LEGE nr. 37 din 7 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 13 martie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 26 ianuarie 1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Personalul militar şi salariaţii civili din cadrul unităţilor militare, care se disponibilizeaza beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă, ca urmare a programului de restructurare a armatei, care se referă la:
  a) desfiinţarea de comandamente, mari unităţi, unităţi, subunitati şi formaţiuni din compunerea armatei în timp de pace;
  b) transformarea sau redimensionarea structurilor militare, având drept urmare diminuarea numărului de funcţii prevăzute în statele de organizare în timp de pace;
  c) redislocarea structurilor militare în alte localităţi, la o distanta mai mare de 50 km."
  2. Articolul 2 se abroga.
  3. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) militarii angajaţi pe bază de contract, ale căror contracte se reziliază înainte de expirarea termenului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a modificării statelor de organizare sau a reorganizării armatei, fără a li se oferi posibilitatea încheierii unui nou contract cu Ministerul Apărării Naţionale în termen de o luna de la rezilierea contractului iniţial;"
  4. La articolul 11 alineatul 1, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:
  "a) 6 solde lunare brute, pentru cei cu o vechime mai mica de 5 ani;
  b) 9 solde lunare brute, pentru cei cu o vechime cuprinsă între 5 ani şi 7 ani;
  c) 12 solde lunare brute, pentru cei cu o vechime mai mare de 7 ani."
  5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Suma totală de bani, cu titlu de plată compensatorie, se stabileşte pentru fiecare salariat civil căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanţe, corespunzător vechimii în munca, astfel:
  a) 12 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în munca mai mica de 7 ani;
  b) 15 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în munca între 7 ani şi 15 ani;
  c) 20 salarii medii nete pe economie, pentru o vechime în munca mai mare de 15 ani."
  6. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Drepturile ce se cuvin personalului disponibilizat în condiţiile prezentei ordonanţe se deschid la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului."
  7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Personalul militar şi civil disponibilizat în perioada de restructurare a armatei poate beneficia de drepturile băneşti prevăzute în prezenta ordonanţă o singură dată. Aceste drepturi se acordă în cel mult 60 de zile de la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului."
  8. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Drepturile cuvenite personalului militar disponibilizat în condiţiile prezentei ordonanţe se plătesc de compartimentele financiare ale unităţilor militare în cauza, iar pentru cele desfiinţate, de unităţile militare prin care se asigura lichidarea gestiunilor şi preluarea obligaţiilor financiare."
  9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Personalul militar pensionat în condiţiile prezentei ordonanţe poate cumula pensia cu salariul obţinut în cazul în care îşi continua activitatea ca angajat sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ──────────────