HOTĂRÂRE nr. 539 din 13 mai 2021privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, și a Planului de acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 mai 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul de acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, denumit în continuare Planul de acțiune, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Instituțiile cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în strategie și în Planul de acțiune.


  Articolul 4

  Finanțarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune, care intră în responsabilitatea instituțiilor publice, se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituții responsabile/ participante, în limita fondurilor alocate cu această destinație.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Sergiu-Horia Hossu

  București, 13 mai 2021.
  Nr. 539.

  Anexa nr. 1

  STRATEGIE NAȚIONALĂ
  pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului
  instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023


  Anexa nr. 2

  PLAN DE ACȚIUNE
  al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei,
  radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023