ORDIN nr. 119 din 25 mai 2011(*actualizat*)
pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
(actualizat până la data de 5 iulie 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • -------------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 5 iulie 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 246 din 15 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 583 din 2 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 95.348 din 5 mai 2011,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor - totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor şi stupilor populaţi cu familii de albine;
  -----------
  Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 583 din 2 iulie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013.
  b) panou de identificare a stupinelor - mijloc oficial de identificare a stupinelor pe perioada deplasării în pastoral şi/sau perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, numărul de stupi şi numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară;
  c) plăcuţă de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare utilizat la identificarea stupului aplicat pe stup pe care se înscrie codul unic de identificare al stupului;
  d) codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din maximum 13 caractere, inclusiv spaţiile;
  e) codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre şi care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative.
  f) familie de albine - unitatea biologică alcătuită din albine lucrătoare, matcă, trântori, care este adăpostită într-un stup/container standardizat.
  -----------
  Lit. f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 583 din 2 iulie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 5 iulie 2013.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Bucureşti, 25 mai 2011.
  Nr. 119.


  Anexă

  SISTEM 25/05/2011