ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
(actualizată până la data de 16 iunie 2003*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • ----------
  Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondială şi privatizare nr. DB 1.759/2003,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 84/1998 privind autorizaţia de liberă practică medicală din România îşi încetează aplicabilitatea.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii

  şi familiei,

  Daniela Bartoş

  Bucureşti, 26 februarie 2003.
  Nr. 153.

  Anexa 1

  NORMA 26/02/2003


  Anexa 2

  DOTAREA MINIMA OBLIGATORIE
  pentru cabinetele medicale de specialitate
  Anatomie patologică
  Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.
  Anestezie şi terapie intensivă
  Dotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensivă în condiţii de chirurgie de o zi - one day surgery):
  - trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie;
  - sursă de oxigen;
  - medicamente de urgenţă;
  - catetere periferice;
  - perfuzie endovenoasă;
  - monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);
  - stetoscop şi tensiometru.
  Dotare specifică
  Pentru terapia durerii:
  - truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale.
  Pentru anestezie-reanimare:
  - anestezice generale;
  - defibrilator;
  - capnografie (pentru laparoscopie);
  - aparat de anestezie.
  Recuperare, medicină fizică şi balneologie
  Dotare:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - negatoscop;
  - aparat curenţi diadinamici sau aparat curenţi de joasă frecventa-impulsuri etc.;
  - aparat curenţi interferenţiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;
  - aparat terapie cu ultrasunete;
  - dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);
  - termometru;
  - ciocan reflexe.
  Cardiologie
  Dotare:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială;
  - oscilometru;
  - termometru;
  - electrocardiograf;
  - opţional: ecocardiograf;
  - echipament pentru testare de efort;
  - aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).
  Chirurgie vasculară
  Dotare:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - oscilometru;
  - aparat EKG;
  - doppler vascular;
  - opţional: ecograf cord;
  - termometre;
  - trusă chirurgicală minimă.
  Chirurgie generală
  Dotare:
  - pense anatomice;
  - pense chirurgicale;
  - pense hemostatice Pean şi Kocher;
  - foarfece drepte şi curbe;
  - bisturiu, inclusiv electrocauter;
  - termometre;
  - portace Mathieu;
  - ace chirurgicale;
  - ace de puncţie;
  - pensă porttampon;
  - departatoare Farabeuf;
  - trusă traheostomie şi canule;
  - sticlete butonate, sondă canelată;
  - pipă Guedell;
  - seringi de unică folosinţă;
  - tensiometru, stetoscop;
  - eprubete;
  - sonde uretrale;
  - atele Kramer;
  - mănuşi chirurgicale;
  - tăviţe renale.
  Chirurgie plastică - Microchirurgie reconstructivă
  Dotare:
  - bisturiu cu lame de unică folosinţă;
  - foarfece de diferite dimensiuni;
  - pense chirurgicale de diferite dimensiuni;
  - pense Pean, Kocher;
  - portace;
  - trusă rinocorecţii;
  - electrocauter;
  - termometru.
  Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
  Dotare:
  - tensiometru, stetoscop, oscilometru;
  - cântar de persoane, cu tijă pentru înălţime;
  - oftalmoscop;
  - electrocardiograf;
  - diapazon pentru diagnosticul polinevritei;
  - seringi de unică folosinţă pentru insulină;
  - panglică pentru măsurarea circumferinţelor (abdominală, fesieră);
  - aparat pentru determinarea în urgenţă a glicemiei;
  - colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.
  Endocrinologie
  Dotare:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - cântar pentru adulţi;
  - taliometru;
  - centimetru;
  - ciocan reflexe;
  - exoftalmometru;
  - sfingomanometru;
  - instrument de antropometrie.
  Explorări funcţionale
  Dotare:
  - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fonomecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electromecano-fono);
  - bicicletă ergonomică;
  - defibrilator;
  - sistem Holter;
  - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal;
  - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;
  - spirograf;
  - flowscreen;
  - pulsoximetru.
  Gastroenterologie
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - gastroscop;
  - colonoscop;
  - linie dezinfecţie aparatură optica;
  - opţional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.
  Alergologie şi imunologie clinica
  Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.
  Boli infecţioase
  Dotare:
  - stetoscop;
  - specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop);
  - oftalmoscop;
  - tensiometru;
  - termometru;
  - frigider pentru produse biologice;
  - echipament de intervenţie de urgenţă în insuficiente respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual);
  - apăsătoare limbă de unică folosinţă;
  - eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;
  - colaborare directă cu un laborator clinic;
  - sursă mobilă de lumină direcţionabilă sau lampă frontală tip ORL.
  Medicină de familie
  Dotare:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - masă ginecologică;
  - cântar pentru adulţi;
  - taliometru;
  - pelvimetru;
  - negatoscop pentru radiografii;
  - apăsător limbă;
  - deschizător gură;
  - ciocan reflexe;
  - canule rectale;
  - canule uretrale;
  - canule vaginale;
  - trusă completă de mică chirurgie;
  - valve ginecologice şi pense de col;
  - centimetru de croitorie;
  - seringă Guyon pentru spălături auriculare;
  - atele Kramer;
  - termometru.
  Medicină internă
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - oscilometru (cabinetele gr. 1);
  - electrocardiograf (cabinetele gr. 1);
  - cântar pentru adulţi;
  - ciocan reflexe;
  - pense diferite;
  - termometru;
  - eprubete diverse.
  Nefrologie
  Dotare:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - cântar pentru adulţi;
  - taliometru;
  - negatoscop pentru radiografii;
  - ciocan reflexe;
  - centimetru de croitorie;
  - electrocardiograf;
  - cântar;
  - aparatură automată (analyser) pentru investigaţii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucograma, glicemie;
  - determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;
  - acces şi colaborare directă în vederea dispensarizării;
  - microscop uzual;
  - ecograf general abdominal;
  - opţional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase şi urmărirea transplantului renal - arteră renală.
  Neurologie
  Dotare:
  - otoscop;
  - dinamometre;
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - oftalmoscop cu transformator;
  - ciocan reflexe;
  - diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde;
  - dinamometru pentru examinarea forţei segmentare;
  - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;
  - opţional: electroencefalograf.
  Neurochirurgie
  Dotare:
  - aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;
  - stetoscop;
  - oftalmoscop;
  - termometru;
  - ace chirurgicale de diferite dimensiuni;
  - portac Hagedon cu gură dreaptă;
  - agrafe Michel;
  - bisturiu chirurgical;
  - ciocan reflexe;
  - chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;
  - foarfece chirurgical drept cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;
  - foarfece chirurgical curb cu vârful ascuţit şi cu vârful bont;
  - pensă anatomică de 14,5 cm lungime;
  - pensă anatomică de 18 cm lungime;
  - pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1x2 dinţi;
  - pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1x2 dinţi;
  - sondă Foley, Thiemann, Nelaton;
  - pensă hemostatică model Kocher;
  - pensă hemostatică Pean;
  - pensă de aplicat şi scos agrafele;
  - centimetru;
  - opţional: aparat Doppler extra-intracranian;
  - electroencefalograf portabil.
  Oftalmologie
  Dotare:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - optotip pentru distanta şi aproape;
  - trusă de lentile sau foropter;
  - trusă de skiascopie sau refractometru;
  - oftalmoscop;
  - tonometru;
  - biomicroscop;
  - tabele pentru simt cromatic;
  - lupă frontală.
  Psihiatrie pediatrică
  Dotare:
  - trusă de intervenţie de urgenţă;
  - ciocan reflexe;
  - negatoscop;
  - oftalmoscop;
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - diapazon;
  - dinamometru;
  - opţional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.
  Oncologie medicală
  Dotare:
  - chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);
  - colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigaţii biochimice şi hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înalta şi curieterapie;
  - opţional: ecograf (în funcţie de competenţă).
  Otorinolaringologie
  Dotare:
  - sursă de oxigenoterapie cu barotaj;
  - sursă de aspirat;
  - apăsător limbă;
  - specule nazale;
  - specule auriculare;
  - specul Siegel sau lupă;
  - oglinzi laringiene;
  - oglinzi cavum;
  - oglindă frontală sau lampă Klar;
  - set diapazoane;
  - ace de aspiraţie auriculară;
  - seringă laringiană;
  - deschizător gură;
  - pensă în baionetă;
  - pensă Lubet-Barbon;
  - portvată auriculară;
  - pensă de limbă;
  - lampă de spirt;
  - termometru;
  - cristalizatoare;
  - sonde Nelaton, sonde drenaj;
  - scaun ORL;
  - şorţ din cauciuc;
  - substanţe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.
  Pediatrie
  Dotare:
  - stetoscop şi tensiometru;
  - ciocan reflexe
  - oglindă frontală;
  - cântar pentru sugari;
  - cântar pentru adulţi;
  - pediometru;
  - taliometru;
  - reflector cu picior;
  - branule de diferite dimensiuni;
  - soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor;
  - mică trusă de prim ajutor;
  - butelie mică de oxigen cu mască;
  - aspirator portabil;
  - lampă ultraviolete;
  - nebulizator;
  - sonde de aspiraţie gastrică;
  - glucoteste;
  - opţional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;
  - termometre;
  - apăsătoare limbă;
  - speculum auricular de diferite dimensiuni;
  - centimetru;
  - pense anatomice;
  - pense chirurgicale;
  - pense hemostatice Pean şi Kocher;
  - foarfece drepte şi curbe;
  - bisturiu;
  - portace Mathieu;
  - departatoare Farabeuf;
  - trusă traheostomie şi canule;
  - stilete butonate;
  - sonde canelate;
  - deschizător gură;
  - pipe Guedel;
  - anuscop;
  - pense de limbă;
  - irigator: canule rectale;
  - eprubete şi lame de sticlă;
  - sonde uretrale;
  - atele Kramer.
  Pneumologie
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - aspirator;
  - termometru;
  - spirometru;
  - negatoscop;
  - opţional: trusă de puncţie pleurală, ace pentru biopsie;
  - colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic şi microbiologic;
  - acces la investigaţie bronhoscopică.
  Radiologie - imagistică medicală
  Dotare:
  - aparat roentgen pentru radioscopii şi radiografii;
  - ecograf;
  - negatoscop;
  - casete cu filme radiografice;
  - filme şi ecrane;
  - soluţii pentru developat şi fixat;
  - uscător de filme;
  - opţional: maşină automată de developat;
  - sursă de oxigen;
  - trusă de intubaţie.
  Medicină legală
  Dotare:
  - dotare minimă pentru evidenţa şi arhivarea datelor;
  - nu necesită dotare medicală.
  Reumatologie
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - negatoscop;
  - goniometru;
  - cântar pentru adulţi;
  - ciocan reflexe;
  - centimetru.
  Ortopedie şi traumatologie
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - goniometru;
  - negatoscop;
  - ciocan reflexe;
  - centimetru;
  - fir cu plumb;
  - departator Farabeuf;
  - chiurete de diferite mărimi.
  Genetică medicală
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - cântar pentru adulţi;
  - cântar pentru copii;
  - pediometru;
  - stachetă pentru măsurat înălţimea;
  - taliometru;
  - specule nazale şi auriculare;
  - apăsătoare limbă;
  - lupă;
  - vacutainere;
  - oglindă frontală;
  - reflector cu picior.
  Geriatrie şi gerontologie
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - negatoscop;
  - electrocardiograf.
  Psihiatrie
  Dotare:
  - tensiometru;
  - ciocan reflexe;
  - termometru;
  - centimetru;
  - eprubete diverse.
  Urologie
  Dotare:
  - tensiometru;
  - stetoscop;
  - negatoscop;
  - masă ginecologică;
  - lampă ultraviolete;
  - citoscop de diferite mărimi;
  - seringi Govon;
  - portace Mathieu;
  - trusă de benique;
  - trusă de mică chirurgie;
  - dilatator anal;
  - sonde uretrale;
  - sonde uretro-vezicale;
  - irigator;
  - pungi colectoare de urină;
  - bujii fuliforme de la nr. 1-8, câte 5 bucăţi din fiecare;
  - bujii olivare exploratorii, 5 bucăţi;
  - bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, câte 5 bucăţi din fiecare;
  - negatoscop;
  - sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare;
  - ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competenţă);
  - uretroscop cu element lucrativ şi pense de extracţie.
  Neurologie pediatrică
  Dotare:
  - tensiometru şi stetoscop;
  - ciocan reflexe;
  - diapazon;
  - dinamometru;
  - oftalmoscop;
  - electroencefalograf (opţional);
  - electromiograf;
  - ecograf (opţional);
  - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;
  - otoscop.
  Stomatologie
  Dotare:
  - unit dentar cu cel puţin două piese terminale;
  - fotoliu dentar;
  - tensiometru şi stetoscop;
  - opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.
  Instrumentar şi materiale:
  - ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;
  - freze Beutelrock scurte şi lungi;
  - bisturiu pentru mucoasa;
  - cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior);
  - cleşte crampon;
  - chiurete tip Volkman - drepte şi curbe;
  - elevatoare drepte şi curbe;
  - foarfece chirurgicale drepte şi curbe;
  - canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie;
  - oglinzi dentare;
  - sonde dentare;
  - pense dentare;
  - spatule bucale metalice;
  - excavatoare duble de diferite mărimi;
  - pense Pean;
  - lampă de spirt sau arzător de gaze;
  - linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile);
  - matrice, portmatrice Ivory;
  - matrice, portmatrice circulare;
  - separatoare de dinţi Ivory;
  - mandrine piesă dreaptă şi unghi;
  - seringă uniject cu ace;
  - ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă);
  - mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi;
  - instrumentar de detartraj de diferite forme;
  - freze pentru turbină din oţel şi diamantate;
  - freze din oţel şi diamantate pentru piesă dreaptă şi unghi;
  - gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag;
  - bol de cauciuc;
  - spatulă pentru malaxat gips;
  - cuţit pentru ceară;
  - materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;
  - materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică;
  - materiale termoplastice;
  - materiale pentru coafaj pulpar;
  - materiale pentru obturaţii provizorii;
  - materiale pentru obturaţii fizionomice;
  - aliaj de Ag + Hg;
  - cimenturi dentare diferite;
  - materiale pentru terapia endodontică;
  - soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;
  - substanţe anestezice injectabile şi de contact;
  - echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari).
  Dermatovenerologie
  Dotare:
  - tensiometru şi stetoscop;
  - masă ginecologică;
  - lampă ultraviolete;
  - reflector;
  - electrocauter - dimensiuni medii sau mici;
  - microscop de laborator;
  - lupe cu maner şi cu bec de diferite dimensiuni;
  - apăsător limbă;
  - deschizător gură;
  - termometre;
  - ciocan reflexe;
  - instrumentar chirurgical de specialitate;
  - specul vaginal;
  - specul anal;
  - valvă ginecologică;
  - chiurete Volkmann;
  - extractor de comedoane;
  - truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice;
  - lampă de spirt;
  - trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie);
  - eprubete;
  - lame din sticlă, lamele;
  - setolonă, aţă chirurgicală (nr. 5-10).
  Sală de kinetoterapie
  Dotare:
  Condiţii de spaţiu:
  - suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 mp pentru fiecare pacient;
  - sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;
  - pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;
  - cabină de duş (cu apă caldă permanentă) şi WC;
  - spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.
  Dotări specifice:
  - 1 spalier;
  - 2 saltele;
  - 1 oglindă de perete;
  - 1 masă kineto simplă;
  - 1 bancă;
  - 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi;
  - greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
  - minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa "dispozitive ajutătoare" (de exemplu: Pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);
  - cântar pentru persoane.
  Dotări pentru urgenţă:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială;
  - trusă de urgenţă:
  - 2-3 tipuri de mărimi de atele;
  - feşi simple şi feşi elastice;
  - pansamente sterile;
  - dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);
  - 2-3 tipuri de medicaţie antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi);
  - 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);
  - nitroglicerină, 10 tablete;
  - nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;
  - furosemid, 10 tablete;
  - atenolol sau metoprolol, 10 tablete.
  Ortopedie infantilă
  Dotare:
  - trusă de instrumente compusă din:
  - 5 pense Kocher;
  - 5 pense Pean;
  - 2 foarfece;
  - 2 pense anatomice;
  - 2 pense chirurgicale;
  - 4 raci Bachaus;
  - portac;
  - ace curbe triunghiulare;
  - material sutură atraumatic;
  - comprese sterile;
  - feşi;
  - stetoscop;
  - negatoscop;
  - tensiometru;
  - feşi gipsate;
  - trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);
  - cântar;
  - centimetru;
  - ciocan reflexe.
  Medicină sportivă
  Dotare:
  - atele Kramer;
  - ace de sutură de diferite mărimi;
  - agrafe;
  - bandă hemostatică Esmarch;
  - casoletă;
  - cântar medical cu taliometru;
  - cristalizator;
  - dinamometre;
  - miotonometru;
  - pense Pean, pense Kocher;
  - foarfece diferite (dreaptă, curbă, mică, mare);
  - bisturiu;
  - pensă en colur;
  - fise-tip;
  - găleată medicală cu capac;
  - mănuşi din cauciuc;
  - pelvimetru;
  - panglică metrică;
  - pensă portac;
  - spirometru cu canule;
  - seringi de 5, 10, 20 cmc;
  - seringă Guyon;
  - tăviţă renală;
  - tub din cauciuc;
  - tub de oxigen;
  - trusă antropometrică tip Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
  - trusă cu tensiometru, stetoscop;
  - cronometru, metronom, scăriţă reglabilă;
  - EKG cu un canal;
  - cicloergometru;
  - adipocentimetru;
  - termometru cu mercur;
  - specul nazal;
  - otoscop;
  - panou pentru acuitate vizuală (optotip);
  - cărţi pentru simţul cromatic.
  Obstetrică-ginecologie
  Dotare:
  Aparatura medicală:
  - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
  - masă ginecologică;
  - reflector cu picior;
  - cântar pentru adulţi;
  - taliometru;
  - sterilizator;
  - etuvă-pupinel.
  Instrumentar medical:
  - instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie;
  - pelvimetru;
  - centimetru;
  - stetoscop obstetrical;
  - seringi diverse.
  Medicină de laborator
  Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.
  ----------------