ORDIN nr. 87 din 3 februarie 2003 (*actualizat*)
pentru aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
(actualizat până la data de 17 aprilie 2003*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 7 martie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 350 din 12 aprilie 2003.
  Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) şi ale art. 79 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi tabelele-anexa nr. I-IV la Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţa medicală şi programe nr. DB 908 din 3 februarie 2003,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă lista afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă lista substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Direcţia generală asistenţa medicală şi programe şi Direcţia generală farmaceutica din Ministerul Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie şi unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Bucureşti, 3 februarie 2003.
  Nr. 87.


  Anexa 1
  LISTA
  afecţiunilor incompatibile cu calitatea de conducător
  de autovehicule şi de tramvaie.
  Standarde minime de sănătate fizica şi psihică necesare
  pentru obţinerea sau reînnoirea permisului de conducere
  1. Definiţii
  1.1. În accepţiunea prezentei anexe, conducătorii de autovehicule şi tramvaie se clasifica în doua grupe:
  - grupa A (conducători amatori);
  - grupa B (conducători cu atestat profesional).
  1.2. În mod similar, persoanele care solicită pentru prima data permis de conducere auto sau reînnoirea acestuia se clasifica în aceleaşi grupe, o dată cu obţinerea sau reînnoirea permisului de conducere auto.
  1.3. Prin autoritate medicală competenţa se înţelege unitatea medicală autorizata conform legii să efectueze verificarea medicală a conducătorilor de autovehicule sau de tramvaie, sa rezolve contestaţiile sau să efectueze expertize în domeniu.
  1.4. Prin opinie medicală autorizata sau apreciere medicală autorizata se înţelege referatul medical argumentat de medicul examinator.
  1.5. Prin control medical regulat se înţelege examinarea medicală periodică, după un ritm stabilit de către medicul examinator.
  2. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de patologia cardiovasculară
  2.1. Se considera incompatibilitate orice boala care îl expune pe solicitantul obţinerii sau reînnoirii permisului de conducere auto la o deteriorare brusca a funcţionarii aparatului cardiovascular sau a funcţiilor cerebrale, constituind un pericol pentru siguranţa rutieră.
  Grupa A:
  2.2. Se considera incompatibilitate aritmia severă.
  2.3. Purtatorilor de pacemaker le vor fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto pe baza aprecierilor medicale autorizate şi a controalelor medicale regulate.
  2.4. Bolnavilor cu tensiune arterială anormala le vor fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto pe baza unei opinii medicale autorizate, după analiza posibilelor complicaţii şi a riscului apariţiei acestora pentru siguranţa rutieră.
  2.5. Angina de repaus sau prezenta unui infarct miocardic în antecedente necesita opinia medicală autorizata înainte de eliberarea sau de reînnoirea permisului de conducere. Dacă este necesar, solicitantul va efectua controale medicale regulate, în funcţie de recomandările medicale.
  Grupa B:
  2.6. Autoritatea medicală competenţa va lua în considerare riscurile adiţionale şi pericolele implicate de conducerea vehiculelor în condiţiile definite de aceasta grupa.
  3. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de bolile aparatului renal
  Grupa A;
  3.1. Permisele de conducere pot fi eliberate sau pot fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor care suferă de insuficienta renala severă pe baza unei opinii medicale autorizate şi a controalelor medicale regulate.
  Grupa B:
  3.2. Insuficienta renala severă ireversibila constituie incompatibilitate. Doar cazurile excepţionale, justificate de o opinie medicală autorizata şi de controale medicale regulate, pot beneficia de eliberarea sau de reînnoirea permiselor de conducere auto.
  4. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de diabetul zaharat
  Grupa A:
  4.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau pot fi reînnoite pentru solicitanţii ori soferii cu diabet zaharat pe baza unei opinii medicale autorizate şi a controalelor medicale adecvate fiecărui caz.
  Grupa B:
  4.2. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau pot fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor din aceasta grupa, suferinzi de diabet zaharat, care necesita tratament cu insulina, numai în cazuri excepţionale şi numai atunci când exista o opinie medicală autorizata motivată corect, cu obligativitatea efectuării de controale medicale regulate.
  5. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de patologia oftalmologica
  5.1. Toate persoanele care solicită permis de conducere trebuie să fie supuse unor investigaţii care să certifice ca au o acuitate vizuala corespunzătoare pentru conducerea vehiculelor. La aceasta examinare trebuie acordată o atenţie specială următoarelor repere: acuitate vizuala, camp vizual, vedere în crepuscul, boli progresive ale ochiului.
  5.2. În accepţiunea acestei anexe, lentilele intraoculare nu vor fi considerate lentile corectoare.
  Grupa A:
  5.3. Persoana care solicită permis de conducere auto sau reînnoirea acestuia trebuie să aibă o acuitate vizuala binoculara, cu lentile corectoare dacă este necesar, de cel puţin 0,5 atunci când sunt folosiţi simultan ambii ochi. Permisul de conducere auto nu se va elibera sau nu se va reînnoi dacă, în timpul examinării medicale, se constata un camp vizual orizontal mai mic de 120°, în afară unor cazuri excepţionale, justificate de o opinie medicală favorabilă şi de un test practic pozitiv. De asemenea, permisul de conducere auto nu se va elibera sau nu se va reînnoi persoanelor care suferă de orice afecţiune oftalmologica care compromite siguranţa condusului. Atunci când este declarata sau detectata o boala de ochi progresiva, eliberarea ori reînnoirea permisului de conducere auto se obţine numai după opinia medicală autorizata.
  Solicitanţii cu pierderea funcţională totală a vederii unui ochi sau care folosesc doar un singur ochi (de exemplu în cazul diplopiei) trebuie să aibă o acuitate vizuala de cel puţin 0,6 cu lentile de corecţie, dacă este necesar. Autoritatea medicală competenţa trebuie să certifice dacă aceasta condiţie de vedere monoculara exista de suficient timp ca să permită adaptarea şi ca este normal câmpul vizual în acest ochi.
  Grupa B:
  Solicitanţii de permis de conducere auto sau de reinnoire a acestuia trebuie să aibă o acuitate vizuala, cu lentile de corecţie, dacă este necesar, de cel puţin 0,8 în ochiul cel mai bun şi de cel puţin 0,5 în ochiul mai puţin bun. Dacă sunt folosite lentile de corecţie pentru obţinerea unor valori de 0,8 şi 0,5, acuitatea necorectata din fiecare ochi trebuie să fie de 0,05 sau altfel acuitatea minima (0,8 şi 0,5) trebuie obţinută fie prin corectarea cu ajutorul unor ochelari cu o putere care să nu depăşească plus sau minus 4 dioptrii, fie cu ajutorul unor lentile de contact (vedere necorectata = 0,05). Corectarea trebuie să fie bine tolerată. Nu se vor elibera şi nu se vor reînnoi permisele de conducere auto pentru solicitanţii sau soferii fără un camp vizual binocular normal sau care suferă de diplopie.
  6. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de afectarea auzului
  Grupele A şi B:
  6.1. Permisele de conducere auto se pot elibera sau se pot reînnoi solicitanţilor ori soferilor din grupele A sau B conform opiniei unei autorităţi medicale competente. Examinarea va lua în considerare posibilităţile de echipare specială a vehiculelor.
  7. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de bolile neurologice
  7.1. Permisele de conducere auto nu se vor elibera sau nu se vor reînnoi solicitanţilor ori soferilor care suferă de o boala neurologica severă numai în cazul existenţei unei opinii medicale autorizate.
  7.2. Tulburarile neurologice asociate cu boli sau cu intervenţii chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, care conduc la deficiente motorii sau senzoriale şi afectează echilibrul şi coordonarea, trebuie luate în considerare în funcţie de manifestările lor functionale şi de riscurile evoluţiei. În acest caz, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere auto poate face obiectul evaluării periodice în eventualitatea riscului decompensarii.
  7.3. Atacurile de epilepsie sau alte tulburări subite ale stării de conştienţă constituie un pericol pentru siguranţa rutieră.
  Grupa A:
  7.4. Un permis de conducere auto poate fi eliberat sau poate fi reînnoit pe baza unei examinări făcute de o autoritate medicală competenţa şi a controalelor medicale regulate. Autoritatea medicală va decide asupra stadiului epilepsiei sau a altor tulburări ale constientei, asupra formelor clinice, a evoluţiei (de exemplu, nici un atac în ultimii 2 ani), a tratamentului primit şi a rezultatelor acestuia.
  Grupa B:
  7.5. Permisele de conducere nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite pentru solicitanţii ori soferii care suferă de atacuri epileptice sau de alte tulburări subite ale stării de conştienţă.
  8. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de bolile psihice
  Grupa A:
  8.1. Permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor care suferă de:
  - tulburări psihice severe, fie congenitale, fie datorate unei boli, traume sau unor operaţii neurochirurgicale;
  - retard psihic sever;
  - probleme comportamentale severe datorate imbatranirii; tulburări de personalitate care afectează serios discernamantul, comportamentul sau adaptabilitatea.
  8.2. Fac excepţie cazurile în care solicitarea este sprijinita de aprecierea unei autorităţi medicale competente şi, dacă este necesar, de controale medicale regulate.
  Grupa B:
  8.3. Autoritatea medicală competenţa va lua în considerare riscurile adiţionale şi pericolele implicate de conducerea vehiculelor în condiţiile definite de aceasta grupa.
  9. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de alcoolism
  9.1. Consumul de alcool constituie un pericol major pentru siguranţa rutieră. Având în vedere importanţa problemei, personalul medical trebuie să îi acorde o atenţie deosebită.
  Grupa A:
  9.2. Permisele de conducere nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor care sunt dependenti de alcool sau sunt incapabili să se retina de la consumul de alcool în timp ce conduc.
  9.3. După o perioadă dovedită de abstinenta şi existând o opinie medicală autorizata şi controale medicale, permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite solicitanţilor ori soferilor care au fost în trecut dependenti de alcool, în condiţiile legii.
  Grupa B:
  9.4. Autoritatea medicală competenţa va lua în considerare riscurile adiţionale şi pericolele implicate de conducerea vehiculelor în condiţiile definite de aceasta grupa.
  10. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de consumul de droguri şi produse medicamentoase
  10.1. Permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor care sunt dependenti de substanţe psihotrope sau care nu sunt dependenti de astfel de substanţe, dar abuzeaza regulat de ele, indiferent de categoria de permis care este solicitată.
  Grupa A:
  10.2. Permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor care folosesc regulat substanţe psihotrope, indiferent sub ce forma, care pot limita abilitatea de a conduce în siguranţa, când cantităţile absorbite au efecte adverse asupra conducerii auto. Aceasta prevedere se va aplica oricăror alte produse medicamentoase sau combinaţii de produse medicamentoase care afectează abilitatea de a conduce.
  Grupa B:
  10.3. Autoritatea medicală competenţa va lua în considerare riscurile adiţionale şi pericolele implicate de conducerea vehiculelor în condiţiile definite de aceasta grupa.
  11. Standarde minime de sănătate şi incompatibilităţi legate de persoanele cu incapacitate locomotorie
  11.1. Permisele de conducere auto nu se eliberează sau nu se reinnoiesc solicitanţilor ori soferilor care suferă de boli sau anomalii ale sistemului locomotor, care pun în pericol siguranţa conducerii unui vehicul cu acţionare mecanică.
  Grupa A:
  11.2. Permisele de conducere auto pot fi emise sau pot fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor cu handicap locomotor pe baza aprecierii unei autorităţi medicale competente. Aceasta apreciere trebuie să se bazeze pe o evaluare medicală a bolnavilor respectivi şi, atunci când este necesar, pe un test practic. Trebuie, de asemenea, să se indice ce tip de modificare a vehiculului este necesară şi dacă soferul are nevoie de un dispozitiv ortopedic, în măsura în care testarile de comportament şi abilitaţi demonstreaza ca un astfel de dispozitiv de conducere nu este periculos.
  11.3. Permisele de conducere auto se pot elibera sau se pot reînnoi solicitanţilor ori soferilor care suferă de o boala progresiva, cu condiţia ca persoana invalida să fie reexaminata cu o regularitate indicată de autoritatea medicală competenţa pentru a se verifica păstrarea capacităţii de a conduce în siguranţa un vehicul.
  11.4. Când handicapul este stationar, permisele de conducere auto se pot elibera sau se pot reînnoi fără ca solicitantul să fie examinat medical cu regularitate.
  Grupa B:
  11.5. Autoritatea medicală competenţa va lua în considerare riscurile adiţionale şi pericolele implicate de conducerea vehiculelor în condiţiile definite de aceasta grupa.
  12. Dispoziţii finale
  Grupa A:
  12.1. Pe baza unei opinii medicale autorizate şi, dacă este necesar, a unor controale medicale regulate, permisele de conducere auto pot fi eliberate sau pot fi reînnoite solicitanţilor ori soferilor care au transplant de organe sau un implant artificial care afectează abilitatea de a conduce.
  Grupa B:
  12.2. Autoritatea medicală competenţa va lua în considerare riscurile adiţionale şi pericolele implicate de conducerea vehiculelor în condiţiile definite de aceasta grupa.
  12.3. Ca regula generală, în cazul în care solicitanţii sau soferii care suferă de orice fel de tulburare nementionata în aceasta anexa, dar care poate determina o incapacitate funcţională care să afecteze siguranţa la volan, permisele de conducere auto nu vor fi eliberate sau nu vor fi reînnoite decât dacă solicitarea este însoţită de o opinie medicală autorizata şi, dacă este necesar, de controale medicale regulate.
  -------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 350 din 12 aprilie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 17 aprilie 2003, conform art. 1 din acelaşi act normativ.


  Anexa 2
  LISTA
  substanţelor cu efect psihoactiv,
  contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie
  (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
  Lista produselor şi a substanţelor stupefiante
  1. Acetorphinum
  2. Acetyldihidrocodeinum
  3. Acetylmethadolum
  4. Aethylmethylthiambutenum
  5. Aethylmorphinum
  6. Aethonitazenum
  7. Aethorphinum
  8. Aethoxeridium
  9. Allylprodinum
  10. Alphacetylmethadonum
  11. Alphameprodium
  12. Alphametadolum
  13. Alphaprodium
  14. Anileridium
  15. Benzethidinum
  16. Benzylmorphinum
  17. Bezitramidum
  18. Betacetylmethadolum
  19. Betameprodinum
  20. Betamethadolum
  21. Betaprodinum
  22. Cannabis(cînepa indiană), Resina Cannabis extractum et tincturae cannabis
  23. Cetobemidonum
  24. Clonitazenum
  25. Cocae folium
  26. Cocainum
  27. Codeinum
  28. Codoximum
  29. Desonnorphinum
  30. Dextromoramidum
  31. Diaethylthiambutenum
  32. Diampronnidum
  33. Dihydrocodeinum
  34. Dihydromorphinum
  35. Dimenoxadolum
  36. Dimepheptanolum
  37. Dimethylthiambutenum
  38. Dioxaphetylum butyricum
  39. Diphenoxylatum
  40. Dipipanonum
  41. Ecgoninum
  42. Fentanylum
  43. Furethidinum
  44. Heroinum
  45. Hydrocodonum
  46. Hydromorphinolum
  47. Hydromorphonum
  48. Hydroxypethidinum
  49. Isomethadonum
  50. Levomethorpahnum
  51. Levomoramidum
  52. Levophenacylmorphanum
  53. Levorphanolum
  54. Metazocinum
  55. Methadonum
  56. Methadonum-intermediat
  57. Methyldesorphinum
  58. Methyldihydromorphinum
  59. Metoponum
  60. Moramidum-intermediat
  61. Morpheridinum
  62. Morphinum
  63. Morphinum methobromidum
  64. Morphinum-N-oxydatum
  65. Myrophinum
  66. Nicocodinum
  67. Nicodicodinum
  68. Nicomorphinum
  69. Noracymethadolum
  70. Norcodeinum
  71. Norlevorphanolum
  72. Normethadonum
  73. Normorphinum
  74. Norpipanonum
  75. Opium
  76. Oxycodonum
  77. Oxymorphonum
  78. Pethidinum
  79. Pethidinum intermediat A
  80. Pethidinum intermediat B
  81. Pethidinum intermediat C
  82. Phenadoxonum
  83. Phenampromidum
  84. Phenazocinum
  85. Phenomorphanum
  86. Phenoperidinum
  87. Pholcodinum
  88. Piminodinum
  89. Piritramidum
  90. Proheptazinum
  91. Properidinum
  92. Racemethorphanum
  93. Racemoramidum
  94. Racemorphanum
  95. Thebaconum
  96. Thebainum
  97. Trimeperidinum
  - Sarurile stupefiantelor înscrise în prezenta lista
  Produse condiţionate (comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri, etc) în compoziţia cărora intra stupefiantele înscrise pe lista, precum şi următoarele produse şi substanţe:
  - Amphetaminum
  - Capita Papaveris
  - Dexamphetaminum
  - Lysergidum
  - Metamphetaminum
  - Phenmetrazinum
  - Pipradrolum
  - Sarurile acestor substanţe stupefiante
  - Produse condiţionate (comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc) în compoziţia cărora intra stupefiantele înscrise pe lista
  Medicamente cu efecte similare (DCI) şi combinatiile lor
  - Alprazolanum
  - Amfepramonum
  - Amobarbitalum
  - Bromazepanum
  - Chlordiazepoxidum
  - Clonazepanum
  - Clorazepas Dikalii
  - Cyclobarbitalum
  - Diazepamum
  - Fentanylum
  - Flunitrazepamum
  - Hydromorphonum
  - Glutethimidum
  - Lorazepamum
  - Medazepamum
  - Meprobamatum
  - Methadonum
  - Midazolanum
  - Morphynum
  - Nitrazepamum
  - Oxazepamum
  - Pentazocinum
  - Pethidinum
  - Phenobarbitalum
  - Tetrazepamum
  --------------