ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 2 iunie 2000
privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrica şi termica
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iunie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru serviciile internaţionale de posta ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului faţă de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicita ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Naţionala a României."
  2. Primele doua liniute din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 "Lista cuprinzând produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei" se abroga.


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, se modifica după cum urmează:
  1. Litera c) a articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "c) stabileşte metodologia de calcul al preţurilor şi tarifelor aplicabile activităţilor de monopol natural din domeniul sau de activitate, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de energie electrica şi termica, fără avizul Oficiului Concurentei;"
  2. Litera d) a articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "d) stabileşte preţurile şi tarifele aplicabile consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activităţi sau servicii publice din sectorul energiei electrice şi termice, preţurile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energiei electrice prin sistemul electroenergetic naţional, precum şi preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii şi distribuţiei energiei termice, fără avizul Oficiului Concurentei;"


  Articolul 3

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 30 decembrie 1998, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Revizuirea tarifelor reglementate la energia electrica şi termica se face de autoritatea competentă, având la baza propunerile fundamentate şi prezentate de agenţii economici care desfăşoară activitate cu caracter de monopol natural."
  2. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (2) Tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către autoritatea competentă şi intră în vigoare după 5 zile de la data publicării lor."
  3. Litera a) a articolului 70 va avea următorul cuprins:
  "a) emiterea de reglementări privind tarifele şi contractele pentru energia electrica şi termica;"
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ------------