ORDIN nr. 4.543 din 23 august 2004 (*actualizat*)
pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
(actualizat până la data de 16 iulie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 4.543 din 23 august 2004
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 468 din 8 septembrie 2004
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 3.329 din 23 februarie 2005; ORDINUL nr. 4.478 din 14 iunie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  luând în considerare prevederile art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
  ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă utilizarea certificatelor cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare COSA, cu seria A, de la numărul 001501 până la numărul 025000, cu aplicarea timbrului sec al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, ca urmare a preluării activităţii Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Direcţia politici forţă de muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu


  Anexă

  PROCEDURA 23/08/2004