LEGE nr. 52 din 19 martie 2008
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 13 noiembrie 2007, cu următoarea modificare:
  - La articolul 21, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 19, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
  (3) În cazul dizolvării prevăzute de art. 20, lichidatorii vor fi numiţi de către membrii GECT, prin hotărârea de dizolvare."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 19 martie 2008.
  Nr. 52.
  ________