ORDIN nr. 3.750 din 22 martie 2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019
  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Protocolului de colaborare nr. 439 din 7.03.2018 dintre Ministerul Educației Naționale și Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice,
  în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Inspectoratele școlare și colegiile și liceele pedagogice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 22 martie 2019.
  Nr. 3.750.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
  a colegiilor și liceelor pedagogice din România