HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 25 septembrie 2002
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru politisti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 24 octombrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 51 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi al art. 28 alin. (1) lit. c) şi al art. 75 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul noilor uniforme pentru efectivele din Poliţia Română, Poliţia de Frontiera Română, Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiul Naţional pentru Refugiati, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Interna, unităţile de învăţământ ale poliţiei şi structurile corespondente din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.


  Articolul 2

  (1) Însemnele pentru gradele profesionale, însemnul de identificare şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se asigura pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileşte anual, în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme, şi se aproba de ministrul de interne.
  (2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părţi anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului de Interne.
  (3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activităţii, sunt obligate sa poarte în majoritatea timpului ţinuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, şi diferenţa în articole de echipament pentru completarea uniformei.
  (4) Restantele de echipament se pot acorda şi sub forma bănească dacă nu a fost posibila acordarea în natura la termenul legal. Valoarea restantelor se calculează în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele pentru anul în care se acordă.
  (5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum şi urmaşii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie. La solicitarea urmaşilor decedatului se poate asigura gratuit o uniforma pentru inhumare.


  Articolul 4

  Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului de interne. Valoarea articolelor introduse în norma nu va depăşi valoarea articolelor scoase din norma.


  Articolul 5

  (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranţă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.
  (2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.


  Articolul 6

  Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de aplicare a normelor se aproba prin ordin al ministrului de interne.


  Articolul 7

  Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi servicii.


  Articolul 8

  Producerea şi comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afară procedurilor legale de achiziţie, sunt interzise.


  Articolul 9

  Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, pot fi aplicate şi pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.


  Articolul 10

  (1) Pentru activităţi culturale şi filmari uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formaţiunile de logistica şi se aproba de ministrul de interne.
  (2) Sumele încasate din închirieri se vărsa la bugetul din care au fost finanţate structurile prevăzute la art. 1.


  Articolul 11

  Insigna şi documentul de legitimare pentru poliţiştii care fac parte din structurile menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
  ────────────── Notă *) Anexa nr. 3 se comunică Ministerului de Interne.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Trecerea la noua uniforma se face eşalonat, mentinandu-se criteriul de tranzitie până la data de 31 decembrie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  p. Ministrul de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 25 septembrie 2002.
  Nr. 1.061.


  Anexa 1
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele profesionale, a insemnului de
  identificare şi a culorilor pentru articolele din
  compunerea uniformelor
  Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin însemne de forma dreptunghiulara aplicate pe pieptul stang al articolelor de îmbrăcăminte, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe manecile sacourilor şi scurtei din stofa, sau vipusca de manseta.
  Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu şi de reprezentare are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare neagra pe margini, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei şi Oficiului Naţional pentru Refugiati. Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în forma dreptunghiulara, după caz) sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare galbena pentru efectivele din celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir canetil. Stelele au dimensiuni şi linii de conturi diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie, pentru chestori, 2 cm şi linie de contur de culoare albastra, pentru comisari şi subcomisari, şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagra, pentru inspectori şi subinspectori.
  Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stanga este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare neagra gradul profesional, sub care se aplică stelele aferente.
  Însemnul de grad profesional la uniforma de reprezentare este montat şi la sacou, pe faţa manecii, din cusatura în cusatura, la o distanta de 8 cm de la terminatie. Este realizat prin brodare pe suport textil şi reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lăţimi diferite de 2 cm şi 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari şi chestori. Agenţii au vipusca de manseta de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  Uniforma de serviciu pentru corpul ofiţerilor şi pentru corpul agenţilor de poliţie nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru maneca.
  Însemnul de grad profesional la uniforma de ceremonie este montat şi la sacou, pe faţa manecii, din cusatura în cusatura, la o distanta de 8 cm de la terminatie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând doua benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda sau benzile orizontale, de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele, cu lăţimi diferite de 2 cm, 2,5 cm şi 3 cm, sunt specifice pentru inspectori, comisari şi chestori şi au brodate pe ultima banda (sau pe una dintre ele) stele de marimi şi linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie, pentru chestori, 2 cm şi linie de contur de culoare albastra, pentru comisari şi subcomisari, şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagra, pentru inspectori şi subinspectori.
  La uniforma de ceremonie sunt prevăzuţi epoleti trefla, dubli, de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu doua barete pentru chestori, cu o bareta pentru comisari şi subcomisari şi simpli pentru inspectori şi subinspectori.
  Însemnele de grad profesional pentru corpul
  ofiţerilor de poliţie
  Chestori de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele CHESTOR ŞEF sau CHESTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-4 stele mari, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 2,5 cm, astfel:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - doua stele;
  c) pentru chestor şef adjunct de poliţie - trei stele;
  d) pentru chestor şef de poliţie - patru stele.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind broderie de culoare gri bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stanga este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele CHESTOR ŞEF sau CHESTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontala de 3 cm latime. Pe banda orizontala de 3 cm latime sunt brodate 1-4 stele de 2,5 cm diametru şi linie de contur de culoare roşie, specifică chestorilor, astfel:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - doua stele;
  c) pentru chestor şef adjunct de poliţie - trei stele;
  d) pentru chestor şef de poliţie - patru stele.
  Sub banda cu stele brodate sunt montate doua benzi orizontale late de 2,5 cm prima şi 2 cm ultima.
  Benzile sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoletii trefla, dubli, sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu doua barete.
  Subcomisari şi comisari de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele COMISAR ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mijlocii, cu linie de contur de culoare albastra şi cu diametrul de 2 cm, astfel:
  a) pentru subcomisar - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - doua stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stanga este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele COMISAR ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontala de 2,5 cm latime. Pe banda orizontala de 2,5 cm latime sunt brodate 1-3 stele de 2 cm diametru şi cu linie de contur de culoare albastra, specifică comisarilor şi subcomisarilor, astfel:
  a) pentru subcomisar - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - doua stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.
  Sub banda cu stele brodate este montata încă o bandă orizontala lata de 2 cm.
  Benzile sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoletii trefla, dubli, sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu o bareta.
  Subinspectori şi inspectori de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mici, cu linie de contur de culoare neagra şi cu diametrul de 1,5 cm, astfel:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - doua stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o bandă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu lăţimea de 2 cm.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stanga este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagra cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus din două benzi sub forma de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontala de 2 cm latime. Pe banda de 2 cm latime sunt brodate 1-3 stele de 1,5 cm diametru şi linie de contur de culoare neagra, specifică inspectorilor şi subinspectorilor, astfel:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - doua stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.
  Benzile sunt de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoletii trefla sunt simpli, de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  Însemnele de grad profesional pentru corpul
  agenţilor de poliţie
  Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  Agent şef principal de poliţie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.
  Agent şef de poliţie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba, pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.
  Agent şef adjunct de poliţie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.
  Agent principal de poliţie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, doua barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.
  Agent de poliţie
  1. Însemnul de grad profesional pentru piept are forma dreptunghiulara (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagra, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagra cuvântul AGENT, iar partea inferioară este brodata, cu fir canetil de culoare alba pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi galbena pentru efectivele din celelalte structuri, o bareta dreptunghiulara, verticala, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.
  2. Însemnul de grad profesional pentru maneca este compus dintr-o vipusca de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montata în manseta.
  Însemnul de identificare individuală
  Însemnul de identificare este o insigna specifică fiecărei structuri, de forma ovala, reprezentând stema tarii, sub care se înscrie numărul individual.
  Insigna se aplică pe pieptul drept la partea superioară şi se poarta atât la uniforma de reprezentare, cat şi la uniforma de serviciu.
      TABEL
      ──────
  la anexa nr. 1
  ──────────────
                                TABEL
        cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

  ┌─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│Sap│Sacou│Bluza│Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│Manta│Pan- │Cen│Acce-│
  │LITATEA │U│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│Scur-│tofi │tu │sorii│
  │ │T│ca-│ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│ta, │Ghe- │ra │ │
  │ │A│ca-│ │ra, │ │ │ │za │ │a│Manta│te │ │ │
  │ │ │pe-│ │blu- │ │ │ │ │ │r│ploa-│ │ │ │
  │ │ │la │ │zon │ │ │ │ │ │ │ie │ │ │ │
  │ │ │sep│ │(mo │ │ │ │ │ │ │(im- │ │ │ │
  │ │ │cu-│ │dol) │ │ │ │ │ │ │per- │ │ │ │
  │ │ │ta │ │bluza│ │ │ │ │ │ │mea- │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │bil) │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Blu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │1. Chestori, comisari, inspectori, agenţi │
  ├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │POLIŢIA │C│Ne-│Negru│ - │Ne- │ - │Alb │ - │Ne-│ │Negru│Alb, │ │Gri, │
  │ROMÂNĂ, │e│gru│alb │ │gru,│ │ │ │gru│ │ │negru│ │Alb │
  │DIRECŢIA │r│ │ │ │alb │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │
  │DE INFOR-│e│alb│ │ │ │ │ │ │du │ │ │ │ │ │
  │MATII ŞI │m│ │ │ │ │ │ │ │ngi│ │ │ │ │ │
  │PROTECŢIE│o│ │ │ │ │ │ │ │al-│ │ │ │ │ │
  │INTERNA │n│ │ │ │ │ │ │ │be │ │ │ │ │ │
  │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │S│Ble│ - │Bleu-│Bleu│Bleu-│gri- │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne-│Gri- │
  │ │e│uma│ │marin│ma- │marin│bleu │bleu │uma│r│marin│ │gru│bleu │
  │ │r│rin│ │cu │rin │ │ │ şi │rin│i│ │ │ │ │
  │ │v│ │ │gri │ │ │ │gri- │cu │-│ │ │ │ │
  │ │i│ │ │ │ │ │ │bleu │dun│b│ │ │ │ │
  │ │c│ │ │ │ │ │ │ cu │gi │l│ │ │ │ │
  │ │i│ │ │ │ │ │ │alb │gri│e│ │ │ │ │
  │ │u│ │ │ │ │ │ │ │b │u│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │R│Ble│Bleu-│ │Ble-│Bleu-│Gri- │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne-│Gri- │
  │ │e│uma│marin│ - │ma- │marin│bleu │bleu │uma│r│marin│ │gru│bleu │
  │ │p│rin│ │ │rin │ │ │ şi │rin│i│ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │gri- │cu │-│ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │bleu │dun│b│ │ │ │ │
  │ │z│ │ │ │ │ │ │ cu │gi │l│ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │alb │gri│e│ │ │ │ │
  │ │n│ │ │ │ │ │ │ │b │u│ │ │ │ │
  │ │t│ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ │
  │ │a│ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │POLIŢIE │C│Ble│Bleu-│ - │Bleu│ - │Alb │ - │B │B│Bleu-│Negru│ │Gal- │
  │ DE │e│uma│marin│ │ma- │ │ │ │l │l│marin│alb │ │ben │
  │FRONTIERA│r│rin│ │ │rin │ │ │ │e │e│ │ │ │şi │
  │OFICIUL │e│alb│ │ │ │ │ │ │u │u│ │ │ │gri- │
  │NAŢIONAL │m│ │ │ │ │ │ │ │m │m│ │ │ │fer │
  │PENTRU │o│ │ │ │ │ │ │ │a │a│ │ │ │ │
  │REFUGIATI│n│ │ │ │ │ │ │ │r │r│ │ │ │ │
  │DIRECŢIA │i│ │ │ │ │ │ │ │i │i│ │ │ │ │
  │GENERALĂ │e│ │ │ │ │ │ │ │n │n│ │ │ │ │
  │ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │alb│ │ │ │ │ │
  │EVIDENTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │INFORMA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ │
  │TIZATĂ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b│ │ │ │ │
  │PERSOANEI├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │S│Ble│ - │Bleu-│Gri-│Bleu-│Gri │Gri │Ble│G│ │Negru│N │Gal- │
  │ │e│uma│ │marin│fer │marin│ │ │uma│r│ │ │e │ben │
  │ │r│rin│ │ │ │ │ │ │rin│i│ │ │g │ şi │
  │ │v│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r │gri- │
  │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │fer │
  │ │c│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │u│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │R│Ble│Bleu-│ - │Gri-│Bleu-│Gri, │Gri │Ble│G│Bleu-│Negru│N │Gal- │
  │ │e│uma│marin│ │fer │marin│alb │ │uma│r│marin│ │e │ben │
  │ │p│rin│ │ │ │ │ │ │rin│i│ │ │g │ şi │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r │gri- │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │fer │
  │ │z│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │ │
  ├─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│Sap│Sacou│Bluza│Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│S │Pan- │Cen│Acce-│
  │LITATEA │U│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│c │tofi │tu │sorii│
  │ │T│ca-│ │rioa-│lon │ │ │Blu- │ta │l│u │Ghe- │ra │ │
  │ │A│ca-│ │ra, │ │ │ │za │ │a│r │te │C │ │
  │ │ │pe-│ │blu- │ │ │ │ │ │r│t │cu │u │ │
  │ │ │la │ │zon │ │ │ │ │ │ │a │siret│r │ │
  │ │ │sep│ │(mo │ │ │ │ │ │ │Imper│şi │e │ │
  │ │ │cu-│ │dol) │ │ │ │ │ │ │mea- │ca- │a │ │
  │ │ │ta │ │bluza│ │ │ │ │ │ │bil │ramb │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │înalt│ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Blu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │1. Studenţi şi elevi │
  ├─────────┬────┬──────┬─────┬────┬─────┬─┬─┬─┬─────┬─────┬─┬─────┬─┬─┬─────────┤
  │Academia │ │Poli- │Bleu-│Bleu│ - │B│B│G│Gri- │Bleu │G│Blue │N│N│Gri-bleu │
  │de │ │tie │marin│ma- │ │l│l│r│bleu,│marin│r│marin│e│e│ │
  │Poliţie │ │DGIPJ │ │rin │ │e│e│i│gri- │ cu │i│ │g│g│ │
  │ │ │ │ │ │ │u│u│-│bleu │dungi│-│ │r│r│ │
  │ │ │ │ │ │ │m│m│b│ şi │gri- │b│ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │a│a│l│alb │bleu │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │u│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Oraş├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │ │PF ONR│Bleu-│Bleu│ - │G│B│A│Gri │Bleu-│B│Bleu-│N│N│Galben şi│
  │ │ │DGEIP │marin│ma- │ │r│l│l│ │marin│l│marin│e│e│gri-fer │
  │ │ │ │ │rin │ │i│e│b│ │ │e│ │g│g│ │
  │ │ │ │ │ │ │-│u│ │ │ │u│ │r│r│ │
  │ │ │ │ │ │ │f│m│ │ │ │m│ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │e│a│ │ │ │a│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│ │ │ │r│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │i│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │n│ │ │ │ │
  │ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │Cla-│Toate │Bleu-│ │Bleu-│B│ │G│Gri- │Bleu-│-│ - │N│N│ Alb │
  │ │sa │specia│marin│ │marin│l│-│r│bleu │marin│ │ │e│e│ │
  │ │ │litati│ │ │ │e│ │i│ │ │ │ │g│g│ │
  │ │ │le │ │ │ │u│ │-│ │ │ │ │r│r│ │
  │ │ │ │ │ │ │m│ │b│ │ │ │ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │a│ │l│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│ │e│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│ │u│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │În- │Toate │Bleu-│Bleu│ │B│ │G│Gri- │ - │-│Bleu-│N│N│ Alb │
  │ │stru│specia│marin│ma- │ - │l│-│r│bleu │ │ │marin│e│e│ │
  │ │ire │litati│ │rin │ │e│ │i│ │ │ │ │g│g│ │
  │ │ │le │ │ │ │u│ │-│ │ │ │ │r│r│ │
  │ │ │ │ │ │ │m│ │b│ │ │ │ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │a│ │l│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│ │e│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│ │u│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │Şcoli │ │Poli- │Bleu-│Bleu│ - │B│B│A│Gri- │Bleu │G│Blue │N│N│Portoca- │
  │pentru │ │tie │marin│ma- │ │l│l│l│bleu,│marin│r│marin│e│e│liu │
  │formarea │ │ │ │rin │ │e│e│b│ │ cu │i│ │g│g│ │
  │politisti│ │ │ │ │ │u│u│-│ │dungi│-│ │r│r│ │
  │lor │ │ │ │ │ │m│m│g│ │gri- │b│ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │a│a│r│ │bleu │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│i│ │ │e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │u│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│b│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │e│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │u│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Oraş├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │ │PF │Bleu-│Bleu│ - │G│B│A│Gri │Bleu-│B│Bleu-│N│N│Galben şi│
  │ │ │ │marin│ma- │ │r│l│l│ │marin│l│marin│e│e│gri-fer │
  │ │ │ │ │rin │ │i│e│b│ │ │e│ │g│g│ │
  │ │ │ │ │ │ │-│u│ │ │ │u│ │r│r│ │
  │ │ │ │ │ │ │f│m│ │ │ │m│ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │e│a│ │ │ │a│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│ │ │ │r│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │i│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │n│ │ │ │ │
  │ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │ │Poli- │Bleu-│ - │Bleu-│B│B│G│Gri- │Bleu-│G│Bleu-│N│N│Porto- │
  │ │ │tie │marin│ │marin│l│l│r│bleu │marin│r│marin│e│e│caliu │
  │ │ │ │ │ │cu │e│e│i│ │cu │i│ │g│g│ │
  │ │ │ │ │ │gri │u│u│-│ │dungi│-│ │r│r│ │
  │ │ │ │ │ │ │m│m│b│ │gri- │b│ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │a│a│l│ │bleu │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │u│ │ │ │ │
  │ │În- │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │stru├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │ire │PF │Bleu-│ - │Bleu-│G│B│G│Gri │ - │G│Bleu-│N│N│Porto- │
  │ │ │ │marin│ │marin│r│l│r│ │ │r│marin│e│e│caliu │
  │ │ │ │ │ │ │i│e│i│ │ │i│ │g│g│ │
  │ │ │ │ │ │ │-│u│ │ │ │ │ │r│r│ │
  │ │ │ │ │ │ │f│m│ │ │ │ │ │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │e│a│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴────┴──────┴─────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─────┴─────┴─┴─────┴─┴─┴─────────┘   ANEXA 2
                                 NORME
           privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie

                               NORMA NR.1
                    pentru asigurarea uniformei de ceremonie
  Denumirea articolelor de echipament UM PREVEDERI Observaţii
  Canti- tate Durata în ani
  0 1 2 3 4
  a) Coifura
  Sapca pentru ceremonie buc 2 8 Se asigura una de vara şi una de iarna
  b) îmbrăcăminte
  Costum din stofa pentru ceremonie: sacou cu pantalon lung buc 2 8 Se asigura, unul de vara şi unul de iarna
  Scurta din stofa buc 1 8
  c) Lenjerie
  Camasa alba buc 2 8
  d) Încălţăminte
  Pantofi negri, pentru ceremonie per. 2 8 Se asigura una per. pentru vara şi una per. pentru iarna
  e) Echipament divers
  Cravata pentru ceremonie buc 1 4
  f) Epoleti şi accesorii
  Ecuson textil cu grad profesional buc 3 8
  Snur pentru ceremonie buc 2 8
  Epoleti trefla per. 3 8
  Suport de grad pentru maneca gar ni turi 3 8


     NOTĂ:
   1. De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere,
      până la şef de serviciu, inclusiv.
   2. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantalon lung.


                               NORMA NR.2
     pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiţerii de poliţie
  Denumirea articolelor de echipament UM PREVEDERI Observaţii
  Canti- tate Durata în ani
  0 1 2 3 4
  a) Coifura
  Sapca din stofa pentru iarna buc. 1 3
  Sapca din stofa pentru vara buc. 1 3
  Caciula buc. 1 6
  b) Îmbrăcăminte
  Costum din stofa camgarn: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3
  Costum din stofa tergal: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 3
  Pulover cu ancheor buc. 1 3
  Scurta din tercot cu mesada şi guler din blana buc. 1 6
  Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4
  c) Lenjerie
  Camasa gri bleu buc. 4 2
  Camasa alba buc. 2 8 Se asigura numai ofiţerilor fără drept de uniforma de ceremonie
  Camasa bluza gri bleu cu maneca scurta buc. 4 4
  Camasa bluza gri bleu cu maneca lungă buc. 2 2
  d) Încălţăminte
  Pantofi negri din piele, de iarna per. 1 2
  Pantofi negri din piele, de vara per. 1 1
  e) Echipament divers
  Cravata bleumarin buc. 2 4
  Fular din lana buc. 1 6
  Manusi din piele per. 1 2
  Curea pentru pantaloni buc. 1 6
  Ciorapi per. 6 1
  f) Accesorii
  Ecuson textil cu grad profesional. buc. 7 3
  Ecuson buc. 7 3
  Ecuson metalic buc. 1 10
  Suport de grad pentru maneca ga- mit uri 2 3
  Insigna cu număr de identificare buc. 1 10
  Epoleti impletiti per. 1 3 Pentru fiecare sacou
  Snur pentru ceremonie buc. 2 8 Se asigura numai ofiţerilor fără drept de uniforma de ceremonie    NOTĂ:

    1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni;
    2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite
       prin ordin.

                              NORMA NR.3
          pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiţerii de poliţie
  Denumirea articolelor de echipament UM PREVEDERI Observaţii
  Canti- tate Durata în ani
  0 1 2 3 4
  a) Coifura
  Sepcuta de vara buc. 1 3
  Capela captusita cu monton buc. 1 3
  Caciula buc. 1 5
  b) Îmbrăcăminte
  Complet modular (scurta impermeabila exterioară din tesatura lamelara cu fire filamentare aramidice şi bluzon din tesatura lamelara cu fire filamentare aramidice şi tercot) buc. 1 3
  Bluza matlasata (din tesatura lamelara cu fire filamentare aramidice şi tercot) cu maneci detasabile buc. 1 3
  Pantalon din tercot pentru vara buc. 2 3
  Pantalon din tercot, cu mesada din tesatura lamelara din fire filamentare aramidice, pentru iarna buc. 2 4
  c) Lenjerie
  Tricou cu maneca scurta buc. 2 2
  Camasa bluza gri bleu buc. 4 2 Se asigura 2 cu maneca lungă şi 2 cu maneca scurta. La cerere se poate asigura cu banda la terminatie
  d) Încălţăminte
  Pantofi negri din piele, de iarna per. 1 2
  Pantofi negri din piele, de vara per. 1 1
  Ghete negre, cu siret, pentru iarna per. 1 3 Pentru femei se distribuie 1 per. cizme scurte.
  Ghete negre, cu siret, pentru vara per. 1 2 Pentru femei se distribuie 1 per. ghete cu siret.
  e) Echipament divers
  Centura din piele buc. 1 6
  Ciorapi per. 6 1
  f) Accesorii
  Ecuson textil cu grad profesional buc. 7 3
  Ecuson buc. 7 3
                                 NORMA NR.4
           pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenţii de poliţie
  Denumirea articolelor de echipament UM PREVEDERI Observaţii
  Canti- tate Durata în ani
  0 1 2 3 4
  a) Coifura
  Sapca din stofa pentru iarna buc. 1 3
  Sapca din stofa pentru vara buc. 1 3
  Caciula din blana naturala buc. 1 6
  b) Îmbrăcăminte
  Costum din stofa camgarn: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 4
  Costum din stofa tergal: - sacou cu 2 pantaloni lungi buc. 1 4
  Scurta din tercot cu mesada şi guler din blana buc. 1 6
  Pulover cu ancheor buc. 1 3
  Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4
  c) Lenjerie
  Camasa gri bleu buc. 2 3
  Camasa alba buc. 2 8 Se asigura pentru constitu- irea unei uniforme de ceremonie
  Camasa bluza gri bleu cu maneca lungă buc. 3 2
  Camasa bluza gri bleu cu maneca scurta buc. 3 2 La cerere se poate asigura cu banda la terminatie
  d) Încălţăminte
  Pantofi negri din piele, de iarna per. 1 2
  Pantofi negri din piele, de vara per. 1 1
  e) Echipament divers
  Cravata bleumarin buc. 2 4
  Fular din lana buc. 1 6
  Manusi din piele per. 1 2
  Curea pentru pantaloni buc. 1 6
  Ciorapi per. 6 1
  f) Accesorii
  Ecuson textil cu grad profesional buc. 7 4
  Ecuson buc. 7 4
  Ecuson metalic buc. 1 10
  Insigna cu număr de identificare buc. 1 10
  Epoleti impletiti per. 1 4 Pentru fiecare sacou
  Snur pentru ceremonie buc. 2 8 Se asigura pentru constitu- irea unei uniforme de ceremonie
   NOTĂ:
   1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni;
   2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite
      prin ordin.

                                 NORMA NR.5
           pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenţii de poliţie
  Denumirea articolelor de echipament UM PREVEDERI Observaţii
  Canti- tate Durata în ani
  0 1 2 3 4
  a) Coifura
  Sepcuta de vara buc. 2 3
  Capela captusita cu molton buc. 1 3
  Caciula buc. 1 4
  b) Îmbrăcăminte
  Complet modular (scurta impermeabila exterioară din tesatura lamelara cu fire filamentare aramidice şi bluzon din tesatura lamelara cu fire filamentare aramidice şi tercot) buc. 1 2
  Bluza matlasata (din tesatura lamelara cu fire filamentare aramidice şi tercot)cu maneci detasabile buc. 1 2
  Pantalon din tercot pentru vara buc. 2 3
  Pantalon din tercot, cu mesada din tesatura lamelara cu fire filamentare, pentru iarna 2 4
  c) Lenjerie
  Tricou cu maneca scurta buc. 2 1
  Camasa bluza gri bleu cu maneca scurta buc. 6 2
  Camasa bluza gri bleu cu maneca lungă buc. 6 2
  d) Încălţăminte
  Pantofi negri din piele, de iarna per. 1 2
  Pantofi negri din piele, de vara per. 1 1
  Ghete negre, cu siret, pentru iarna per. 1 3 Pentru femei se distribuie 1 per. cizme scurte.
  Ghete negre, cu siret, pentru vara per. 1 2 Pentru femei se distribuie 1 per. ghete cu siret.
  e) Echipament divers
  Centura din piele buc. 1 6
  Ciorapi per. 10 1
  f) Accesorii
  Ecuson textil cu grad profesional buc. 7 2
  Ecuson buc. 7 2
                                 NORMA Nr. 6
      pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciu

    a. pentru echiparea politistilor din corpul ofiţerilor care au avut
          funcţii de conducere, cu drept de a primi uniforma de ceremonie
  Nr DENUMIREA ARTICOLELOR
  DE ECHIPAMENT U/M PREVEDERI
  c Observaţii
  r Canti- Durata
  t tatea (ani)
  0 1 2 3 4 5
  1 Sapca pentru ceremonie buc. 1 10
  2 Caciula buc. 1 -
  3 Costum din stofa pentru ceremonie sacou cu un pantalon lung buc. 2 10 Se asigura unul de vara şi unul pentru iarna la cerere, costumul de vara se poate asigura de culoare alba
  4 Scurta din stofa buc. 1 -
  5 Camasi albe buc. 2 4
  6 Pantofi pentru ceremonie per. 1 5 La cerere, se poate asigura de culoare alba
  7 Cravata pentru ceremonie buc. 1 5
  8 Snur pentru ceremonie buc. 1 10        b. pentru echiparea politistilor care au făcut parte din corpul
                          ofiţerilor
  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR │ │ │ │
  │ │ DE ECHIPAMENT │U/M │ PREVEDERI │ │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ Observaţii │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │2 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │vara │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │3 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │4 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna - sacou cu un │ │ │ │ │
  │ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │5 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │vara - sacou cu un │ │ │ │ │
  │ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │6 │Scurta imblanita │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │7 │Camasi gri bleu │buc.│ 2 │ 10 │Chestorii de poliţie primesc │
  │ │ │ │ │ │camasi de culoare alba │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │8 │Pantofi │per.│ 2 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │9 │Cravata │buc.│ 1 │ 5 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │10│Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │
  └──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘

  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR │ │ │ │
  │ │ DE ECHIPAMENT │U/M │ PREVEDERI │ │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ Observaţii │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │2 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │vara │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │3 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │4 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna - sacou cu un │ │ │ │ │
  │ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │5 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │vara - sacou cu un │ │ │ │ │
  │ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │6 │Scurta imblanita │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │7 │Camasi gri bleu │buc.│ 2 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │8 │Pantofi │per.│ 2 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │9 │Cravata bleumarin │buc.│ 1 │ 5 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │10│Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │
  └──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘


  NOTĂ:
  1. Prezenta norma se aplică pentru echiparea politistilor din corpul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniforma - cu asigurarea gratuita a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta norma se asigura după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.
  2. Odată cu echipamentul prevăzut de norma se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele gradelor profesionale aferente.
  3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme.
  Comisarii şefi avansati chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 însemne de grad profesional, paspoal pentru vipusca şi lampas pentru doua costume şi 2 cozoroace cu 3 randuri de frunze de stejar.
  4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achizitionare. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni.
  NORMA NR. 7
  pentru echiparea studenţilor din Academia de Poliţie "ALEXANDRU IOAN CUZA"
  ┌───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │Denumirea articolelor de │ │ │ │
  │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observaţii │
  │ │ ├────────┬──────┤ │
  │ │ │Canti- │Durata│ │
  │ │ │tate │în ani│ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │a) Coifura │
  ├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │Sapca panza cu cozoroc │buc.│ 2 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Sapca completa │buc.│ 2 │ 4 │Se asigura 1 buc. camgarn │
  │ │ │ │ │şi 1 buc. tergal │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Basc │buc.│ 2 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Caciula │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │b) Îmbrăcăminte │
  ├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │Costum instruire vara │ │ │ │ │
  │( bluza cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │golf) │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Costum pentru clasa │ │ │ │ │
  │( bluzon tercot cu 2 │ │ │ │ │
  │pantaloni lungi) │buc.│ 1 │ 4 │Se asigura 1 pantalon din │
  │ │ │ │ │camgarn şi 1 pantalon din │
  │ │ │ │ │tergal │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Costum oraş (veston cu un │ │ │ │ │
  │pantalon) │buc.│ 2 │ 4 │Se asigura 1 costum din │
  │ │ │ │ │camgarn şi 1 costum din │
  │ │ │ │ │tergal │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Pulover │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Scurta pentru oraş │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Scurta pentru instruire │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Manta pentru ploaie │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │c) Lenjerie │
  ├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │Batista │buc.│ 4 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa pentru oraş │buc.│ 3 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa │buc.│ 3 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa bluza │buc.│ 6 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Chiloti │buc.│ 3 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Izmene flanelate │buc.│ 3 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Tricou (maiou) │buc.│ 3 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Sosete │per.│ 4 │ 1 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │Pentru studente se distribuie│
  │ │ │ │ │ciorapi cu chilot (dresuri) │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Pijama │buc.│ 3 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Bluza flanelata │buc.│ 3 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │d) Încălţăminte │
  ├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │Pantofi pentru oraş │per.│ 4 │ 4 │Se asigura 2 per. de vara │
  │ │ │ │ │şi 2 per. de iarna │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete cu fermoar │per.│ 1 │ 4 │Pentru studente se asigura │
  │ │ │ │ │cizme scurte │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Bocanci cu siret │per.│ 2 │ 4 │Pentru studente se asigura │
  │ │ │ │ │ghete │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Papuci │per.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │e) Echipament divers │
  ├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │Cravata │buc.│ 2 │ 2 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Centura din piele │buc.│ 1 │ 8 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Curea din piele pentru │ │ │ │ │
  │pantaloni │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Fular │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi din lana pentru │ │ │ │ │
  │oraş │per.│ 1 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi din panza captusite │per.│ 2 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Prosop │buc.│ 4 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │f) Cazarmament │
  ├───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │Cearsaf │buc.│ 4 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Cearsaf plic │buc.│ 4 │ 4 │Se poate asigura şi cearsaf │
  │ │ │ │ │simplu │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Patura (pled) │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Faţa de perna │buc.│ 4 │ 4 │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Saltea │buc.│ 1 │ 10 │După folosirea a 1/2 din │
  │ │ │ │ │durata de serviciu se pot │
  │ │ │ │ │reconditiona │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Perna │buc.│ 1 │ 5 │După folosirea a 1/2 din │
  │ │ │ │ │durata de serviciu se pot │
  │ │ │ │ │reconditiona │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Accesorii │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Emblema pentru coifura │buc.│ 1 │ │De fiecare sapca panza, │
  │ │ │ │ │basc şi caciula │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson (insigna) │ │ │ │ │
  │specialitate │buc.│ 1 │ │De fiecare veston, scurta, │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤camasa bluza, pulover │
  │Însemne an de studiu │per.│ 1 │ │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤ │
  │Ecuson │buc.│ 1 │ │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤ │
  │Ecuson nominal │buc.│ 1 │ │ │
  ├───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │Eghilet cu accesorii │buc.│ 1 │ 4 │ │
  └───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘    Notă:
     conform acestei norme se echipeaza şi studentele cu următoarele deosebiri:
     - în loc de sapca de oraş se distribuie palarie:
     - la costumul de oraş se asigura în plus câte o fusta din camgarn şi tergal


                                   NORMA NR.8
          pentru asigurarea uniformei la efectivele unităţilor de învăţământ
                           pentru formarea politistilor
  Denumirea articolelor de echipament UM PREVEDERI Observaţii
  Canti- tate Durata în ani
  0 1 2 3 4
  a) Coifura
  Sepcuta buc. 2 2 Se asigura una de vara şi una de iarna
  Sapca de oraş buc. 1 2 Pentru eleve se distribuie palarie
  Capela captusita cu molton buc. 1 2
  Caciula buc. 1 4
  b) Îmbrăcăminte
  Complet modular din tesatura lamelara din fire filamentare aramidice şi tercot (scurta impermeabila exterioară şi bluzon) buc. 1 4
  Bluza matlasata, cu maneci detasabile buc. 1 4
  Pantalon din tercot pentru vara buc. 2 4
  Pantalon din tercot, cu mesada din tesatura lamelara cu fire filamentare, pentru iarna 2 4
  Pulover buc. 1 2
  Costum (sacou+1 pantalon lung) pentru oraş buc. 1 2
  Scurta imblanita pentru oraş buc. 1 6
  Impermeabil pentru ploaie buc. 1 4
  c) Lenjerie
  Batista buc. 3 2
  Camasa alba buc. 1 2
  Camasa gri bleu buc. 4 2 Se poate asigura tricou pe gat cu maneca
  Camasa bluza gri bleu buc. 4 2
  Chiloti buc. 3 1
  Izmene buc. 3 2
  Maiou buc. 2 1
  Sosete per. 4 1
  Ciorapi per. 10 1 Pentru eleve se distribuie ciorapi cu chilot (dresuri)
  Pijama buc. 2 2
  d) Încălţăminte
  Pantofi, pentru oraş per. 2 2 Se asigura 1 per. pentru vara şi 1 per. pentru iarna
  Ghete negre, cu siret per. 2 2
  Papuci per. 1 2
  e) Echipament divers
  Cravata buc. 1 2
  Centura din piele buc. 1 6
  Curea din piele pentru pantaloni buc. 1 6
  Fular buc. 1 4
  Manusi din lana pentru oraş per. 1 2
  Manusi din panza captusite per. 1 2
  Prosop buc. 2 1
  f) Cazarmament
  Cearsaf buc. 4 4
  Cearsaf plic buc. 4 4 Se poate asigura şi cearsaf simplu
  Patura buc. 1 6
  Faţa de perna buc. 4 4
  Saltea buc. 1 10 După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona
  Perna buc. 1 5 După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona
  g) Accesorii
  Însemne an de studiu per. 6 1
  Ecuson buc. 6 1
                                NORMA NR.9
       pentru asigurarea echipamentului specific formatiunilor de poliţie
  ┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │Denumirea articolelor de │ │ │
  │ echipament │ PREVEDERI │ OBSERVAŢII │
  │ ├─────┬─────────┤ │
  │ │Canti│ Durata- │ │
  │ │tate │ ani │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │I. POLIŢIA RUTIERA (inclusiv politisti care executa ocazional controlul şi │
  │dirijarea circulaţiei, personalul Serviciului Trafic Internaţional de │
  │autoturisme furate şi personalul Serviciului prinderi în flagrant din cadru │
  │Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog) │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Coafa alba │ │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Sepcuta alba │ 2 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta pentru protecţie │ │ │ │
  │împotriva frigului │ 1 │inventar │Numai pentru agenţii de │
  │ │ │ │poliţie rutiera permanenţi │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Scurta reflectorizanta │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din │
  │ │ │ │formaţiunile de poliţie │
  │ │ │ │rutiera. Se poarta numai în │
  │ │ │ │sezonul rece şi pe timp │
  │ │ │ │ploios. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta (ham) cu elemente │ 1 │inventar │Se asigura câte 1 buc pentru │
  │reflectorizante │ │ │poliţiştii din formaţiunile │
  │ │ │ │poliţie rutiera, câte 1 buc. │
  │ │ │ │la fiecare post de poliţie. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum (bluza+ pantalon) de │ │ │ │
  │protecţie împotriva ploii, cu │ │ │ │
  │elemente reflectorizante │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din │
  │ │ │ │formaţiunile poliţie rutiera.│
  │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi albe+A9 │ 4 │inventar │Numai pentru poliţiştii din │
  │ │ │ │formaţiunile poliţie rutiera.│
  │ │ │ │Se asigura 2 per. pentru vara│
  │ │ │ │şi 2 per. pentru iarna. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ochelari de soare │ 1 │inventar │Numai pentru agenţii de │
  │ │ │ │poliţie rutiera permanenţi. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantaloni scurti - tip bermude │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul │
  │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  │ │ │ │pe litoral. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Tricou cu maneca scurta+A16 │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul │
  │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  │ │ │ │pe litoral. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantofi sport │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul │
  │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  │ │ │ │pe litoral. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Fluier │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din │
  │ │ │ │formaţiunile poliţie rutiera.│
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Port carnet │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din │
  │ │ │ │formaţiunile de poliţie │
  │ │ │ │rutiera. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum moto │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii din │
  │ │ │ │formaţiunile de poliţie │
  │ │ │ │rutiera, care au în primire │
  │ │ │ │şi exploatare motociclete. │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │II. POLIŢIA DE ORDINE PUBLICA │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Sepcuta │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul │
  │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  │ │ │ │pe litoral. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Bluza de vant pentru misiuni │ │ │ │
  │speciale de ordine │ 1 │inventar │Pentru efectivele care │
  │ │ │ │asigura ordinea pe stadioane,│
  │ │ │ │sali de sport, manifestatii │
  │ │ │ │etc. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantaloni scurti - tip bermude │ │ │ │
  │ │ 1 │inventar │ │
  │ │ │ │Se asigura numai timpul │
  │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  │ │ │ │pe litoral. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Tricou cu maneca scurta │ │ │ │
  │ │ 1 │inventar │ │
  │ │ │ │Se asigura numai timpul │
  │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  │ │ │ │pe litoral. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantofi sport │ │ │ │
  │ │ 1 │inventar │ │
  │ │ │ │Se asigura numai timpul │
  │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  │ │ │ │pe litoral. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Fluier │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Port catuse │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Port carnet │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta (ham) cu elemente │ │ │ │
  │reflectorizante │ 1 │inventar │ │
  │ │ │ │Se asigura câte 2 buc pentru │
  │ │ │ │patrulele constituite la │
  │ │ │ │nivelul politiilor orăşeneşti│
  │ │ │ │şi câte 3 pentru patrulele │
  │ │ │ │constituite la nivelul │
  │ │ │ │politiilor municipale. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum moto │ 1 │ inventar│ │
  │ │ │ │Numai pentru poliţiştii care │
  │ │ │ │au în primire şi exploatare │
  │ │ │ │motociclete. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Insigna POLIŢIA DE ORDINE │ │ │ │
  │PUBLICA │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │III. Personalul care participa la cercetări la faţa locului faptei sau alte │
  │evenimente similare, din formaţiunile: judiciar, crima organizată inclusiv │
  │laboratoare foto, chimie şi droguri, poliţie economico-financiară, cercetări │
  │penale, arme explozivi şi substanţe toxice, criminalistic, pirotehnic, │
  │poliţia de ordine publică inclusiv instructori şi conductori caini. │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ │
  │(scurta matlasata şi pantaloni) │ │ │ │
  │ │ 1 │inventar │ │
  │ │ │ │Numai pentru cei care │
  │ │ │ │executa misiuni în teren │
  │ │ │ │Scurta este inscripţionată │
  │ │ │ │POLIŢIA ROMÂNĂ şi cu │
  │ │ │ │elemente de identificare a │
  │ │ │ │formatiunii prin ecuson. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru vara │ │ │ │
  │(bluza + pantalon) │ │ │ │
  │ │ 1 │inventar │ │
  │ │ │ │Numai pentru cei care executa│
  │ │ │ │misiuni în teren.) Bluza este│
  │ │ │ │inscripţionată POLIŢIA ROMÂNĂ│
  │ │ │ │Şi cu elemente de identi- │
  │ │ │ │ficare a formatiunii, │
  │ │ │ │prin ecuson. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Bluza cu elemente de material │ │ │ │
  │flourescent, inscripţionată cu │ │ │ │
  │denumirea formatiunii. │ 1 │inventar │Se poate asigura şi │
  │ │ │ │confectionata din tercot. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantaloni din tercot bleumarin │ 2 │inventar │Pentru instructori şi │
  │ │ │ │conductori caini. Se asigura │
  │ │ │ │1buc pentru iarna şi 1 buc │
  │ │ │ │pentru vara. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete negre, cu siret şi caramb │ │ │ │
  │înalt │ 2 │inventar │Se asigura 1 per. de vara şi │
  │ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie│
  │ │ │ │pentru folosinţă numai pe │
  │ │ │ │timpul misiunilor în teren. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson specific formatiunilor │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta, bluza │
  │ │ │ │şi camasa bluza │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │IV. Pentru formaţiunile de poliţie transporturi feroviare, navale, aeriene │
  │ şi metrou │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ │
  │(scurta matlasata şi pantaloni) │ 1 │inventar │Numai pentru cei carei │
  │ │ │ │executa misiuni în teren. │
  │ │ │ │Scurta este inscripţionată │
  │ │ │ │cu elemente de identificare │
  │ │ │ │a formatiunii. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru vara │ │ │ │
  │(bluza + pantalon) │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa│
  │ │ │ │misiuni în teren. Bluza este │
  │ │ │ │inscripţionată POLIŢIA ROMÂNĂ│
  │ │ │ │şi cu elemente de identifi- │
  │ │ │ │care a formatiunii prin │
  │ │ │ │ecuson. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Bluza din material flourescent, │ │ │ │
  │inscripţionată cu elemente de │ │ │ │
  │identificare a formatiunii. │ 1 │inventar │ │
  │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi din panza captusite │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete cu siret şi caramb înalt │ 2 │inventar │Se asigura 1 per. de vara şi │
  │ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie│
  │ │ │ │pentru folosinţă numai pe │
  │ │ │ │timpul misiunilor în teren. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson specific │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta şi │
  │ │ │ │bluza. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Capison din lana │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Scurta imblanita cu blana │ │ │ │
  │naturala │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cizme din pasla │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa. │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │V. Pentru efectivele Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi │
  │Antidrog şi ale Centrelor zonale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Bluza din material poliesteric │ │ │ │
  │flourescent, inscripţionată cu │ │ │ │
  │elemente de identificare a │ │ │ │
  │formatiunii │ 2 │inventar │De fiecare cadru. Se poate │
  │ │ │ │asigura şi confectionata din │
  │ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Combinezon - Costum de │ │ │ │
  │intervenţie pentru iarna, │ │ │ │
  │inscripţionat cu elemente de │ │ │ │
  │identificare a formatiunii │ │ │ │
  │(bluza + pantaloni) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Combinezon - Costum de inter- │ │ │ │
  │ventie pentru vara, inscriptio- │ │ │ │
  │nat cu elemente de identificare │ │ │ │
  │a formatiunii (bluza + │ │ │ │
  │pantaloni) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum moto din piele, cu mesada│ │ │ │
  │din blana naturala, detasabila │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru din │
  │ │ │ │serviciul prinderi în │
  │ │ │ │flagrant │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se │
  │ │ │ │asigura 1 de vara şi 1 de │
  │ │ │ │iarna. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantofi - ghete pentru │ │ │ │
  │antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ciorapi bumbac │ 10 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ciorapi lana │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete cu caramb înalt, cu siret,│ │ │ │
  │pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se │
  │ │ │ │asigura 1 per. de vara şi │
  │ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie│
  │ │ │ │pentru folosinţă la antrena- │
  │ │ │ │ment şi pe timpul misiunilor │
  │ │ │ │în teren. │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │VI. Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, inclusiv Serviciile │
  │judeţene de poliţie de intervenţie rapida │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Bluza din material flourescent,│ │ │ │
  │inscripţionată cu elemente de │ │ │ │
  │identificare a formatiunii. │ 2 │inventar │De fiecare cadru. Se poate │
  │ │ │ │asigura şi confectionata din │
  │ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Combinezon - Costum de │ │ │ │
  │intervenţie pentru iarna, cu │ │ │ │
  │sepcuta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se │
  │ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta │
  │ │ │ │la foc │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Combinezon - Costum de │ │ │ │
  │intervenţie pentru vara, cu │ │ │ │
  │sepcuta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se │
  │ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta │
  │ │ │ │la foc │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de camuflaj de culoare │ │ │ │
  │alba │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta multifuncţională │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa bluza cu maneca lungă │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa bluza cu maneca scurta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Tricou negru inscripţionat │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete cu caramb înalt, cu siret.│ │ │ │
  │pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se │
  │ │ │ │asigura 1 per. de vara şi │
  │ │ │ │1 per. de iarna. Se distri- │
  │ │ │ │buie pentru folosinţă la │
  │ │ │ │antrenament şi pe timpul │
  │ │ │ │misiunilor în teren. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Centura din chinga, cu catarama │ │ │ │
  │metalică │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantofi - ghete pentru │ │ │ │
  │antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi din piele, pentru │ │ │ │
  │coborare pe coarda │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ciorapi bumbac │ 10 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ciorapi lana │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ochelari tip schi pentru │ │ │ │
  │intervenţie │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se │
  │ │ │ │asigura 1 de vara şi 1 de │
  │ │ │ │iarna. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Complet aparatoare articulatii │ │ │ │
  │(aparatoare gamba, genunchi, │ │ │ │
  │cotiera) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum judo │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Scurta imblanita cu blana │ │ │ │
  │naturala │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Paslari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ranita │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Foaie de cort │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Patura │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Perna │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cearsaf │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Faţa perna │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi de box │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi pentru sac │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Sac de box din piele │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Piesa de coborare tip 8 │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coarda coborare ultrausoara │ 10 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cordelina asigurare │50ml │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Carabiniere cu asigurare │ 3 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Carabiniere alpinism, cu bucla │ 10 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Casca alpinism │ 10 │inventar │Rr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ham salvare, dintr-o bucata │ 2 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Blocatoare │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ham pentru alpinism │ 2 │inventar │Ptr. fiecare detasament. La │
  │ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi │
  │ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura │
  │ │ │ │1buc pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Troliu │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coarda statica │200 │ │ │
  │ │m.l. │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coarda Himalaia, diametru │2500 │ │ │
  │11,5 mm │m.l. │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manson protecţie coarda │ 15 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coltar de trecere │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Schi de tura │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament. │
  │ │ │ │La Serviciul de Intervenţii │
  │ │ │ │şi Acţiuni Speciale se │
  │ │ │ │asigura 15 perechi │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Clapari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament. │
  │ │ │ │La Serviciul de Intervenţii │
  │ │ │ │şi Acţiuni Speciale se │
  │ │ │ │asigura 15 perechi │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La │
  │ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi │
  │ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura │
  │ │ │ │15 buc. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La │
  │ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi │
  │ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura │
  │ │ │ │15 perechi │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Capison din lana │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La │
  │ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi │
  │ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura │
  │ │ │ │15 buc. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Bete de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La │
  │ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi │
  │ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura │
  │ │ │ │15 perechi │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Rachete de zapada │ 15 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson specific │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, │
  │ │ │ │costum, camasa şi camasa │
  │ │ │ │bluza. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson textil cu însemne grad │ │ │ │
  │profesional │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, │
  │ │ │ │costum, camasa şi camasa │
  │ │ │ │bluza. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Geanta transport echipament │ 1 │inventar │ Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum moto │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii care │
  │ │ │ │au în primire şi exploatare │
  │ │ │ │motociclete │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │VII. Motociclisti │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Costum moto din piele cu mesada │ │ │ │
  │din blana naturala detasabila │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Combinezon matlasat din material│ │ │ │
  │poliesteric │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta matlasata │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Combinezon din tercot │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cizme moto, din piele │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ochelari moto │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi din piele, tip muschetar │ 1 │inventar │ │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │VIII. Pentru personalul care deserveşte navele şi barcile cu motor, │
  │din dotarea unităţilor │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Palarie impermeabila │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum moto din piele cu mesada │ │ │ │
  │din blana naturala detasabila │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ │
  │neimblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pulover cu guler înalt │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi impermeabile imblanite │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Combinezon imblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │ IX. Poliţia călare │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Casca protecţie cu vizor │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pelerina pentru ploaie │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta reflectorizanta │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cizme din piele │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi tip muschetar │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pinteni │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Aparatoare pentru genunchi │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │X. Personalul care executa misiuni în teren din formaţiunile operative, │
  │cercetări penale, arme, instructori şi conductori caini - poliţia de │
  │frontiera │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Sepcuta de vara │ 1 │inventar │Numai pentru instructori şi │
  │ │ │ │conductori caini │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Sepcuta matlasata de iarna │ 1 │inventar │Numai pentru instructori şi │
  │ │ │ │conductori caini │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ │
  │(scurta matlasata şi pantaloni) │ │ │ │
  │mozaic de culori Tip pf │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa│
  │ │ │ │misiuni în teren. Scurta este│
  │ │ │ │inscripţionată cu elemente de│
  │ │ │ │identificare a formatiunii. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru vara │ │ │ │
  │(bluza şi pantaloni) mozaic de │ │ │ │
  │culori tip PF │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa│
  │ │ │ │misiuni în teren. Bluza este │
  │ │ │ │inscripţionată cu elemente de│
  │ │ │ │identificare a formatiunii. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Bluza cu elemente de material │ │ │ │
  │fluorescent, inscripţionată cu │ │ │ │
  │denumirea formatiunii │ 1 │ inventar│Se poate sigura şi confec- │
  │ │ │ │tionata din tercot │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Tricou negru inscripţionat │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa bluza cu maneca lungă │ 1 │ inventar│Pentru instructori şi │
  │ │ │ │conductori caini │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantaloni din tercot negru │ 2 │ inventar│Pentru instructori şi │
  │ │ │ │conductori caini. Se asigura │
  │ │ │ │1 pereche pentru iarna şi │
  │ │ │ │1 pereche pentru vara │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete negre, cu siret şi caramb │ │ │ │
  │înalt │ 2 │ inventar│Se distribuie pentru │
  │ │ │ │folosinţă numai pe timpul │
  │ │ │ │misiunilor în teren │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson specific formatiunilor │ 1 │ inventar│Pentru fiecare scurta, bluza │
  │ │ │ │şi camasa bluza │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta cu elemente │ │ │ │
  │reflectorizante │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │XI. Pentru formaţiunile de poliţia de frontieră din P.P.F. feroviar, P.P.F. │
  │rutier sil P.P.T.N. │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ │
  │(scurta matlasata şi pantaloni │ │ │ │
  │din material poliesteric) │ 1 │ inventar│Numai pentru cei carei │
  │ │ │ │executa misiuni în teren. │
  │ │ │ │Scurta este inscripţionată │
  │ │ │ │cu elemente de identificare │
  │ │ │ │a formatiunii. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de protecţie pentru vara │ │ │ │
  │(bluza şi pantaloni din material│ │ │ │
  │poliesteric) │ 1 │ inventar│Numai pentru cei care │
  │ │ │ │executa misiuni în teren. │
  │ │ │ │Bluza este inscripţionată │
  │ │ │ │cu elemente de identificare │
  │ │ │ │a formatiunii. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Bluza din material fluorescent, │ │ │ │
  │inscripţionată cu elemente de │ │ │ │
  │identificare a formatiunii │ 1 │ inventar│Se poate asigura şi │
  │ │ │ │confectionata din tercot │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi din panza captusite │ 1 │ inventar│ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete cu siret │ 2 │ inventar│Se asigura 1 per de vara şi │
  │ │ │ │1 per de iarna. Se distribuie│
  │ │ │ │pentru folosinţă numai pe │
  │ │ │ │timpul misiunilor în teren │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson specific │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta şi │
  │ │ │ │bluza │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Capison din lana │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum flanelat de corp │ 1 │ inventar│Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Suba scurta imblanita cu blana │ │ │ │
  │naturala │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cizme din pasla │ 1 │ inventar│Se asigura la efectivele care│
  │ │ │ │executa misiuni de gardare │
  │ │ │ │trenuri de marfa │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  │XII. Pentru personalul care deserveşte navele şi barcile cu motor, din dotarea│
  │unităţilor poliţiei de frontieră │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Palarie impermeabila │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ │
  │neimblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ │
  │imblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pulover cu guler în jurul │ │ │ │
  │gatului │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi impermeabile imblanite │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţă │
  │ │ │ │pe timpul misiunilor │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Maleta cu guler înalt │ 2 │ 2 │Pentru echipajele navelor ce │
  │ │ │ │ies în Marea Neagra │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Scurta impermeabila imblanita │ │ │ │
  │pentru ploaie │ 1 │ 4 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cizme din piele pentru bord │ 1 │ 4 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantofi gabier │ 1 │ 2 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cizme din cauciuc │ 1 │ 3 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ochelari apărători de soare │ │ │ │
  │şi vant │ 1 │ 3 │Pentru 60% din echipaj │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi de cauciuc pentru │ │ │ │
  │electricieni │ 1 │ 3 │Pentru fiecare nava câte │
  │ │ │ │trei perechi │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Suspensoare │ 2 │ 2 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum salopeta pentru vara │ 2 │ 2 │Pentru personalul tehnic │
  │ │ │ │de pe nave │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantaloni scurti │ 1 │ 2 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cazarmament pentru cusete nave │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cearceaf (cearceaf plic) │ 4 │ 4 │Cearceafurile plic se asigura│
  │ │ │ │numai pentru pleduri │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Faţa perna │ 3 │ 4 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Patura (pled) │ 1 │ 6 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Perna │ 1 │ 5 │ │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Saltea │ 1 │ 6 │ │
  ├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │XIII. Pentru efectivele detasamentelor de intervenţii şi din cadrul │
  │sectoarelor poliţiei de frontieră din zonele muntoase │
  ├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │Bluza din material poliesteric │ │ │ │
  │flourescent, inscripţionată cu │ │ │ │
  │elemente de identificare a │ │ │ │
  │formatiunii. │ 2 │ inventar│De fiecare cadru. Se poate │
  │ │ │ │asigura şi confectionata din │
  │ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de intervenţie pentru │ │ │ │
  │iarna mozaic de culori tip PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. │
  │ │ │ │Se asigura 1 buc cu │
  │ │ │ │rezistenta la foc │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de intervenţie pentru │ │ │ │
  │vara mozaic de culori tip PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se │
  │ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta │
  │ │ │ │la foc │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de camuflaj de culoare │ │ │ │
  │alba │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Vesta multifuncţională │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa bluza maneca lungă │ │ │ │
  │mozaic PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Camasa bluza cu maneca scurta │ │ │ │
  │mozaic PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Tricou negru inscripţionat │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ghete cu caramb înalt, cu siret,│ │ │ │
  │pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. │
  │ │ │ │Se asigura 1 per. de vara şi │
  │ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie│
  │ │ │ │pentru folosinţă la │
  │ │ │ │antrenament şi pe timpul │
  │ │ │ │misiunilor în teren. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Centura din chinga, cu catarama│ │ │ │
  │metalică │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Pantofi - ghete pentru │ │ │ │
  │antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi din piele, pentru │ │ │ │
  │coborare pe coarda │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ciorapi bumbac │ 6 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ciorapi lana │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ochelari tip schi pentru │ │ │ │
  │intervenţie │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. │
  │ │ │ │Se asigura 1 de vara şi │
  │ │ │ │1 de iarna. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Complet aparatoare articulatii │ │ │ │
  │(aparatoare gamba, genunchi, │ │ │ │
  │cotiera) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum judo │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Scurta imblanita cu blana │ │ │ │
  │naturala │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Paslari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ranita │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Foaie de cort │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Patura │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Perna │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cearsaf │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Faţa perna │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi de box │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi pentru sac │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Sac de box din piele │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Piesa de coborare tip 8 │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coarda coborare ultrausoara │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Cordelina asigurare │50ml │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Carabiniere cu asigurare │ 3 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Carabiniere alpinism, cu bucla │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Casca alpinism │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ham salvare, dintr-o bucata │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Blocatoare │ 5 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ham pentru alpinism │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Troliu │ 1 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coarda statica │200 │ │ │
  │ │m.l. │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coarda Himalaia, diametru │2500 │ │ │
  │11,5 mm │m.l. │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manson protecţie coarda │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Coltar de trecere │ 5 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Schi de tura │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Clapari │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Costum de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Manusi de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Capison din lana │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Bete de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Rachete de zapada │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. │
  │ │ │ │din zona muntoasa │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson specific │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, │
  │ │ │ │costum, camasa şi camasa │
  │ │ │ │bluza. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Ecuson textil cu însemne grad │ │ │ │
  │profesional │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, │
  │ │ │ │costum, camasa şi camasa │
  │ │ │ │bluza. │
  ├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │Geanta transport echipament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │
  └────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┘


  ───────────────────