DECRET nr. 218 din 16 martie 2023privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia la 3 martie 2022
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 20 martie 2023
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României decretează:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia la 3 martie 2022, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 16 martie 2023.
  Nr. 218.
  -----