DECRET nr. 442 din 18 iunie 2001
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 25 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 99 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 şi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,
  la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 133 din 7 iunie 2001,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul UNIC

  Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila, semnat la New York la 6 septembrie 2000, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  --------------