LEGE nr. 68 din 15 iulie 1994 (*republicată*)
privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 17 ianuarie 2000  -------------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 194/1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999, dându-se textelor o noua numerotare.
  Legea nr. 68/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 35/1995 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 mai 1995.

  Articolul 1

  Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" se instituie pentru a comemora serviciile militare aduse statului român în timpul celui de-al doilea război mondial.


  Articolul 2

  (1) Medalia se conferă tuturor militarilor, asimilatilor de orice grad şi personalului civil încadrat în unităţile militare care au participat la campaniile armatei române din perioada 1941-1945 şi au calitatea de veteran de război al armatei române, conform Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
  (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi cetăţenii altor state, care au participat la al doilea război mondial în armata română şi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.


  Articolul 3

  Medalia se conferă şi funcţionarilor civili sau persoanelor care, neapartinand armatei, au executat un serviciu efectiv şi permanent pe lângă aceasta şi au, de asemenea, calitatea de veteran de război.


  Articolul 4

  Medalia se conferă de Preşedintele României.


  Articolul 5

  Dreptul de a purta medalia este personal şi netransmisibil.


  Articolul 6

  Constatarea dreptului de a dobândi medalia se va face de Asociaţia Naţionala a Veteranilor de Război, care înaintează propunerile de conferire a decoratiilor.


  Articolul 7

  Brevetele se eliberează de Ministerul Apărării Naţionale.


  Articolul 8

  Medalia poate fi retrasă în următoarele situaţii:
  a) dacă persoana a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativă de libertate;
  b) dacă persoana a făcut parte din organele de represiune ale unor regimuri totalitare.


  Articolul 9

  (1) Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" este o cruce cu brate egale, despicate, din aliaj neferos (tombac), negru punctat, cu diametrul de 40 mm. Crucea are marginile lise, uşor ridicate, cu o grosime de 1,3 mm.
  (2) În mijloc se afla un medalion cu diametrul de 13 mm, inconjurat de un cerc de oţel. Pe avers este aplicată acvila cruciata, iar pe revers sunt stantati anii "1941-1945".
  (3) Panglica medaliei este lata de 35 mm şi are dungi negre şi albastru deschis, alternand în mod egal.


  Articolul 10

  Medalia se poarta în partea stanga a pieptului.


  Articolul 11

  Ministerul Apărării Naţionale organizează evidenta celor decorati.


  Articolul 12

  Cheltuielile de realizare vor fi suportate de Guvernul României, prin Ministerul Apărării Naţionale.
  Modelul MEDALIA "CRUCEA COMEMORATIVA A CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, 1941-1945" Avers şi Revers se afla în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 14/17.I.2000 la pag. 16.
  -----------