ORDIN nr. 1.272 din 14 iulie 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 5.560/2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor, respectiv prețul de 25 lei/kg fără TVA, pentru achiziționarea laptelui praf care se acordă copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.2. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020

  - mii lei -

  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

  Buget de stat

  Credite de angajament aprobate 2020

  Credite bugetare aprobate 2020

  I. Programul național de boli transmisibile, din care:

  695.362

  695.362

  Programul național de vaccinare

  249.255

  249.255

  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

  201.924

  201.924

  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV

  213.876

  213.876

  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

  29.460

  29.460

  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței

  847

  847

  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

  1.627

  1.627

  III. Programul național de securitate transfuzională

  51.605

  51.605

  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:

  76.562

  76.562

  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

  6.613

  6.613

  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

  1.817

  1.817

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  37.427

  37.427

  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

  16.596

  16.596

  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

  9.900

  9.900

  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D

  2.665

  2.665

  Programul național de tratament pentru boli rare

  1.333

  1.333

  Programul național de management al registrelor naționale

  211

  211

  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

  1.318

  1.318

  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului

  19.641

  19.641

  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 2020

  846.115

  846.115

  MS - acțiuni centralizate nerepartizate

  84.236

  84.236

  Reținere 10%

  80.262

  80.262

  TOTAL BUGET AN 2020

  1.010.613

  1.010.613
  3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.1 „Programul național de vaccinare“ litera C „Activități:“, la punctul 1 „Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare“, Calendarul național de vaccinare se modifică și va avea următorul cuprins:
  Calendarul național de vaccinare


  Vârsta recomandată^1)

  Tipul de vaccinare

  Comentarii

  primele 24 de ore
  2-7 zile

  Vaccin hepatitic B (Hep B)^2)
  Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)

  în maternitate

  2 luni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
  Vaccin pneumococic conjugat

  medicul de familie

  4 luni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
  Vaccin pneumococic conjugat

  medicul de familie

  11 luni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
  Vaccin pneumococic conjugat

  medicul de familie

  12 luni

  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

  medicul de familie

  5 ani

  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

  medicul de familie

  5-6 ani

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)

  medicul de familie

  14 ani

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (DTPa)

  medicul de familie

  6 săptămâni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I

  medicul de familie

  30 de zile de la prima doză

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II

  medicul de familie

  30 de zile de la a doua doză

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III

  medicul de familie

  NOTE:
  ^1) Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.
  ^2) În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:
  La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).
  Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere.
  Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.
  4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.2.5 se abrogă.5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-Cov-2 efectuate: 931.660;6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 2 „Indicatori de eficiență“, subpunctul 2.1.2 se modifică și va avea următorul cuprins:2.1.2. cost mediu estimat/studiu realizat: 1.834.000 lei/ studiu;7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 2 „Indicatori de eficiență“, subpunctul 2.2.5 se abrogă.8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G „Unități de specialitate care implementează“, subpunctele 4.16 și 4.30 se abrogă.9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G „Unități de specialitate care implementează“, după subpunctul 4.93 se introduc douăzeci și două de noi subpuncte, subpunctele 4.94-4.115, cu următorul cuprins:4.94. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;4.95. Spitalul Județean de Urgență Alexandria;4.96. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Daniello» Cluj-Napoca;4.97. Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Gafencu» Constanța;4.98. Direcția de Sănătate Publică Brăila;4.99. Spitalul Municipal Săcele; 4.100. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște; 4.101. Laborator Cuza Vodă - S.R.L., București;4.102. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași; 4.103. Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iași;4.104. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați;4.105. Spitalul Municipal Medgidia;4.106. S.C. Centrul Medical Matei Basarab - S.R.L., București;4.107. Spitalul Municipal Câmpulung, Argeș;4.108. Spitalul Orășenesc «Sf. Dimitrie» Târgu-Neamț;4.109. Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. I. A. Sbarcea» Brașov;4.110. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galați;4.111. Spitalul Județean de Urgență Reșița;4.112. Spitalul Clinic Militar de Urgență «Dr. Victor Popescu» Timișoara;4.113. Spitalul Orășenesc «Ioan Lascăr» Comănești;4.114. Spitalul Județean de Urgență Pitești;4.115. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  10. În anexa nr. 7, la capitolul I titlul VI „Programul național de sănătate a femeii și copilului“ subtitlul VI.1 „Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului“ punctul 4 „Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie și alte boli înnăscute de metabolism“ litera D „ Natura cheltuielilor eligibile“, în tabelul de la punctul 1, după numărul curent 14 se introduce un nou număr curent, numărul curent 15, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Alimente cu destinație medicală specială pentru fenilcetonurie

  Conținut (la 100 gr)

  Cantitate


  15.

  Substituent proteic pe bază de glicomacropeptide (GMP)

  15.1.

  Proteine = 43 g

  15.2.

  Lipide = 1,7 g

  15.3.

  Carbohidrați = 32 g

  15.4.

  Fenilalanină = 61 mg

  15.5.

  Tirozină = 6,63 g

  15.6.

  Fibre = 3 g

  15.7.

  DHA = 290 mg

  15.8.

  EPA = 64 mg

  15.9.

  Energie = 319 Kcal


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 14 iulie 2020.
  Nr. 1.272.
  ----