HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 22 august 2003
pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu luna septembrie 2003, indemnizaţia lunară neimpozabila acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările ulterioare, pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, de 15.000 lei, se indexează cu 14% şi devine 17.100 lei.


  Articolul 2

  Nivelul indexat al indemnizaţiei lunare, prevăzut la art. 1, se utilizează, începând cu luna septembrie 2003, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plata, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, solidarităţii
  sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul apărării naţionale,
  Ioan Mircea Pascu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 22 august 2003.
  Nr. 1.000.
  -------