DECRET-LEGE nr. 6 din 7 ianuarie 1990
pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea şi abrogarea unor prevederi din Codul penal şi alte acte normative
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1990  Pentru a sublinia caracterul profund umanist al regimului instaurat în România de revoluţia populara şi pentru realizarea propunerilor făcute de cetăţeni,
  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Pedeapsa cu moartea prevăzută pentru unele infracţiuni din Codul penal şi legile speciale este abolita şi se înlocuieşte cu pedeapsa detenţiunii pe viaţa.


  Articolul 2

  De la data adoptării prezentului decret-lege toate dispoziţiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul de procedură penală şi alte acte normative, în afară celor prevăzute în art. 4, sînt considerate ca se referă la pedeapsa detenţiunii pe viaţa.


  Articolul 3

  Pedepsele cu moartea, aplicate prin hotărîri rămase definitive dar neexecutate, se înlocuiesc cu pedeapsa detenţiunii pe viaţa, potrivit procedurii privind înlocuirea acestei pedepse.


  Articolul 4

  Se abroga art. 54, 55, 120 alin. 4 şi 130 din Codul penal, precum şi prevederile referitoare la executarea pedepsei cu moartea din Legea nr. 23/1969 şi din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2282/1969.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  -----------------