LEGE nr. 682 din 28 noiembrie 2001
privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 21 decembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifica Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, semnată de România la 18 martie 1997.


  Articolul 2

  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Convenţiei vor fi făcute cunoscute Secretariatului General al Consiliului Europei următoarele declaraţii:
  1. La art. 3 pct. 2 lit. a):
  "Prezenta convenţie nu se aplică prelucrarilor de date cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta, atunci când:
  a) sunt efectuate în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege;
  b) prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
  c) sunt efectuate de către persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauza nu sunt destinate a fi dezvăluite."
  2. La art. 3 pct. 2 lit. b):
  "Prezenta convenţie se va aplica în egala măsura prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie, asociaţie sau de către orice alta organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca persoana vizata să fie membra a acestei organizaţii sau sa întreţină cu aceasta în mod regulat relaţii care privesc specificul activităţii organizaţiei şi ca datele sa nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate."
  3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
  "Prezenta convenţie se aplică şi prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.
  Autoritatea naţionala competenţa este instituţia Avocatul Poporului."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  STE 108

  CONVENTIE 28/01/1981