LEGE nr. 159 din 27 mai 2022pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 27 mai 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:
  d) lucrări de cercetare și de prospectare a terenurilor - foraje și excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, capacităților de producere a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile, precum și altor exploatări;
  2. La articolul 5 alineatul (2^1), litera b) va avea următorul cuprins:
  b) construirea de anexe gospodărești și anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole;
  3. La articolul 5 alineatul (2^2), litera b) va avea următorul cuprins:
  b) construirea de anexe gospodărești și anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 27 mai 2022.
  Nr. 159.
  ----