ORDIN nr. 154 din 22 octombrie 2014
pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 2 alineatul (1), după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19 , cu următorul cuprins:
  "18. Ziua logisticii în Ministerul Afacerilor Interne în data de 17 iulie
  19. Ziua Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi «Grigore Alexandru Ghica» Drăgăşani în data de 1 iulie".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 22 octombrie 2014.
  Nr. 154.
  _______