ORDIN nr. 8 din 17 ianuarie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 23 martie 2005  În baza art. 59 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004,
  văzând Referatul de aprobare nr. 101.097 din 17 ianuarie 2005 al Direcţiei de fond funciar şi îmbunătăţiri funciare privind modul de stabilire a tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi Direcţia de fond funciar şi îmbunătăţiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care răspunde de domeniul îmbunătăţirilor funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin abrogă orice dispoziţii contrare prevederilor acestuia.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Bucureşti, 17 ianuarie 2005.
  Nr. 8.

  NORMA 17/01/2005