ORDIN nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009
  Având în vedere:– prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare al Direcției planificarea sistemului sanitar și politici salariale nr. A.V. 1.806 din 25 noiembrie 2009,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și conducerea unităților sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Cristian-Anton Irimie,
  secretar de stat

  București, 24 noiembrie 2009.
  Nr. 1.500.

  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă
  din unitățile sanitare