HOTĂRÂRE nr. 771 din 3 iulie 2003
privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 8 iulie 2003  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi al art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 3 iulie 2003.
  Nr. 771.


  Anexă

  STATUT 03/07/2003