ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 7 alin. (2), art. 10, art. 13-15, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 33, 38, 42, art. 43 alin. (2), art. 44 alin. (8), art. 48 alin. (4), art. 57, 61, art. 73 alin. (2), art. 79, art. 89 alin. (1) şi art. 90 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  __________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Direcţia generală reglementări în transporturi din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier exercită prerogativele prevăzute în Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevăzute în anexă.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 4 decembrie 2011.
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Bucureşti, 30 noiembrie 2011.
  Nr. 980.


  Anexă

  NORMA 30/11/2011