LEGE nr. 358 din 6 decembrie 2005
pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.106 din 7 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 1
  TAXA PROCENTUALĂ
  datorată pentru scoaterea definitivă din
  circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan
               
      Clasa terenului agricol
    12345
    Taxa procentuală400350100100100

  NOTĂ:
  1. Taxa procentuală se aplică la valoarea terenului, prevăzută ca preţ de părţile din contractul de înstrăinare.
  2. În situaţia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării şi acesta este în proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donaţie etc., taxa procentuală se calculează la valoarea de circulaţie a terenului din zona respectivă.
  3. Pentru terenurile agricole aflate în extravilan, prevăzute la pct. 1 şi 2, care se scot definitiv şi temporar din circuitul agricol, se face în mod obligatoriu evaluarea de către evaluatorii atestaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Scoaterea temporară se face pe o perioadă de maximum 2 ani.
  4. În cazul în care se constată că valorile rezultate din aplicarea taxelor conform pct. 1 şi 2 sunt mai mici decât evaluarea efectuată conform pct. 3, se foloseşte la calculul taxei procentuale prevăzute în prezenta anexă valoarea stabilită de evaluatori atestaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la care se aplică procentele din tabel."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DAN RADU RUŞANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 6 decembrie 2005.
  Nr. 358.
  ------------