HOTĂRÂRE nr. 135 din 8 octombrie 2018pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 11 octombrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 68 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, punctul IX se modifică și va avea următorul cuprins:IX. Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic;

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 8 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU

  București, 8 octombrie 2018.
  Nr. 135.
  -----