ORDIN nr. 1.468 din 21 noiembrie 2018pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 22 noiembrie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 14.000/2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, denumit în continuare Canamed, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă prețurile de referință generice, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă prețurile de referință inovative, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Prețurile medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2020.


  Articolul 5

  La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019.

  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea

  București, 21 noiembrie 2018.
  Nr. 1.468.

  Anexa nr. 1

  ANEXĂ
  privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot
  fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a
  medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii
  medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale
  cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate
  publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor
  medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice
  și a prețurilor de referință inovative (Anexa nr. 1)


  Anexa nr. 2

  ANEXĂ
  privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot
  fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a
  medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii
  medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale
  cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate
  publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor
  medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice
  și a prețurilor de referință inovative (Anexa nr. 2)


  Anexa nr. 3

  ANEXĂ
  privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot
  fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a
  medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii
  medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale
  cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate
  publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor
  medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice
  și a prețurilor de referință inovative (Anexa nr. 3)