ACORD DE ÎMPRUMUT din 9 aprilie 1995
privind (Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale) între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 9 aprilie 1995, între România (Împrumutatul) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 1 august 1995  PREAMBUL
  Având în vedere ca Banca a fost înfiinţată pentru a asigura finanţarea unor proiecte specifice care să sprijine tranzitia spre economia de piaţa libera şi sa promoveze iniţiativa antreprenoriala şi privată în ţările Europei Centrale şi de Est angajate spre, şi aplicind principiile democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piaţa,
  având în vedere ca Împrumutatul intenţionează sa implementeze proiectul descris în anexa nr. 1 la acest acord de împrumut (proiectul), care este destinat sa sprijine consolidarea asigurării serviciilor municipale, finanţarea investiţiilor prioritare în infrastructura urbana şi promovarea viabilitatii financiare şi a eficientei economice a infrastructurii urbane,
  având în vedere ca proiectul va fi realizat de către părţile locale (asa cum sunt definite mai jos) cu sprijinul Împrumutatului şi, ca parte a acestei asistente, Împrumutatul va pune la dispoziţia părţilor locale sumele unui împrumut, asa cum se stabileşte în acest acord,
  având în vedere ca Împrumutatul a cerut sprijin Băncii în finanţarea unei părţi a acestui proiect,
  având în vedere ca UE PHARE a oferit un credit nerambursabil pentru asistenţa tehnica în finanţarea serviciilor consultantilor la care se face referire în secţiunea 3.04 a) de mai jos (creditul nerambursabil UE PHARE),
  având în vedere ca Banca a convenit pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde Împrumutatului un împrumut în valoare de douăzeci şi opt milioane dolari ($ 28.000.000) (împrumutul) în termenii şi în condiţiile stabilite în acest acord de împrumut,
  Părţile convin, prin prezentul acord, următoarele:

  Articolul 1

  Termenii şi condiţiile standard; definiţii; titluri
  SECŢIUNEA 1.01.
  Încorporarea termenilor şi a condiţiilor standard
  Toate prevederile termenilor şi ale condiţiilor standard ale Băncii, datate septembrie 1994, sunt încorporate în textul prezentului acord de împrumut şi sunt aplicabile acestuia, cu aceeaşi validitate şi efect ca şi în cazul în care ar fi fost descrise în detaliu în textul lui, sub rezerva, totuşi, a următoarelor modificări (aceste prevederi, asa cum au fost modificate, se vor numi, în cele ce urmează, termenii şi condiţiile standard):
  a) secţiunea 9.02 b) se anulează; şi
  b) secţiunea 9.03 c) se anulează.
  SECŢIUNEA 1.02.
  Definiţii
  Ori de cîte ori sunt utilizaţi în acest acord de împrumut sau în anexele la acesta, cu excepţia cazurilor când se stipulează altfel, termenii definiţi în preambul au acele înţelesuri definite în preambul, termenii definiţi în termenii şi condiţiile standard au intelesurile definite în termenii şi condiţiile standard, iar următorii termeni au următoarele înţelesuri:
  - reprezentantul autorizat al Împrumutatului înseamnă ministrul finanţelor al Împrumutatului;
  - municipiu înseamnă oricare dintre municipiile Timişoara, Craiova şi Tirgu Mures, iar municipii înseamnă aceste municipii în mod colectiv;
  - judeţ înseamnă judeţul Iaşi sau judeţul Braşov, iar judeţe înseamnă aceste judeţe în mod colectiv;
  - dolar sau $ înseamnă moneda oficială a Statelor Unite ale Americii;
  - UE PHARE înseamnă programul de finanţare a asistenţei tehnice realizat de Comunitatile Europene în conformitate cu Reglementările Consiliului (EEC) nr. 3.906 din decembrie 1989, asa cum vor fi periodic modificate sau adăugate;
  - lei înseamnă moneda oficială a României;
  - părţile locale înseamnă judeţele, municipiile şi regiile autonome împreună, iar parte locală înseamnă oricare dintre aceste părţi;
  - M.F. înseamnă Ministerul Finanţelor al Împrumutatului;
  - M.L.P. înseamnă Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului al Împrumutatului;
  - rezervele II D înseamnă conturile rezervelor care vor fi create în conformitate cu prevederile paragrafului II f) din anexa nr. 4 a fiecărui acord de proiect, iar rezerva II D înseamnă fiecare dintre aceste fonduri;
  - programele de imbunatatire a performantelor şi veniturilor înseamnă programele de imbunatatire a performantelor şi veniturilor, asa cum sunt definite în acordurile de proiect, iar programul de imbunatatire a performantelor şi veniturilor înseamnă oricare dintre aceste programe;
  - U.M.F.P. înseamnă unitatea de management şi finanţare a proiectului, înfiinţată şi operind în subordinea Împrumutatului corespunzător secţiunii 3.03;
  - CP înseamnă un conducător de proiect numit şi operind ca parte a oricăreia dintre regiile autonome, corespunzător secţiunii 2.09 a respectivului acord de proiect;
  - asistenţii CP înseamnă persoanele, altele decît CP, la care se face referire în secţiunea 2.09 a respectivului acord de proiect;
  - acorduri de proiect înseamnă acordurile dintre Banca, pe de o parte, şi fiecare dintre următoarele părţi, de cealaltă parte:
  (i) judeţul Iaşi şi Regia Autonomă Judeteana de Gospodărie Comunală Apa-Canal Iaşi (R.A.J.A.C.);
  (îi) municipiul Timişoara şi Regia Autonomă Apa şi Canal Aquatim);
  (iii) municipiul Craiova şi Regia Autonomă Apa Canal şi Termoficare Craiova (R.A.A.C.T.);
  (iv) judeţul Braşov şi Regia Autonomă de Apa Braşov (R.A.A.B.); şi
  (v) municipiul Targu Mures şi Regia Autonomă pentru Gospodărie Comunală şi Locativă (R.A.G.C.L.), asa cum aceste acorduri pot fi modificate periodic, iar aceşti termeni includ toate anexele la aceste acorduri de proiect, iar acord de proiect înseamnă oricare dintre aceste acorduri;
  - regia autonomă înseamnă R.A.J.A.C., Aquatim, R.A.A.C.T., R.A.A.B. şi R.A.G.C.L., iar regii autonome înseamnă toate aceste entităţi împreună;
  - cont special înseamnă contul special la care se face referire în secţiunea 2.03 şi în anexa nr. 3;
  - acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie înseamnă acordurile care urmează să fie încheiate între Împrumutat şi părţile locale, corespunzător secţiunii 3.01 a), asa cum acestea pot fi modificate periodic;
  - pagina 3.750 a Telerate înseamnă pagina de afisaj a ratelor interbancare oferite la Londra (denumite uzual LIBOR) de principalele bănci pentru depozitele în valută împrumutului, cunoscute ca pagina 3.750 a Serviciului Telerate (sau orice alta pagina care va înlocui pagina Telerate 3.750) în scopul de a afişa ratele LIBOR pentru depozitele în valută împrumutului.
  SECŢIUNEA 1.03.
  Titluri
  Titlurile articolelor şi secţiunilor, cît şi cuprinsul, sunt inserate numai pentru a usura referinţa şi nu vor fi utilizate pentru interpretarea acestui acord de împrumut.


  Articolul 2

  Principalii termeni ai împrumutului
  SECŢIUNEA 2.01.
  Suma împrumutului şi valuta împrumutului
  Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în acest acord de împrumut, o sumă de douăzeci şi opt de milioane dolari ($ 28.000.000).
  SECŢIUNEA 2.02.
  Alţi termeni financiari ai împrumutului
  a) Suma minima a tragerii
  Suma minima a tragerii, la care se face referire în secţiunea 3.01 b) a termenilor şi condiţiilor standard, va fi de $ 100.000.
  b) Suma minima care poate fi plătită în avans
  Suma minima care poate fi plătită în avans, la care se face referire în secţiunea 3.07 d) a termenilor şi condiţiilor standard, va fi de $ 1.000.000.
  c) Suma minima care poate fi anulată
  Suma minima care poate fi anulată, la care se face referire în secţiunea 3.08 a) a termenilor şi condiţiilor standard, va fi de $ 1.000.000.
  d) Datele de plată a dobinzii şi de restituire a împrumutului
  Datele de plată a dobinzii vor fi 31 mai şi 30 noiembrie ale fiecărui an. Datele de restituire a împrumutului vor coincide cu datele de plată a dobinzii, începând cu 31 mai 1998. Împrumutatul va restitui împrumutul corespunzător schemei de amortizare prezentată mai jos:
       
    Data plăţii datorateSuma datorată, în dolari
    31 mai 19981.167.000
    30 noiembrie 19981.167.000
    31 mai 19991.167.000
    30 noiembrie 19991.167.000
    31 mai 20001.167.000
    30 noiembrie 20001.167.000
    31 mai 20011.167.000
    30 noiembrie 20011.167.000
    31 mai 20021.167.000
    30 noiembrie 20021.167.000
    31 mai 20031.167.000
    30 noiembrie 20031.167.000
    31 mai 20041.167.000
    30 noiembrie 20041.167.000
    31 mai 20051.167.000
    30 noiembrie 20051.167.000
    31 mai 20061.167.000
    30 noiembrie 20061.167.000
    31 mai 20071.167.000
    30 noiembrie 20071.167.000
    31 mai 20081.167.000
    30 noiembrie 20081.167.000
    31 mai 20091.167.000
    30 noiembrie 20091.159.000
    TOTAL:28.000.000


  e) Ultima data de disponibilizare
  Ultima data de disponibilizare, la care se face referire în secţiunea 3.01 a) a termenilor şi condiţiilor standard, va fi 20 mai 1998.
  f) Comision de angajament
  Rata comisionului de angajament la care se face referire în secţiunea 3.05 a) a termenilor şi condiţiilor standard va fi jumătate de procent (0,5%) anual.
  g) Rata dobinzii
  Împrumutul este supus unei rate variabile a dobinzii. Pentru scopurile secţiunii 3.04 b) a termenilor şi condiţiilor standard, rata dobinzii relevanta pe piaţa va fi rata oferită care apare pe pagina Telerate 3.750 la ora 11.00 a.m., ora Londrei, la data relevanta de determinare a dobinzii pentru o luna, doua luni, trei luni, patru luni, cinci luni sau şase luni, oricare dintre aceste perioade este mai apropiată de durata perioadei relevante a dobinzii (sau, dacă doua perioade sunt egal apropiate de durata perioadei relevante a dobinzii, media celor două perioade).
  SECŢIUNEA 2.03.
  Tragerile şi contul special
  a) Suma pusă la dispoziţie poate fi trasa periodic, în concordanta cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează să fie efectuate) pentru plata unui cost rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor cerute pentru proiect şi care vor fi finanţate din sumele Împrumutului, şi pentru comisionul iniţial.
  Împrumutatul a optat sa nu plătească comisionul iniţial din suma pusă la dispoziţie şi va plati acest comision iniţial din propriile sale resurse.
  b) Pentru scopurile proiectului, Împrumutatul va deschide şi va menţine un cont special de depozit, la o banca comercială acceptabilă pentru Banca, în dolari, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru banca, inclusiv privind protecţia corespunzătoare împotriva compensării, sechestrării sau confiscării sumelor aflate în cont. Dacă Împrumutatul doreşte să facă trageri pentru a depozita sume în, şi pentru a efectua plati directe din contul special (în loc să efectueze trageri conform subparagrafului a) de mai sus), astfel de trageri se vor efectua conform prevederilor anexei nr. 3 la acest acord.
  SECŢIUNEA 2.04.
  Reprezentantul autorizat pentru scopul tragerilor
  Ministrul finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant autorizat al Împrumutatului în scopul realizării oricăror acţiuni permise sau cerute în conformitate cu prevederile secţiunii 2.03 a acestui acord şi secţiunilor 3.01 şi 3.02 ale termenilor şi condiţiilor standard.


  Articolul 3

  Executarea proiectului
  SECŢIUNEA 3.01.
  Clauzele proiectului
  În plus faţă de înţelegerile generale stabilite în art. IV al termenilor şi condiţiilor standard, Împrumutatul, dacă Banca nu convine altfel:
  a) va reimprumuta sumele împrumutului către părţile locale, conform acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie care se vor încheia între Împrumutat, pe de o parte, şi următoarele părţi, de cealaltă parte:
  (1) judeţul Iaşi şi R.A.J.A.C.;
  (2) municipiul Timişoara şi Aquatim;
  (3) municipiul Craiova şi R.A.A.C.T.;
  (4) judeţul Braşov şi R.A.A.B.; şi
  (5) municipiul Targu Mures şi R.A.G.C.L.;
  şi ale căror termeni şi condiţii vor fi aprobate, în prealabil, de către Banca şi vor include termenii şi condiţiile specificate în anexa nr. 4;
  b) va exercita drepturile sale în cadrul fiecărui acord de împrumut subsidiar şi de garanţie în asa fel încât sa protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii, să respecte prevederile acestui acord de împrumut şi sa îndeplinească scopurile împrumutului şi, dacă Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul nu va delega, amenda, abroga sau renunţa la oricare acord de împrumut subsidiar şi de garanţie sau la oricare dintre prevederile acestora;
  c) va determina pe fiecare dintre părţile locale sa îndeplinească, în conformitate cu prevederile respectivului acord de proiect, toate obligaţiile acelei părţi locale, specificate în respectivul acord de proiect, va acţiona sau va determina să se acţioneze asa cum este necesar pentru a asigura fonduri pentru acele aspecte ale proiectului a căror responsabilitate de finanţare este a Împrumutatului, inclusiv - mai ales - asigurarea tuturor transferurilor gratuite de fonduri către municipii şi consilii judeţene, asa cum se va cere conform scopurilor proiectului; şi
  d) va întreprinde sau va determina să se întreprindă toate acţiunile, inclusiv asigurarea de fonduri, terenuri, facilităţi, servicii şi alte resurse, necesare sau corespunzătoare, astfel încât sa dea posibilitatea părţilor locale să-şi îndeplinească obligaţiile care le revin, asa cum sunt specificate în acordurile de proiect.
  SECŢIUNEA 3.02.
  Achiziţionarea
  Pentru scopurile secţiunii 4.03 a termenilor şi condiţiilor standard, prevederile anexei nr. 5 la acest acord vor guverna, dacă Banca nu va conveni altfel, achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului.
  SECŢIUNEA 3.03.
  Unitatea de management şi finanţare a proiectului
  În scopul de a coordona, conduce, urmări şi evalua toate aspectele implementarii proiectului, inclusiv achiziţionarea de bunuri, lucrări civile şi servicii pentru proiect, Împrumutatul va înfiinţa şi, dacă nu se convine altfel cu Banca, va menţine în activitate, pe întreaga durata de execuţie a proiectului, o unitate de management şi finanţare a proiectului ca parte a M.F. (U.M.F.P.) cu resurse corespunzătoare şi personal calificat în mod corespunzător, cu experienta şi pregătire satisfăcătoare pentru Banca, şi pe baza unor termeni de referinţa acceptabili Băncii.
  SECŢIUNEA 3.04.
  Consultanţii
  a) Împrumutatul confirma ca Banca a pus la dispoziţia Împrumutatului şi părţilor locale servicii de consultanţa finanţate printr-un credit nerambursabil UE PHARE, cu scopul de a furniza Împrumutatului şi părţilor locale informaţii generale privind pregătirea şi implementarea proiectelor şi modul în care operaţiunile regiilor autonome pot deveni mai eficiente.
  b) Împrumutatul va coopera cu consultanţii la care se fac referire în paragraful a) de mai sus şi va asigura, fără a cere nici un fel de plată, tuturor acestor consultanţi, toate facilităţile şi sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţilor lor, incluzind birouri şi facilităţi de fotocopiere, servicii de secretariat şi traducere, transport, precum şi toate documentele, materialele şi alte informaţii care ar putea fi relevante pentru activitatea lor.
  SECŢIUNEA 3.05.
  Frecventa de raportare şi cerinţele de inaintare a rapoartelor
  a) Rapoartele periodice asupra proiectului, la care se face referire în secţiunea 4.04 a) (iv) a termenilor şi condiţiilor standard, vor fi înaintate trimestrial, în maximum treizeci (30) de zile de la sfârşitul perioadei asupra căreia se raportează, până la terminarea proiectului. Aceste rapoarte vor avea următoarele trasaturi caracteristice:
  Raportul de progres va include:
  (1) Informaţii generale:
  A) progresul fizic realizat în implementarea proiectului până la data raportarii şi pe întreaga perioadă a raportarii (inclusiv programul de lucrări, cuprinzând lucrările de construcţii civile şi livrările de bunuri, precum şi tragerile din împrumut efectuate în precedentele 3 (trei) luni;
  B) programul de lucrări efectuate şi motivele pentru care exista abateri faţă de programul de implementare a proiectului;
  C) programul de lucrări pentru următoarele 3 (trei) luni;
  D) schimbările care se asteapta a interveni în datele de terminare a proiectului;
  E) utilizarea sumelor împrumuturilor subsidiare şi utilizarea fondurilor gratuite la care se face referire în secţiunea 3.01 c);
  F) schimbările în ceea ce priveşte personalul-cheie al părţilor locale, U.M.F.P., cît şi în ceea ce priveşte consultanţii şi contractorii;
  G) aspecte care ar putea influenţa costul proiectului; şi
  H) orice activitate de dezvoltare care ar putea afecta viabilitatea economică a proiectului sau a unei părţi a acestuia în oricare dintre municipii sau judeţe, după cum va fi cazul.
  (2) Situaţiile financiare care prezintă detaliile efectuării cheltuielilor pentru diverse componente ale proiectului şi tragerile din împrumut, alături de o situaţie care să arate:
  A) estimarile de cost iniţiale;
  B) estimarile de cost revizuite, dacă exista, şi motivele pentru care apar modificări;
  C) estimarile iniţiale de cheltuieli, până la data situaţiei;
  D) motivele pentru care exista variatii la lit. C) de mai sus faţă de cheltuielile efective; şi
  E) cheltuielile estimate pentru următoarele trimestre ale anului respectiv.
  (3) O scurta prezentare privind stadiul îndeplinirii fiecărei clauze din acordul de împrumut şi din fiecare acord de proiect.


  Articolul 4

  Clauze financiare
  SECŢIUNEA 4.01.
  Înregistrările financiare şi raportarile
  a) Împrumutatul va menţine proceduri, înregistrări şi conturi adecvate pentru a reflecta, corespunzător standardelor contabile internaţional acceptate, resursele şi cheltuielile operaţiunilor referitoare la proiect ale departamentelor şi agentiilor Împrumutatului care sunt responsabile pentru execuţia proiectului sau a fiecărei părţi a acestuia (inclusiv costurile şi beneficiile care vor fi obţinute din proiect).
  b) Împrumutatul:
  (i) va avea înregistrările, conturile şi declaraţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, inclusiv înregistrările şi conturile referitoare la contul special, pregătite şi expertizate, pentru fiecare an fiscal, în concordanta cu principiile şi standardele de expertiza contabila recunoscute internaţional, aplicate consecvent de către experţi independenţi, acceptaţi de Banca;
  (îi) va furniza Băncii, imediat ce sunt disponibile, dar nu mai tirziu de 6 (şase) luni după sfârşitul fiecărui an fiscal, rapoartele de expertiza contabila ale experţilor mai sus menţionaţi, cu un asemenea grad de amploare şi detaliu după cum va solicita Banca în mod rezonabil; şi
  (iii) va furniza Băncii orice alte informaţii referitoare la respectivele înregistrări, conturi şi situaţii financiare, ca şi la expertiza lor contabila, asa cum va solicita Banca, periodic, în mod rezonabil.


  Articolul 5

  Suspendarea; accelerarea scadentei; anularea
  SECŢIUNEA 5.01.
  Suspendarea şi accelerarea scadentei
  Următoarele prevederi sunt specificate ca evenimente suplimentare pentru suspendarea drepturilor Împrumutatului de a efectua trageri din împrumut, în scopul secţiunii 7.01 a) (xiii) a termenilor şi condiţiilor standard şi ca evenimente suplimentare pentru accelerarea scadentei, în scopul secţiunii 7.06 f) a termenilor şi condiţiilor standard:
  a) cadrul legislativ şi de reglementare aplicabil oricăreia dintre părţile locale va fi fost modificat sau se va fi luat orice alta măsura, de către Împrumutat, care va avea ca efect modificarea capacităţii oricăreia dintre părţile locale de a se angaja sau de a realiza proiectul, precum şi de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute în secţiunea 3.04 a acordului de proiect respectiv sau oricare alte obligaţii asumate în cadrul acordului de proiect respectiv;
  b) oricare dintre părţile locale nu va reusi să-şi îndeplinească obligaţiile din acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie respectiv;
  sau
  c) oricare dintre părţile locale nu va reusi să-şi îndeplinească obligaţiile din acordul de proiect respectiv,
  prevazindu-se ca, totuşi, dacă s-a produs oricare dintre evenimentele specificate în paragrafele b) şi c) de mai sus, Banca va lua în considerare o astfel de suspendare sau accelerare numai pentru acea parte din împrumut referitoare la partea din proiect care trebuie realizată de acea parte locală care nu şi-a îndeplinit obligaţiile, cu condiţia ca cele de mai înainte nu vor fi interpretare ca limitind, în nici un fel, compensaţiile aflate la dispoziţia Băncii.
  SECŢIUNEA 5.02.
  Anularea
  Dacă, în orice moment, Banca decide ca o plata din, sau orice utilizare a contului special, a fost facuta necorespunzător faţă de cerinţele din anexa nr. 3 şi stabileşte suma din împrumut care a fost necorespunzător utilizata, Banca poate, informind în scris Împrumutatul, sa anuleze dreptul Împrumutatului de a efectua trageri pentru suma respectiva. După respectiva informare, suma în cauza din împrumut va fi anulată.


  Articolul 6

  Intrarea în efectivitate
  SECŢIUNEA 6.01.
  Condiţii premergătoare intrării în efectivitate
  Următoarele prevederi sunt specificate ca fiind condiţii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a acestui acord de împrumut, pentru scopurile secţiunii 9.02 c) a termenilor şi condiţiilor standard:
  a) cel puţin două (2) acorduri de proiect au fost corespunzător autorizate, semnate şi inminate şi fiecare dintre aceste acorduri obliga în mod legal părţile locale respective şi sunt aplicabile în conformitate cu prevederile lor;
  b) cel puţin două (2) acorduri de împrumut subsidiar şi de garanţie au fost corespunzător autorizate, semnate şi inminate, în numele Împrumutatului şi al părţilor locale la care se face referire în paragraful a) de mai sus, şi fiecare dintre aceste acorduri obliga în mod legal părţile locale respective şi sunt aplicabile în conformitate cu prevederile lor;
  c) U.M.F.P. a fost corespunzător înfiinţată, conform secţiunii 3.03, iar CP şi asistenţii CP au fost oficial numiţi în cadrul regiilor autonome care sunt părţi ale acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie, precum şi ale acordurilor de proiect la care se face referire în secţiunea 6.01 a) şi b) conform secţiunii 2.09 din respectivele acorduri de proiect; şi
  d) toate cerinţele legale, de reglementare, instituţionale şi alte cerinţe oficiale, au fost pe deplin satisfacute şi toate aprobările sau avizele pentru constituirea rezervei II D au fost obţinute.
  SECŢIUNEA 6.02.
  Aviz juridic
  Pentru scopurile secţiunii 9.03 a termenilor şi condiţiilor standard, avizul sau avizele experţilor juridici trebuie date de către ministrul justiţiei al Împrumutatului (excepţie fac avizul sau avizele juridice la care se face referire în paragraful b) de mai jos, care pot fi emise, ca alternativa, de secretarul de stat - şef al departamentului juridic din M.F., iar următoarele prevederi sunt specificate ca fiind probleme suplimentare, necesar a fi incluse în avizul sau avizele care vor fi furnizate Băncii:
  a) acordurile de proiect la care se face referire în secţiunea 6.01 a) au fost corespunzător autorizate sau ratificate, sunt obligatorii din punct de vedere legal pentru respectivele părţi locale şi sunt aplicabile în conformitate cu prevederile lor;
  b) acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie la care se face referire în secţiunea 6.01 b) au fost corespunzător autorizate sau ratificate de către Împrumutat şi de părţile locale respective, sunt obligatorii din punct de vedere legal pentru Împrumutat şi pentru părţile locale respective şi sunt aplicabile în conformitate cu prevederile lor.
  SECŢIUNEA 6.03.
  Încetarea din cauza neintrarii în efectivitate
  Data de 11 iulie 1995 este specificată pentru intrarea în efectivitate a acordului de împrumut, pentru scopurile secţiunii 9.04 a termenilor şi condiţiilor standard.


  Articolul 7

  Diverse
  SECŢIUNEA 7.01.
  Informarile
  Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 10.01 a termenilor şi condiţiilor standard:
     
    Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor
    În atenţia: directorului general al Direcţiei generale a relaţiilor financiare cu organismele internaţionale
    Strada Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti România
    Telefax: 401-3126792
    401-3121630
    Telex: 11239 MIFIN
    Pentru Bancă:
    European Bank for Reconstruction and Development Attention: Operation Administration Unit One Exchange Square London EC2A 2EH England
    Telephone: (44-71) 338 6000
    Telefax: (44-71) 338 6100
    Telex: 881 2161

  SECŢIUNEA 7.02
  Taxe şi costuri
  Împrumutatul va suporta orice taxe şi costuri profesionale, bancare, de transfer şi schimb apărute în pregătire, executarea şi înregistrarea acestui acord şi a oricărui document legat de acest acord.
  Drept care, părţile la prezentul acord, actionind prin reprezentanţii lor corespunzător autorizaţi, au convenit ca acest acord de împrumut să fie semnat în patru exemplare şi inminat la Londra, Anglia, în ziua şi anul înscrise mai sus.
  ROMÂNIA
  de către:
  Dan Mogos, secretar de stat
  Semnatar autorizat
  BANCA EUROPEANĂ PENTRU
  RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
  de către:
  Jaques de Larosiere - preşedinte
  Semnatar autorizat


  Anexa 1
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  1. Scopul proiectului este de a sprijini Împrumutatul în:
  a) consolidarea şi rationalizarea utilităţilor locale şi asigurarea serviciilor municipale;
  b) finanţarea investiţiilor prioritare în infrastructura urbana din cinci (5) municipii;
  c) stabilirea mecanismelor de finanţare care vor promova sistemul de acoperire a costurilor în asigurarea serviciilor locale şi implicarea financiară a Împrumutatului şi a părţilor locale în asigurarea şi dezvoltarea acestor servicii;
  d) punerea bazelor implicarii sectorului privat în asigurarea serviciilor şi managementului utilităţilor; şi
  e) dezvoltarea unui sistem descentralizat de finanţare a infrastructurii urbane, care va promova viabilitatea financiară şi eficienta economică.
  2. Proiectul consta în următoarele părţi, asa cum sunt descrise în anexa nr. 1 a fiecărui acord de proiect, şi care pot fi modificate periodic, dacă Banca şi Împrumutatul convin astfel:
  Partea 1: Programul de investiţii pentru judeţul Braşov, incluzind următoarele părţi:
  Partea 1.1. - Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei;
  Partea 1.2. - Instalarea de contoare pe reţea;
  Partea 1.3. - Instalarea de contoare la consumatori;
  Partea 1.4. - Modernizarea şi finalizarea lucrărilor la staţiile de epurare;
  Partea 1.5. - Construirea unui canal colector;
  Partea 1.6. - Înlocuirea pompelor de la Sanpetru.
  Partea a 2-a: Programul de investiţii pentru municipiul Timişoara, incluzind următoarele părţi:
  Partea 2.1. - Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei;
  Partea 2.2. - Înlocuirea pompelor;
  Partea 2.3. - Instalarea de contoare la consumatori;
  Partea 2.4. - Reabilitarea statiei de epurare şi achiziţionarea de echipament pentru laborator.
  Partea a 3-a: Programul de investiţii pentru judeţul Iaşi, incluzind următoarele părţi:
  Partea 3.1. - Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei;
  Partea 3.2. - Instalarea de contoare la consumatori;
  Partea 3.3. - Îmbunătăţirea funcţionarii statiei de tratare a apei Chirita;
  Partea 3.4. - Înlocuirea pompelor de pe Riul Prut;
  Partea 3.5. - Creşterea capacităţii sursei de alimentare cu apa de la Timisesti;
  Partea 3.6. - Modernizarea statiei de tratare a apelor pluviale;
  Partea 3.7. - Reabilitarea reţelei de canalizare.
  Partea a 4-a: Programul de investiţii în municipiul Craiova, incluzind următoarele părţi:
  Partea 4.1. - Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei şi contorizarea pe reţea;
  Partea 4.2. - Instalarea de contoare la consumatori.
  Partea a 5-a: Programul de investiţii în municipiul Targu Mures, incluzind următoarele părţi:
  Partea 5.1. - Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei;
  Partea 5.2. - Instalarea de contoare la consumatori;
  Partea 5.3. - Înlocuirea pompelor şi instalarea de contoare pe reţea;
  Partea 5.4. - Construirea unui rezervor de apa de 10.000 m.c.;
  Partea 5.5. - Finalizarea lucrărilor la statia de epurare;
  Partea 5.6. - Reabilitarea reţelei de canalizare.
  3. Proiectul se estimeaza să fie finalizat până la 31 decembrie 1997.


  Anexa 2
  CATEGORII ŞI TRAGERI
  1. Pentru scopurile acestei anexe, următorii termeni vor avea următoarele înţelesuri:
  a) cheltuieli externe înseamnă cheltuielile efectuate în valută oricărei tari, alta decît ţara membra, pentru bunuri, lucrări sau servicii; şi
  b) cheltuieli locale înseamnă cheltuielile efectuate în valută tarii membre pentru bunuri, lucrări civile sau servicii livrate de pe teritoriul tarii membre.
  2. Tabelul anexat la prezenta anexa detaliază categoriile de articole care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli pe articole care vor fi astfel finanţate în cadrul fiecărei categorii.
  3. Indiferent de prevederile paragrafului 2 de mai sus, nici o tragere nu se va face pentru:
  a) plata unor cheltuieli care s-au efectuat înainte de data acestui acord de împrumut;
  b) cheltuieli ale oricăreia dintre părţile locale, efectuate până la data semnării de către părţile locale a acordului de proiect la care ele sunt părţi şi înainte ca Banca sa primească un exemplar legal autorizat al acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie încheiat cu respectivele părţi locale, însoţit de o traducere autorizata a acestuia, împreună cu:
  (1) avizul sau avizele juridice emise de ministrul justiţiei al Împrumutatului, satisfăcătoare pentru Banca, aratind ca respectivul acord de proiect şi acord de împrumut subsidiar şi de garanţie au fost corespunzător autorizate sau ratificate de către şi semnate şi inminate în numele respectivelor părţi locale şi al Împrumutatului (în cazul acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie) şi sunt obligatorii din punct de vedere legal pentru părţile la acestea, în conformitate cu prevederile lor; şi
  (2) evidentele satisfăcătoare pentru Banca, pentru a confirma ca: (i) rezerva II D pentru fiecare regie a fost în mod corespunzător constituită, în concordanta cu prevederile paragrafului II f) al anexei nr. 4 la acordul de proiect respectiv; şi (îi) CP şi asistenţii CP au fost numiţi de respectiva regie autonomă, conform acordului de proiect respectiv;
  c) cheltuieli ale oricărei părţi locale într-un an fiscal dat, cu excepţia cazului în care Banca nu a primit evidentele satisfăcătoare în sensul că fondurile gratuite la care se face referire în secţiunea 3.01 c) au fost disponibilizate în bugetul de stat al Împrumutatului pentru acel an fiscal; sau
  d) cheltuieli în cadrul categoriei 3 descrisă în tabel, afară de cazul în care Băncii i s-au transmis facturi specificind separat cheltuielile externe de cheltuielile locale.

                         TABEL
         
    CategoriaSuma din împrumut alocată în valuta Împrumutului ($)% din cheltuielile de finanţat
    (1) Bunuri   100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxele vamale şi impozitele indirecte
    A. Bunuri pentru partea 1 a proiectului2.840.000
    B. Bunuri pentru partea a 2-a a proiectului1.476.000
    C. Bunuri pentru partea a 3-a a proiectului3.127.000
    D. Bunuri pentru partea a 4-a a proiectului594.000
    E. Bunuri pentru partea a 5-a a proiectului852.000
    TOTAL CATEGORIA (1)8.889.000
    (2) Lucrări civile (altele decât cele la care se referă categoria (3).   100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxele vamale şi impozitele indirecte
    A. Lucrări civile pentru partea 1 a proiectului1.769.300
    B. Lucrări civile pentru partea a 2-a a proiectului970.300
    C. Lucrări civile pentru partea a 3-a a proiectului2.253.000
    D. Lucrări civile pentru partea a 4-a a proiectului55.400
    E. Lucrări civile pentru partea a 5-a a proiectului1.176.000
    TOTAL CATEGORIA (2)6.224.000
    (3) Lucrări civile pentru părţile 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 şi 5.1 ale proiectului   100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxele vamale şi impozitele indirecte
    A. Lucrări civile pentru partea 1.1 a proiectului4.609.000
    B. Lucrări civile pentru partea 2.1 a proiectului3.509.000
    C. Lucrări civile pentru partea 3.1 a proiectului2.113.000
    D. Lucrări civile pentru partea 4.1 a proiectului1.381.000
    E. Lucrări civile pentru partea 5.1 a proiectului1.275.000
    TOTAL CATEGORIA (3)12.887.000
    TOTAL28.000.000  


  Anexa 3
  CONTUL SPECIAL
  1. Pentru scopurile acestei anexe, următorii termeni vor avea următoarele înţelesuri:
  - categorie eligibilă înseamnă categoriile (1), (2) şi (3) prezentate în tabelul menţionat în paragraful 2 al anexei nr. 2 la acest acord;
  - cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile efectuate pentru un cost rezonabil al bunurilor, lucrărilor, civile şi serviciilor cerute pentru proiect şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului alocate periodic pentru categoriile eligibile, în concordanta cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord; şi
  - soldul maxim al contului special înseamnă o sumă egala cu $ 2.800.000;
  - Suma minima a tragerii din contul special înseamnă o sumă egala cu $ 100.000.
  2. Plăţile din contul special se vor face exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în concordanta cu prevederile acestei anexe.
  3. După ce Banca a primit evidente satisfăcătoare despre deschiderea corespunzătoare a contului special, în concordanta cu termenii şi condiţiile acceptabile pentru Banca, inclusiv protecţia adecvată împotriva compensării, sechestrării sau confiscării sumelor aflate în cont, Împrumutatul poate trage din suma disponibilă şi depozitata în contul special o sumă iniţială care nu trebuie să depăşească soldul maxim al contului special şi nici nu trebuie să fie mai mica decît suma minima a tragerii din contul special.
  4. După aceea, Împrumutatul poate trage sume adiţionale din suma disponibilă şi poate depozita aceste sume în contul special, cu condiţia respectării limitelor specificate în paragraful 6 de mai jos şi satisfacind următoarele condiţii pentru fiecare cerere de tragere:
  a) Împrumutatul va fi trimis Băncii extrasul de cont, documentele şi orice alte dovezi cerute de Banca, pentru a demonstra ca sumele utilizate din contul special au fost folosite corespunzător;
  b) după efectuarea tragerii solicitate din suma disponibilă şi depozitarea sumei tragerii în contul special, soldul contului special nu trebuie să depăşească soldul maxim al contului special;
  c) cu excepţia cazurilor cu care, în mod periodic, Banca poate fi de acord, suma solicitată a fi trasa din suma disponibilă, pentru a fi depozitata în contul special, nu trebuie să fie mai mica decît suma maxima a tragerii din contul special.
  5. Fără a prejudicia cerinţele paragrafului 4 a) de mai sus, Împrumutatul va furniza, ori de cîte ori Banca va cere în mod rezonabil, un raport asupra soldului şi altor detalii cu privire la contul special, inclusiv extrasele de cont şi orice alte documente şi dovezi pe care Banca le poate cere pentru a se arata ca plăţile efectuate din contul special au fost făcute conform cerinţelor stabilite în aceasta anexa.
  6. Indiferent de prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, Împrumutatul nu va trage sume din suma disponibilă pentru a le depozita în contul special, dacă Banca nu va conveni altfel:
  a) dacă, la un moment dat, Banca va fi decis ca orice trageri ulterioare din suma disponibilă trebuie efectuate conform prevederilor secţiunii 2.03 a) a acestui acord; sau
  b) când suma disponibilă alocata categoriilor eligibile va fi egala cu dublul soldului maxim al contului special.
  Ulterior, tragerile din suma disponibilă alocata categoriilor eligibile vor urma procedurile specifice pe care Banca le va comunică, în scris, Împrumutatului. Asemenea trageri ulterioare se vor efectua numai după ce, şi în măsura în care, Banca va fi asigurata ca sumele rămase în depozit în contul special la data respectivei comunicări urmează a fi utilizate pentru efectuarea de plati privind cheltuieli eligibile.
  7.a) Dacă Banca va fi decis, în orice moment, ca o plata din, sau o utilizare a contului special:
  (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o sumă care nu este considerată eligibilă conform paragrafului 2 din aceasta anexa; sau
  (îi) nu a fost justificată printr-o dovadă furnizată Băncii;
  b) atunci Banca va putea cere Împrumutatului:
  (i) sa furnizeze acea dovada suplimentară pe care Banca o poate solicita; sau
  (îi) sa depoziteze în contul special (sau, dacă Banca va cere astfel, sa restituie Băncii) o sumă egala cu suma plăţii respective sau cu partea acesteia care nu poate fi considerată eligibilă sau justificată.
  În cazul în care Banca stabileşte existenta cazurilor a) (i) sau (îi) de mai sus, nici o tragere ulterioară nu se va mai efectua din suma disponibilă pentru depozitarea în contul special (dacă Banca nu va conveni altfel) până în momentul în care Împrumutatul (x) a depozitat în contul special sau a restituit Băncii o sumă egala cu suma plăţii respective (sau a părţii acesteia), care a fost determinata ca nefiind eligibilă sau justificată, sau (y) a furnizat dovezi suplimentare, care să satisfacă Banca, în sensul că sumele anterior plătite din contul special au fost utilizate corespunzător.
  8.a) Dacă Banca va fi stabilit, în orice moment, ca o sumă rămasă neutilizata în contul special nu va fi necesară pentru plata în continuare a unor cheltuieli eligibile, atunci Împrumutatul va plati Băncii, în avans, cu promptitudine, după ce Banca îl va informa, suma rămasă neutilizata. De asemenea, dacă Banca va solicita Împrumutatului sa restituie Băncii o sumă corespunzător paragrafului 7 b) (îi), atunci Împrumutatul va plati în avans Băncii, cu promptitudine, după ce Banca îi va comunică în scris, suma respectiva. În aceste scopuri, cerinţa ca plăţile în avans din împrumut să se efectueze la datele de plată a dobinzii este anulată, sub rezerva paragrafului 8 c) de mai jos.
  b) Împrumutatul, pe baza comunicării prealabile, trimisa către Banca în conformitate cu secţiunea 3.07 a) a termenilor şi condiţiilor standard, poate plati în avans, la oricare dintre datele de plată ale dobinzii, toate sau numai o parte din fondurile depozitate în contul special.
  c) Orice plata în avans a unor sume identificate în subparagrafele a) şi b) de mai sus se va efectua în concordanta cu secţiunea 3.07 a termenilor şi condiţiilor standard, cu condiţia ca, totuşi astfel de plati în avans sa nu fie subiectul sumei minime de plată în avans specificată în secţiunea 2.02 b) a acestui acord, şi ca, pentru orice alte plati în avans care nu se fac la datele de plată a dobinzii, Împrumutatul va plati costurile tranzacţiei, asa cum vor fi ele evaluate de Banca şi comunicate Împrumutatului. În plus, plăţile în avans identificate în subparagrafele a) şi b) de mai sus vor fi aplicate de către Banca, asa cum se stipulează în secţiunea 3.07 d) (îi) a termenilor şi condiţiilor standard.


  Anexa 4
  TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACORDURILOR DE ÎMPRUMUT SUBSIDIARE ŞI DE GARANŢIE
  Fiecare acord de împrumut subsidiar şi de garanţie va include termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, inclusiv următoarele:
  Împrumutul subsidiar
  (1) Identificarea părţilor proiectului care vor fi finanţate prin intermediul împrumutului subsidiar şi al fondurilor ce vor fi asigurate prin bugetul de stat şi prin bugetele locale.
  (2) Suma împrumutului subsidiar, care va fi determinata după cum urmează:
       
    MunicipiulEchivalent dolari
    Braşov9.218.500
    Timişoara5.955.000
    Iaşi7.493.000
    Craiova2.030.000
    Târgu Mureş3.303.500
    TOTAL:28.000.000


  (3) Împrumutul subsidiar va fi acordat respectivei regii autonome, care va fi răspunzătoare pentru rambursarea împrumutului, plata dobinzilor şi a tuturor celorlalte sume plătibile conform acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie, iar consiliile locale şi consiliile judeţene, după cum va fi cazul, vor garanta ca debitori principali, şi nu numai ca garanţi, plata tuturor acestor sume.
  (4) Perioada de rambursare a împrumutului subsidiar (care nu va depăşi perioada de rambursare a împrumutului), inclusiv perioada de graţie (care nu va depăşi perioada de graţie a împrumutului).
  (5) Împrumutul subsidiar va fi stabilit în dolari şi rambursabil în lei (plăţile locale îşi vor asuma riscurile derivînd din fluctuatia cursului de schimb între dolar şi leu).
  (6) Rata dobinzii aplicabilă împrumutului subsidiar va fi rata dobinzii aplicabilă împrumutului, conform secţiunii 2.05. a acestui acord.
  (7) Regiile autonome vor plati un comision de angajament, comisionul iniţial şi acele speze şi taxe ce vor fi aplicate împrumutului subsidiar, care vor fi proporţional echivalente comisioanelor, spezelor şi taxelor plătibile de Împrumutat în conformitate cu prezentul acord.
  Tragerile
  (8) Aranjamentele pentru tragerile din împrumutul subsidiar.
  (9) Anularea părţilor neutilizate din împrumutul subsidiar.
  (10) Suma totală a împrumutului subsidiar va fi disponibilă, pentru a fi trasa, începând cu data intrării în efectivitate, până la ultima data de disponibilizare.
  (11) Sumele împrumutului subsidiar vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea plăţilor pentru bunurile, lucrările civile şi serviciile achiziţionate în concordanta cu prevederile acestui acord şi ale respectivului acord de proiect.
  Alte prevederi
  (12) Planul de finanţare pentru partea din proiect ce urmează să fie executată în respectivul municipiu sau judeţ, după cum va fi cazul (reflectând costul estimat pentru fiecare componenta a acelei părţi a proiectului şi modul de finanţare din sumele împrumutului subsidiar, transferurile bugetare de la Împrumutat şi fondurile cu care va contribui respectivul municipiu sau judeţ, după cum este cazul).
  (13) Neonorarea obligaţiei de plată a dobinzii.
  (14) Evidente şi conturi.
  (15) Cerinţe de raportare (după cum se va conveni între Împrumutat şi părţile locale).
  (16) Dreptul de inspecţie din partea Împrumutatului şi a Băncii.
  (17) Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor şi remedierea lor.
  (18) Data intrării în efectivitate a acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie.


  Anexa 5
  ACHIZIŢII
  Pentru scopurile secţiunii 4.03 a condiţiilor şi termenilor standard, următoarele prevederi se vor aplica, excepţind cazul în care Banca va conveni altfel, achiziţiilor de bunuri şi lucrări civile necesare realizării proiectului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului:
  a) Bunurile şi lucrările civile vor fi achiziţionate prin licitaţie internationala deschisă, cu excepţia următoarelor:
  (i) contractele de bunuri ale căror costuri sunt estimate a fi mai mici decît echivalentul a 200.000 ECU, într-o sumă totală care nu va depăşi echivalentul următoarelor sume (toate aceste sume, excluzând taxele vamale şi impozitele indirecte) aferente fiecărei părţi a proiectului, vor fi achiziţionate prin <<cumpărări>>, urmînd o procedură conform căreia în procesul de licitaţie vor fi incluşi minimum doi furnizori străini:
       
    Partea 1 a proiectului438.400 $
    Partea a 2-a a proiectului402.200 $
    Partea a 3-a a proiectului71.600 $
    Partea a 4-a a proiectului51.100 $
    Partea a 5-a a proiectului269.400 $


  (ii) contractele pentru lucrări civile ale căror costuri sunt estimate a fi mai mici decît echivalentul a 5.000.000 ECU pe contract, într-o sumă totală care nu va depăşi echivalentul următoarelor sume (toate aceste sume excluzând taxele vamale şi impozitele indirecte) referitoare la fiecare parte a proiectului, pot fi achiziţionate urmînd procedurile de licitaţie locale, acceptabile pentru Banca:
       
    Partea 1 a proiectului4.745.000 $
    Partea a 2-a a proiectului7.430.000 $
    Partea a 3-a a proiectului8.325.000 $
    Partea a 4-a a proiectului2.455.000 $
    Partea a 5-a a proiectului4.390.000 $


  b) Pentru scopurile paragrafului a) de mai sus, procedurile privind licitaţiile internaţionale deschise şi <<cumpărările>> sunt descrise în capitolul 3 al Regulilor şi procedurilor de achizitionare ale B.E.R.D.
  c) Toate contractele vor face obiectul procedurilor de aprobare descrise în anexa nr. 1 la Regulile şi procedurile de achizitionare ale B.E.R.D.
  d) Următoarele contracte vor face obiectul unei aprobări anterioare:
  (i) primul contract încheiat pentru lucrări civile, referitor la părţile 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. sau 5.1. ale proiectului;
  (îi) primul contract încheiat pentru lucrări civile, altul decît contractele la care se face referire la punctul (i) de mai sus.
  ----------------