HOTĂRÂRE nr. 127 din 25 februarie 2015
privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă stema comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 februarie 2015.
  Nr. 127.

  Anexa 1

  STEMA
  comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj


  Anexa 2

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei
  comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj
  Descrierea stemei
  Stema comunei Horoatu Crasnei, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
  În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o murună de aur (o cunună de flori).
  În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află patru spice de grâu de aur.
  În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află două prune de aur cu codiţă şi frunză din acelaşi metal.
  În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află două ghinde cu două frunze, totul de aur.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumate
  Muruna este un element din portul tradiţional al localităţii.
  Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
  Prunele şi ghindele simbolizează bogăţia pomicolă şi silvică a zonei.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -------