ORDIN nr. 1.106 din 3 martie 2023privind aprobarea Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie - Revizia 7
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 17 martie 2023
  Având în vedere:– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul nr. 582.670 din 13.02.2023 al Direcției generale ajutor de stat,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie - Revizia 7, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se difuzează Direcției generale ajutor de stat, care va duce la îndeplinire prevederile acestuia.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 3 martie 2023.
  Nr. 1.106.

  ANEXĂ

  GHID DE PLATĂ
  a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea
  unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major
  în economie - Revizia 7