ORDIN nr. 222 din 30 martie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spațiilor de depozitare pentru produse agricole
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 5 aprilie 2006
  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale,
  văzând Referatul de aprobare nr. 78.820/2006 al Direcției generale elaborare strategii, politici sectoriale și de piață,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind autorizarea spațiilor de depozitare pentru produse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur

  București, 30 martie 2006.
  Nr. 222.

  Anexă

  REGULAMENT 30/03/2006