ORDIN nr. 5.567 din 5 noiembrie 2021privind extinderea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Americană din municipiul Bacău
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.559/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala „Româno-Americană“ din Bacău,
  având în vedere Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 3 din 15.06.2021,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Începând cu anul școlar 2022-2023, activitatea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Americană din municipiul Bacău, pentru nivelurile de învățământ „preșcolar“ și „primar“, se desfășoară și în sediul din strada Traian nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Americană din municipiul Bacău are o capacitate maximă de școlarizare de 5 formațiuni de studiu într-un singur schimb.


  Articolul 2

  Asociația „Flagship“ din municipiul Bacău, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Româno-Americană din municipiul Bacău, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 5 noiembrie 2021.
  Nr. 5.567.
  -----