ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 februarie 2003
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 24 februarie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Personalul clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2003 de etapele şi procentele de majorare cu 6% şi, respectiv, cu 9% a drepturilor salariale, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.


  Articolul 2

  Indemnizaţiile de încadrare şi salariile de baza lunare majorate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1A.a), 1B.a) şi 2a), aplicabile pentru perioada februarie30 septembrie 2003, şi, respectiv, în anexele nr. 1A.b), 1B.b) şi 2b), aplicabile pentru perioada 1 octombrie 31 decembrie 2003.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1A, 1B şi 2 la Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1A.a), 1B.a), 2a), 1A.b), 1B.b) şi 2b) la prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul culturii şi cultelor,
  Laurentiu Tanase,
  secretar de stat
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 13 februarie 2003.
  Nr. 4.


  Anexa 1A.a)


                             INDEMNIZAŢIILE
       personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de
       cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de
                           demnitate publică
               (pentru perioada februarie-30 septembrie 2003)
           
    Nr. crt.FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Indemnizaţia lunară - lei -
    1.Patriarh139.459.000
    2.Mitropolit1036.349.000
    3.Arhiepiscop, şef rabin, muftiu, episcop - şef de cult1534.211.000
    4.Episcop, preşedinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal3129.935.000
    5.Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu vicar2325.270.000

  ────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


  Anexa 1A.b)


                                INDEMNIZAŢIILE
      personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult
      recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate
            publică (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)
           
    Nr. crt.FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Indemnizaţia lunară - lei -
    1.Patriarh143.011.000
    2.Mitropolit1039.621.000
    3.Arhiepiscop, şef rabin, muftiu, episcop - şef de cult1537.290.000
    4.Episcop, preşedinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal3132.630.000
    5.Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu vicar2327.545.000

  ────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


  Anexa 1B.a)


                                     SALARIILE DE BAZA
        ale personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor
        de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor
         de demnitate publică (pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)
           
    Nr. crt.FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Salariul de bază - lei -
    1.Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal378.082.000
    2.Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial317.005.000
    3.Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod5804.850.000
    4.Stareţ, superioară, egumen3803.637.000

  ────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


  Anexa 1B.b)


                          SALARIILE DE BAZA
      ale personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor
       de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcţiilor
         de demnitate publică (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)
           
    Nr. crt.FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Salariul de bază - lei -
    1.Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal378.810.000
    2.Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial317.636.000
    3.Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop, secretar la Cancelaria Sfântului Sinod5805.287.000
    4.Stareţ, superioară, egumen3803.965.000

  ──────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


  Anexa 2a)


                               SALARIILE DE BAZA
             ale personalului clerical angajat în unităţile care aparţin
                    cultelor religioase recunoscute în România
                 (pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)
           
    FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Preot, diacon, vestitor, pastor, imam13.800    
    1. Cu studii superioare:10.127    
    - gradul I1.5652.365.0003.112.000
    - gradul II3.8601.981.0002.627.000
    - definitiv2.1611.846.0002.499.000
    - debutant2.5411.779.000-
    2. Cu studii medii:3.673    
    - gradul I3151.846.0002.499.000
    - gradul II7721.752.0002.203.000
    - definitiv1.4451.738.0002.075.000
    - debutant1.1411.738.000-

  ──────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


  Anexa 2b)


                             SALARIILE DE BAZA
       ale personalului clerical angajat în unităţile care aparţin cultelor
                    religioase recunoscute în România
             (pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)
           
    FuncţiaNumărul maxim de posturi*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Preot, diacon, vestitor, pastor, imam13.800    
    1. Cu studii superioare:10.127    
    - gradul I1.5652.578.0003.393.000
    - gradul II3.8602.160.0002.864.000
    - definitiv2.1612.013.0002.724.000
    - debutant2.5411.940.000-
    2. Cu studii medii:3.673    
    - gradul I3152.013.0002.724.000
    - gradul II7721.910.0002.402.000
    - definitiv1.4451.895.0002.262.000
    - debutant1.1411.895.000-

  ────────────── Notă *) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizarii personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.
  ──────────────