HOTĂRÂRE nr. 900 din 19 august 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 24 august 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La titlu și în cuprinsul hotărârii, sintagma „elev/preșcolar“ se înlocuiește cu sintagma „antepreșcolar/ preșcolar/elev“.2. La anexa nr. 4, la articolul 4, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:(1) Criteriul de calcul 1 stabilește intervalul în care se încadrează unitatea de învățământ preuniversitar de stat în funcție de numărul de antepreșcolari/preșcolari/elevi.
  Criteriul de calcul 1
  1-300 antepreșcolari/preșcolari/elevi
  301-800 antepreșcolari/preșcolari/elevi
  peste 800 antepreșcolari/preșcolari/elevi
  (2) Criteriul de calcul 2 stabilește tipurile de unități de învățământ preuniversitar de stat.
  Criteriul de calcul 2*)
  Creșă
  Grădiniță
  Școală gimnazială/primară
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual
  Școală postliceală

  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, conform clasificației de la criteriul de calcul 2, se va lua în calcul nivelul cel mai înalt de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale.
  3. Anexele nr. 2, 3,5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu

  București, 19 august 2021.
  Nr. 900.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2021


  Nr. crt.

  Nivel/Filieră/Profil

  Forma de învățământ

  Număr mediu de elevi pe clasă

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri
  - lei -

  Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
  - lei -

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  Urban

  Rural

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Învățământ antepreșcolar

  zi

  7

  7

  15000

  15000

  15000

  15000

  2

  Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)

  zi

  20

  18

  4052

  4431

  4052

  4431

  3

  Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)

  zi

  20

  20

  7431

  7431

  7431

  7431

  4

  Învățământ primar

  zi

  24

  18

  4663

  5555

  5456

  6500

  4.1

  Învățământ primar integrat*

  zi

  7926

  7926

  9274

  9274

  5

  Învățământ primar „step-by-step“

  zi

  24

  24

  7431

  7431

  8695

  8695

  6

  Învățământ primar „A doua șansă“

  -

  15

  12

  3594

  4327

  4205

  5063

  7

  Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)

  zi

  24

  20

  5867

  7016

  6736

  8055

  8

  Învățământ primar cu specializarea muzică

  zi

  24

  24

  10389

  10389

  11428

  11428

  8.1

  Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  5115

  5115

  5115

  5115

  9

  Învățământ gimnazial

  zi

  25

  20

  6111

  7028

  6985

  8034

  9.1

  Învățământ gimnazial integrat*

  zi

  10389

  10389

  11875

  11875

  10

  Învățământ secundar inferior „A doua șansă“

  -

  15

  12

  4070

  4889

  4653

  5589

  11

  Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)

  zi

  25

  20

  7334

  8373

  8288

  9462

  11.1

  Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

  zi

  1223

  1223

  1223

  1223

  12

  Învățământ gimnazial cu specializarea muzică

  zi

  25

  25

  12834

  12834

  14118

  14118

  12.1

  Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

  zi

  6111

  6111

  6111

  6111

  13

  Învățământ gimnazial

  FR

  22

  22

  2475

  2934

  2829

  3354

  14

  Învățământ liceal teoretic

  zi

  28

  28

  6111

  6111

  6845

  6845

  15

  Învățământ liceal teoretic

  seral

  28

  28

  4529

  4529

  5073

  5073

  16

  Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic

  zi

  28

  28

  6319

  6319

  7078

  7078

  17

  Învățământ liceal tehnologic

  seral

  28

  28

  4926

  4926

  5518

  5518

  18

  Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv

  zi

  28

  28

  8067

  8067

  9036

  9036

  19

  Învățământ liceal specializarea muzică

  zi

  28

  28

  17111

  17111

  19165

  19165

  20

  Învățământ liceal

  FR

  28

  28

  2384

  2384

  2671

  2671

  20.1

  Învățământ liceal integrat*

  zi

  10389

  10389

  11875

  11875

  21

  Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/ învățământ dual

  zi

  28

  28

  6692

  6692

  7362

  7362

  22

  Învățământ postliceal/maiștri

  zi

  28

  28

  6692

  6692

  6692

  6692

  22.1

  Învățământ postliceal/maiștri

  seral

  28

  28

  4926

  4926

  5518

  5518

  23

  Cantine-cămine (elevi cazați)

  -

  2420

  2420

  2420

  2420

  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

  Nr. crt.Nivel/Filieră/ProfilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluriStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ antepreșcolarzi2,45462,45462,45462,4546
  2Învățământ preșcolar cu program normal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi0,6630,7250,0000,000
  3Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani înscriși în învățământul preșcolar)zi1,2161,2160,0000,000
  4Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  4.1Învățământ primar integrat*zi1,2971,2970,1700,170
  5Învățământ primar „step-by-step“zi1,2161,2160,1700,170
  6Învățământ primar „A doua șansă“-0,5880,7080,1700,170
  7Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi0,9601,1480,1480,148
  8Învățământ primar cu specializarea muzicăzi1,7001,7000,1000,100
  8.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi0,8370,8370,0000,000
  9Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  9.1Învățământ gimnazial integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  10Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-0,6660,8000,1430,143
  11Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi1,2001,3700,1300,130
  11.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi0,2000,2000,0000,000
  12Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi2,1002,1000,1000,100
  12.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi1,0001,0000,0000,000
  13Învățământ gimnazialFR0,4050,4800,1430,143
  14Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  15Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  16Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi1,0341,0340,1200,120
  17Învățământ liceal tehnologicseral0,8060,8060,1200,120
  18Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  19Învățământ liceal specializarea muzicăzi2,8002,8000,1200,120
  20Învățământ licealFR0,3900,3900,1200,120
  20.1Învățământ liceal integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  21Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  22Învățământ postliceal/maiștrizi1,0951,0950,0000,000
  22.1Învățământ postliceal/maiștriseral0,8060,8060,1200,120
  23Cantine-cămine (elevi cazați)-0,3960,3960,0000,000

  * Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“, pentru anul 2021

  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă579585597615633652
  Grădiniță482487497511526540
  Școală gimnazială/primară463467477490504518
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual525531541557572588
  Școală postliceală360364371382393403
  301-800Creșă620626639658678698
  Grădiniță485490499514528543
  Școală gimnazială/primară465470479493507521
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual527533543559575591
  Școală postliceală363366373384395406
  peste 800Grădiniță490495504519534548
  Școală gimnazială/primară470475484498512526
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual532538548564580596
  Școală postliceală367371378390401412

  Praguri numericeTipuri de unitățiCost standard per antepreșcolar/preșcolar/elev/an, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă579585597615633652
  Grădiniță564570581598615632
  Școală gimnazială/primară541547557574590606
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual614621633651670688
  Școală postliceală421426434447459472
  301-800Creșă620626639658678698
  Grădiniță567573584601618635
  Școală gimnazială/primară544549560576593609
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual617623636654673691
  Școală postliceală424428437450462475
  peste 800Grădiniță573579590607624642
  Școală gimnazială/primară550555566583599616
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual623629642660679698
  Școală postliceală430434443456468481

  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile
  cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“

  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  Școală postliceală0,79950,80750,82350,84740,87140,8954
  301-800Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială/primară1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Școală postliceală0,80450,81250,82860,85280,87690,9010
  peste 800Grădiniță1,08701,09791,11971,15231,18491,2175
  Școală gimnazială/primară1,04311,05351,07441,10571,13701,1682
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,18221,19401,21771,25311,28861,3241
  Școală postliceală0,81550,82370,84000,86450,88890,9134

  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Creșă1,28671,30001,32671,36671,40671,4489
  Grădiniță1,25311,26561,29061,32821,36591,4034
  Școală gimnazială/primară1,20161,21361,23761,27371,30971,3457
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,36431,37801,40531,44621,48721,5281
  Școală postliceală0,93540,94480,96350,99151,01951,0476
  301-800Creșă1,37781,39111,42001,46221,50671,5511
  Grădiniță1,25891,27161,29671,33451,37221,4100
  Școală gimnazială/primară1,20741,21951,24371,27991,31611,3524
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,37021,38401,41141,45241,49351,5347
  Școală postliceală0,94130,95060,96950,99781,02601,0542
  peste 800Grădiniță1,27181,28451,31001,34821,38631,4245
  Școală gimnazială/primară1,22041,23261,25701,29371,33031,3668
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,38321,39701,42471,46611,50771,5492
  Școală postliceală0,95410,96370,98281,01151,04001,0687

  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

  ----