind prelungirea termenului de prezentare a Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului şi Presedentiei în perioada 1990-1994, instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr. 6/1994
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 7 aprilie 1995  Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Termenul de prezentare a Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai Guvernului şi pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului şi Presedentiei în perioada 1990-1994, astfel cum a fost stabilit în art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 6/1994, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la 30 aprilie 1995.
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 4 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE p. PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUI
  MARŢIAN DAN VALER SUIAN
  -----------------------------