RECTIFICARE nr. 337 din 17 iulie 2006
la Legea nr. 337/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006    În Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):
    - la articolul unic pct. 30, referitor la art. 215 alin. (2), în loc de: "..., conform prevederilor prezentei legi." se va citi: "..., conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
    -------